Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 256

256. Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, tel. 25 640 35 75, fax 25 640 32 24, REGON 141944750, NIP 821 2577607

Skrócony opis

Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza to możliwość wprowadzenia
do placówki ochrony zdrowia nowoczesnego  powszechnie już używanego narzędzia informatycznego.
Platforma będzie popularyzowała naukę o zdrowiu i stwarzała możliwość doskonalenia kompetencji wszystkich mieszkańców Mazowsza  z uwzględnieniem  pracowników szpitala.

Opis projektu

Dynamiczny  rozwój  nowoczesnych  technologii , sprawił że  instytucja  taka  jak szpital  musi zweryfikować swoje podejście do promowania szeroko pojętej wiedzy na temat zdrowia i wprowadzić nowe rozwiązania  w postaci cyfrowej platformy edukacyjnej.  
Platforma edukacyjno-szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza to możliwość wprowadzenia do placówki ochrony zdrowia nowoczesnego  powszechnie już używanego narzędzia informatycznego.
Platforma będzie popularyzowała naukę o zdrowiu i stwarzała możliwość doskonalenia kompetencji wszystkich mieszkańców Mazowsza  z uwzględnieniem  pracowników szpitala.
Dzięki platformie edukacyjnej możliwe będzie przeprowadzanie  webinariów, wideokonferencji, szkoleń on-line  i interaktywnych czatów na żywo dla uczestników spotkań .
Treści edukacyjne na platformie będą całkowicie bezpłatne dla wszystkich korzystających i dostępne z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, a ponadto ich treści będzie można wydrukować  w wersji pdf.
Powyższe  rozwiązania  ułatwią   mieszkańcom Mazowsza  budowanie  wiedzy prozdrowotnej i kształtowanie umiejętności samokontroli i samoceny zdrowia poprzez różne formy przekazu i  aktywności medialnej np. ćwiczenia interaktywne, konkursy, quizy o zdrowiu, testy samokontroli .
Stworzenie wiarygodnej i szeroko dostępnej platformy edukacyjnej  to baza wiedzy na temat  profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,  badań diagnostycznych, usług szpitala dla społeczności Mazowsza.  Atutem platformy jest to  że  można korzystać  z  tych informacji  używając    przenośnych urządzeń   - komputera, tabletu,   telefonu bez ograniczeń czasowych   i w ciekawej formie przekazu np. szkolenia  e-lerningowe, filmy, aplikacje, gry.  
Wszystko po to, aby dać mieszkańcom  Mazowsza komfortowe narzędzie, które pomoże  budować  świadomość i kontrolować zdrowie oraz stworzyć wiarygodny interaktywny kanał szkoleniowy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W dobie szybkich zmian cywilizacyjnych i technologicznych istnieje wyraźna potrzeba stałego poszerzania i doskonalenia umiejętności prozdrowotnych dzięki rozwiązaniom cyfrowym.
Platforma edukacyjna to świetne rozwiązanie technologiczne, które pozwala na :
-  prowadzenie webinariów, wideokonferencji, szkoleń on-line, interaktywnych chatów
- stworzenie bazy edukacyjno - szkoleniowej  w przestrzeni cyfrowej  dla społeczności  Mazowsza
- zainteresowanie odbiorców tematyką zdrowia
- wykonanie testów samooceny  zdrowia wraz z interpretacją  i rekomendacją zdrowotną
- stały dostęp do aktualnych  treści edukacyjnych, profilaktycznych
- przekazanie informacji o nowych procedurach, usługach, badaniach, programach profilaktycznych realizowanych w szpitalu  
- poprawę komunikacji z odbiorcą  usług szpitala
- dotarcie do dużej grupy odbiorców w jednym czasie

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do  pacjentów  i  osób  korzystających  z usług  Mazowieckiego Szpitala  Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. jak: dzieci, młodzież, dorośli  i seniorzy, pracownicy szpitala.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1 Zakup i montaż platformy edukacyjno – szkoleniowej - 1 sztuka 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).