projekt nr 251

251. Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim.


Lokalizacja

Pozycja 39  z Wykazu dróg dostępnego w plikach do pobrania - DW nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Zegrze - Nieporęt -
Marki - Warszawa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską i Zachodnia do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną)

Skrócony opis

Projekt realizowany będzie w Nowym Dworze Maz. i dotyczy poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicach Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina. Polegać będzie na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych”.

Opis projektu

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki i dotyczy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku ulic Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina. Polegać będzie na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych, które znacząco poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.
Doświetlenie przejść dla pieszych zapewni ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Zaplanowano doświetlenie 1 przejścia na ulicy Bohaterów Modlina oraz 6  na ulicy Modlińskiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na drogach miast najbardziej newralgicznymi punktami w zakresie bezpieczeństwa użytkowników ruchu są przejścia dla pieszych. Szczególne niebezpieczeństwo występuje na drogach wojewódzkich, które stanowią naturalnie zwiększony potok pojazdów i pieszych.
W związku z dynamicznym rozwojem zarówno transportu drogowego w kraju jak i miasta Nowy Dwór Mazowiecki wzmaga się ilość uczestników ruchu (pojazdów oraz mieszkańców). Malaje tym samym poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Newralgiczne położenie drogi wojewódzkiej nr 631 (ulic Modlińskiej i Bohaterów Modlina) przebiegającej przez centrum miasta wymaga podjęcia działań mających na celu zadbanie o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców jak i kierowców. Zmiana przepisów o ruchu drogowym, która wymusza na kierowcach zachowanie szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych (pierwszeństwo uzyskuje pieszy) stwarza wzrost ryzyka wtargnięć na jezdnię lub niezauważenie pieszego przez kierowcę w trudnych warunkach pogodowych. W tym zakresie zaplanowano w projekcie doświetlenie przejść dla pieszych. Doświetlenie 7 przejść dla pieszych zapewni ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Nowe oświetlenie typu LED (nowe oprawy) w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo pieszego oraz jego widoczność. Nowe oprawy w znacznym stopniu doświetlą także obszar w pobliżu przejść. Poprawi się także komfort jazdy kierowców dojeżdżających do przejść. Projekt odpowiada na potrzeby zawarte w katalogu zadań własnych województwa w zakresie: TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE (modernizacja przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich, budowa aktywnych przejść dla pieszych). Dzięki realizacji projektu rozwiązane zostaną problemy wynikające z bezpieczeństwa w ruchu drogowym (ograniczenie wypadków drogowych z udziałem pieszych).

Adresaci projektu

Wszyscy użytkownicy drogi wojewódzkiej, w przeważającej większości mieszkańcy województwa mazowieckiego, w tym miasta Nowy Dwór Mazowiecki – piesi i kierowcy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wymiana opraw oświetleniowych (6 sztuk) oraz posadowienie słupa oświetleniowego (1 sztuka) 150 000 zł