Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 261

261. NASZ hip hop festiwal


Lokalizacja

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, Warszawa

Skrócony opis

Koncert odbędzie się w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) w sali widowiskowej przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie. W koncercie będzie mogło wziąć udział łącznie do 500 osób. Termin koncertu będzie podany z 2 miesięcznym wyprzedzeniem a informacja o wydarzeniu będzie opublikowana na stronie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i UCSiR oraz na Facebooku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wraz

Opis projektu

Koncert odbędzie się w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) w sali widowiskowej przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie. W koncercie będzie mogło wziąć udział łącznie do 500 osób. Termin koncertu będzie podany z 2 miesięcznym wyprzedzeniem a informacja o wydarzeniu będzie opublikowana na stronie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i UCSiR oraz na Facebooku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wraz z datą wydawania wejściówek. Wejściówki będę wydawane minimum tydzień przed datą wydarzenia i będą rozdawane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Plakaty informujące o koncercie będą wisiały na słupach Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz w innych miejscach dostępnych dla mieszkańców minimum dwa tygodnie przed wydarzeniem. Koncert w ramach projektu będzie zorganizowany między majem a wrześniem 2022r.
Na scenie wystąpią znani, utalentowani artyści związanie z województwem mazowieckim tacy jak na przykład m.in. zespół Dixon 37
Młodzi mają MOC i swoje niespełnione marzenia. Koncert umożliwi „młodym talentom” na support na koncercie przed głównymi artystami. Akcje nazwiemy #naszarapszansa. Na dwa miesiące przed terminem koncertu zostanie zorganizowany konkurs, w którym Młodzi będą wysyłać do Naszych artystów swoje demówki. Artyści wybiorą najlepszych według swojego uznania. Artyści zapewnią nagrody dla naszych Młodych talentów w postaci np. płyt. Osoby, które nie ukończyły 18 — lat będą zobowiązane dostarczyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w celu aktywnego brania udziału w konkursie czy następnie w wydarzeniu. Muzyka stale towarzyszy człowiekowi i jest istotnym czynnikiem kształtującym jego funkcjonowanie. Pełni znaczące funkcje stymulujące i regulujące emocje. Przeprowadzono szereg badań, które wykazały, że muzyka w życiu młodzieży, przeżywającej intensywne zmiany zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, radzenia sobie ze stresem oraz z uwagi na trwającą od 2020 roku sytuację epidemiologiczną, która zmieniła system nauczania, wprowadziła izolację od rówieśników niepewność oraz strach i lęk przed zakażeniem i jego konsekwencjami, odgrywa kluczowe znaczenie. Muzyka popularna taka jak hip-hop jest integralną częścią społeczno-emocjonalnego świata młodzieży. W obecnych czasach styl muzyczny hip-hop jest jednym z głównych filarów kultury młodzieżowej. Określany jest jako rytmizowany styl muzyczny poprzez rytmiczne wypowiadania tekstu.
Sytuacja spowodowana pandemią wirusa SARS-CoV-2 zaskoczyła ludzi na całym świecie. Wprowadzone obostrzenia i zakazy spowodowały spowolnienie gospodarki i ograniczenie kontaktów społecznych. Regularne aktywności ruchowe oraz kontakty z innymi ludźmi, rozwijanie swoich pasji oraz czynny udział w czynnościach społecznych w tym w koncertach, rozgrywkach sportowych w charakterze publiczności czy spotkanie w restauracji pozwalają zachować zdrowie psychiczne w należytej formie. Ograniczenie kontaktów społecznych wpływa negatywnie na ludzi dorosłych a tym bardziej na młodzież.
Koncert pozwoli przywrócić normalność jaka była przed pojawieniem się obostrzeń i zakazów w związku z sytuacja pandemiczną oraz pomoże artystom powrócić do swojej aktywności zawodowej.
Zorganizowanie koncertu to kultura, dostępna na wyciągnięcie ręki, bez ograniczeń. Ceny biletów na koncerty często wykluczająca osoby znajdujące się w gorszej sytuacji finansowej. Zorganizowanie koncertu da szansę każdemu bez względu na zasobność portfela wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym.
Jednocześnie wnioskodawcy planują w trakcie koncertu przeprowadzić zbiórkę pieniędzy do puszek, która w całości zostanie przekazana na znajdujące się po drugiej stronie UCSiR-u
Hospicjum Onkologiczne prowadzone przez Fundację Hospicjum Onkologicznego św.
Krzysztofa w Warszawie.
Wydarzenia, które odbywają się na terenie m.st. Warszawy czy zorganizowane przez dzielnice
m.st. Warszawy czy przez organizatorów prywatnych często łączą przyjemny cel z pożytecznym działaniem. Dzielnica Ursynów na czele z Burmistrzem często wspiera, promuje , organizuje i czynnie bierze udział we wszelkich wydarzeniach, których celem jest pomoc potrzebującym.
Po długim czasie izolacji, obostrzeniach i nakazach wprowadzonych na terenie kraju spowodowanych COVID 19 koncert to wydarzenie, które ponownie pozwoli na powrót normalności dla mieszkańców, jak również dla artystów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu wpłynie na poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców.
Pozwoli artystom powrócić do swojej aktywności zawodowej.
Wprowadzone obostrzenia i zakazy spowodowały spowolnienie gospodarki i ograniczenie kontaktów społecznych. Regularne aktywności ruchowe oraz kontakty z innymi ludźmi, rozwijanie swoich pasji oraz czynny udział w czynnościach społecznych w tym w koncertach, rozgrywkach sportowych w charakterze publiczności czy spotkanie w restauracji pozwalają zachować zdrowie psychiczne w należytej formie. Ograniczenie kontaktów społecznych wpływa negatywnie na ludzi dorosłych a tym bardziej na młodzież.
Koncert pozwoli przywrócić normalność jaka była przed pojawieniem się obostrzeń i zakazów w związku z sytuacja pandemiczną.

Adresaci projektu

Młodzież i dorośli

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Honoraria artystów95 000 zł
2Opłata ZAIKS10 000 zł
3Promocja — wydruk plakatów i ulotek, oznakowanie projektu, obsługa personalna i internetowa, nagranie wspólnego kawałka promującego wydarzenie12 000 zł
4Druki wejściówek800 zł
5Wynajem20 000 zł
6Scena, technika wraz z zabezpieczeniem wydarzenia (karetka, ochrona, wynagrodzenia, zgłoszenia)45 000 zł
Łącznie: 182 800 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
NASZ hip hop festiwal

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).