Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 255

255. Klasyka Polskiej Muzyki Popularnej w Czytelni Elektra – uzupełnienie zbiorów


Lokalizacja

Mazowiecki Instytut Kultury (Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra), ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa.

Skrócony opis

Uzupełnienie kolekcji płyt winylowych Czytelni Słów i Dźwięków Elektra, będącej częścią Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie, o brakujące tytuły z gatunków: muzyka ludowa, alternatywa, jazz i funk. Czytelnia Elektra gromadzi zbiory płyt winylowych, udostępniane odwiedzającym na miejscu przy specjalistycznych stanowiskach odsłuchowych.

Opis projektu

Projekt polega na uzupełnieniu kolekcji płyt winylowych Czytelni Słów i Dźwięków Elektra, działającej przy Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Czytelnia Elektra to nowopowstałe miejsce na mapie kulturalnej Mazowsza, łączące w sobie funkcje czytelni, mediateki, salonu literackiego i klubu dyskusyjnego. Oprócz zbiorów książkowych, posiada w kolekcji także zbiór płyt winylowych, wraz ze specjalnymi stanowiskami odsłuchowymi.

Jednym z celów Czytelni jest zebranie jak najszerszego spektrum polskiej muzyki XX i XXI wieku. Projekt wsparłby uzupełnienie kolekcji o brakujące tytuły z gatunków takich jak: muzyka ludowa, alternatywa, jazz, funk.

W skład zakupów wchodziłyby zarówno płyty nowe jak i antykwaryczne, wydania specjalne, limitowane edycje, płyty testowe i unikaty.

Kolekcja dostępna jest dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Mazowsza i stanowi unikalny, publiczny i ogólnodostępny zbiór płyt analogowych, o wartości kulturalnej jak i historycznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Kolekcja płyt winylowych Czytelni Słów i Dźwięków Elektra to unikatowy zbiór polskiej i zagranicznej muzyki XX i XXI wieku. Kolekcję Elektry wyróżnia jej różnorodność i ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Mazowsza. Modus Operandi Czytelni opiera się nie tylko na udostępnianiu zbiorów, ale także na działalności kultralno-edukacyjnej wokół nich.

W różnorodnych zbiorach Czytelni Elektra muzyka polska zajmuje miejsce specjalne, dlatego ważne jest aby kolekcja muzyki polskiej była jak najbardziej bogata, przekrojowa.
Wsparcie skromnego budżetu Czytelni Elektra, będzie wielką pomocą i sprawi, że kolekcja muzyki polskiej będzie służyć mieszkańcom i mieszkankom Mazowsza, jako źródło inspiracji, wiedzy historycznej, a także rozrywki.  

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy goście Czytelni Słów i Dźwięków Elektra, Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Ze względu na charakter nośnika jakim jest płyta winylowa, a także planowane działania kulturalno-edukacyjne, projekt jest międzypokoleniowy. Szczególny nacisk kładziony jest na edukację muzyczną młodzieży i wymianę doświadczeń ze starszymi pokoleniami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup płyt winylowych do zbiorów Czytelni80 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Klasyka Polskiej Muzyki Popularnej w Czytelni Elektra – uzupełnienie zbiorów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).