Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 256

256. Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, tel. 25 640 35 75, fax 25 640 32 24, REGON 141944750, NIP 821 2577607

Skrócony opis

Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza to możliwość wprowadzenia
do placówki ochrony zdrowia nowoczesnego  powszechnie już używanego narzędzia informatycznego.
Platforma będzie popularyzowała naukę o zdrowiu i stwarzała możliwość doskonalenia kompetencji wszystkich mieszkańców Mazowsza  z uwzględnieniem  pracowników szpitala.

Opis projektu

Dynamiczny  rozwój  nowoczesnych  technologii , sprawił że  instytucja  taka  jak szpital  musi zweryfikować swoje podejście do promowania szeroko pojętej wiedzy na temat zdrowia i wprowadzić nowe rozwiązania  w postaci cyfrowej platformy edukacyjnej.  
Platforma edukacyjno-szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza to możliwość wprowadzenia do placówki ochrony zdrowia nowoczesnego  powszechnie już używanego narzędzia informatycznego.
Platforma będzie popularyzowała naukę o zdrowiu i stwarzała możliwość doskonalenia kompetencji wszystkich mieszkańców Mazowsza  z uwzględnieniem  pracowników szpitala.
Dzięki platformie edukacyjnej możliwe będzie przeprowadzanie  webinariów, wideokonferencji, szkoleń on-line  i interaktywnych czatów na żywo dla uczestników spotkań .
Treści edukacyjne na platformie będą całkowicie bezpłatne dla wszystkich korzystających i dostępne z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, a ponadto ich treści będzie można wydrukować  w wersji pdf.
Powyższe  rozwiązania  ułatwią   mieszkańcom Mazowsza  budowanie  wiedzy prozdrowotnej i kształtowanie umiejętności samokontroli i samoceny zdrowia poprzez różne formy przekazu i  aktywności medialnej np. ćwiczenia interaktywne, konkursy, quizy o zdrowiu, testy samokontroli .
Stworzenie wiarygodnej i szeroko dostępnej platformy edukacyjnej  to baza wiedzy na temat  profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,  badań diagnostycznych, usług szpitala dla społeczności Mazowsza.  Atutem platformy jest to  że  można korzystać  z  tych informacji  używając    przenośnych urządzeń   - komputera, tabletu,   telefonu bez ograniczeń czasowych   i w ciekawej formie przekazu np. szkolenia  e-lerningowe, filmy, aplikacje, gry.  
Wszystko po to, aby dać mieszkańcom  Mazowsza komfortowe narzędzie, które pomoże  budować  świadomość i kontrolować zdrowie oraz stworzyć wiarygodny interaktywny kanał szkoleniowy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W dobie szybkich zmian cywilizacyjnych i technologicznych istnieje wyraźna potrzeba stałego poszerzania i doskonalenia umiejętności prozdrowotnych dzięki rozwiązaniom cyfrowym.
Platforma edukacyjna to świetne rozwiązanie technologiczne, które pozwala na :
-  prowadzenie webinariów, wideokonferencji, szkoleń on-line, interaktywnych chatów
- stworzenie bazy edukacyjno - szkoleniowej  w przestrzeni cyfrowej  dla społeczności  Mazowsza
- zainteresowanie odbiorców tematyką zdrowia
- wykonanie testów samooceny  zdrowia wraz z interpretacją  i rekomendacją zdrowotną
- stały dostęp do aktualnych  treści edukacyjnych, profilaktycznych
- przekazanie informacji o nowych procedurach, usługach, badaniach, programach profilaktycznych realizowanych w szpitalu  
- poprawę komunikacji z odbiorcą  usług szpitala
- dotarcie do dużej grupy odbiorców w jednym czasie

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do  pacjentów  i  osób  korzystających  z usług  Mazowieckiego Szpitala  Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. jak: dzieci, młodzież, dorośli  i seniorzy, pracownicy szpitala.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1 Zakup i montaż platformy edukacyjno – szkoleniowej - 1 sztuka 200 000 zł