projekt nr 255

255. Klasyka Polskiej Muzyki Popularnej w Czytelni Elektra – uzupełnienie zbiorów


Lokalizacja

Mazowiecki Instytut Kultury (Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra), ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa.

Skrócony opis

Uzupełnienie kolekcji płyt winylowych Czytelni Słów i Dźwięków Elektra, będącej częścią Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie, o brakujące tytuły z gatunków: muzyka ludowa, alternatywa, jazz i funk. Czytelnia Elektra gromadzi zbiory płyt winylowych, udostępniane odwiedzającym na miejscu przy specjalistycznych stanowiskach odsłuchowych.

Opis projektu

Projekt polega na uzupełnieniu kolekcji płyt winylowych Czytelni Słów i Dźwięków Elektra, działającej przy Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Czytelnia Elektra to nowopowstałe miejsce na mapie kulturalnej Mazowsza, łączące w sobie funkcje czytelni, mediateki, salonu literackiego i klubu dyskusyjnego. Oprócz zbiorów książkowych, posiada w kolekcji także zbiór płyt winylowych, wraz ze specjalnymi stanowiskami odsłuchowymi.

Jednym z celów Czytelni jest zebranie jak najszerszego spektrum polskiej muzyki XX i XXI wieku. Projekt wsparłby uzupełnienie kolekcji o brakujące tytuły z gatunków takich jak: muzyka ludowa, alternatywa, jazz, funk.

W skład zakupów wchodziłyby zarówno płyty nowe jak i antykwaryczne, wydania specjalne, limitowane edycje, płyty testowe i unikaty.

Kolekcja dostępna jest dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Mazowsza i stanowi unikalny, publiczny i ogólnodostępny zbiór płyt analogowych, o wartości kulturalnej jak i historycznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Kolekcja płyt winylowych Czytelni Słów i Dźwięków Elektra to unikatowy zbiór polskiej i zagranicznej muzyki XX i XXI wieku. Kolekcję Elektry wyróżnia jej różnorodność i ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Mazowsza. Modus Operandi Czytelni opiera się nie tylko na udostępnianiu zbiorów, ale także na działalności kultralno-edukacyjnej wokół nich.

W różnorodnych zbiorach Czytelni Elektra muzyka polska zajmuje miejsce specjalne, dlatego ważne jest aby kolekcja muzyki polskiej była jak najbardziej bogata, przekrojowa.
Wsparcie skromnego budżetu Czytelni Elektra, będzie wielką pomocą i sprawi, że kolekcja muzyki polskiej będzie służyć mieszkańcom i mieszkankom Mazowsza, jako źródło inspiracji, wiedzy historycznej, a także rozrywki.  

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy goście Czytelni Słów i Dźwięków Elektra, Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Ze względu na charakter nośnika jakim jest płyta winylowa, a także planowane działania kulturalno-edukacyjne, projekt jest międzypokoleniowy. Szczególny nacisk kładziony jest na edukację muzyczną młodzieży i wymianę doświadczeń ze starszymi pokoleniami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup płyt winylowych do zbiorów Czytelni80 000 zł