projekt nr 57

57. DOPOSAŻENIE SZPITALA W DWA AMBULANSE TRANSPORTOWE


Lokalizacja

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.W  RADOM UL.ALEKSANDROWICZA 5, 26-617 RADOM

Skrócony opis

Projekt polega na doposażeniu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu w dwa ambulanse transportowe wraz z wyposażeniem (nosze i krzesło kardiologiczne).

Opis projektu

DOPOSAŻENIE SZPITALA W DWA NOWE AMBULANSE TRANSPORTOWE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (NOSZE ORAZ KRZESŁO KARDIOLOGICZNE).

Termin realizacji

ROK 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG,
POPRAWA KOMFORTU PRZEWOŻONYCH PACJENTÓW,
WZGLĘDY EKONOMICZNE

Adresaci projektu

POTRZEBUJĄCY PACJENCI SZPITALA

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW WYPOSAŻONYCH W NOSZE ORAZ KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE 462 004 zł

Opis realizacji

10.03.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe (nr postępowania: DZP.341.03.2021). Termin składania ofert upłynął w dniu 18.03.2021 r.
22.03.2021 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu poinformował, że w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Z rozmów z potencjalnymi dostawcami wynika, że barierą był zbyt krótki termin dostawy. W związku z tym Szpital zawnioskował o zmianę harmonogramu i wydłużenie terminu realizacji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy po zmianach:
wyłonienie dostawcy - do 30.04.2021
realizacja 30.04.2021 - 30.10.2021.

Postęp realizacji

10.03.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe (nr postępowania: DZP.341.03.2021). Termin składania ofert upłynął w dniu 18.03.2021 r. 22.03.2021 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu poinformował, że w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Z rozmów z potencjalnymi dostawcami wynika, że barierą był zbyt krótki termin dostawy. W związku z tym Szpital zawnioskował o zmianę harmonogramu i wydłużenie terminu realizacji. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zmianach: wyłonienie dostawcy - do 30.04.2021 realizacja 30.04.2021 - 30.10.2021.