projekt nr 56

56. "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa


Lokalizacja

DW 615
1. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie 17 Stycznia/Gostkowska, dz. 1360/5 – 1 szt., obręb Podzamcze
2. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie 17 Stycznia/Narutowicza, dz. 1360/5 – 1 szt. obręb Podzamcze
3. Przejście dla pieszych – ul. 17 Stycznia/I Liceum Ogólnokształcące, dz. 1360/5 – 1 szt. obręb Podzamcze
4. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie 17 Stycznia/Świętochowskiego/Letnia, dz. 1360/5 – 2 szt. obręb Podzamcze
5. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza/Baczyńskiego, dz. 79/9 – 2 szt. obręb Podzamcze
6. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza/Wiosenna, dz. 79/9 – 2 szt. obręb Podzamcze
DW 617
1. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/Śląska, dz. 122/1 – 2 szt. obręb Śródmieście
2. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/Nadrzeczna, dz. 122/1 – 2 szt. obręb Śródmieście
3. Przejście dla pieszych –ul. Wojska Polskiego/Państwowa Uczelnia Zawodowa, dz. 122/1 – 2 szt. obręb Śródmieście
4. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/Kącka, dz. 4852/1– 2 szt. obręb Scalenie

Skrócony opis

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie miasta CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przy każdym przejściu dla pieszych zamontowane zostaną 1 lub 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.

Opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 terenie miasta  CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych 1 lub 2 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Typ oprawy LED-owej będzie dopasowany do warunków.

Termin realizacji

styczeń 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na wskazanych przejściach dla pieszych odnotowano najwięcej wypadków z udziałem pieszych. Ponadto wskazane przejścia dla pieszych są słabo oświetlone, przez co widoczność pieszych na tych przejściach jest mocno ograniczona, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Z punktu widzenia kierowców doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych (w szczególności dzieci) i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejścia.
W przypadku realizacji zadania najbliższy teren oraz same przejścia dla pieszych zostaną lepiej oświetlone, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa pieszych i komfortu jazdy dla kierowców.

Adresaci projektu

Projekt jest potrzebny dla mieszkańców miast i gminy, w szczególności osób starszych oraz dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
11 słup pięciometrowy z fundamentem + osadzenie słupa, 1 oprawa kierunkowa, projekt budowlany, materiały, robociznę i sprzęt144 500 zł
2Koszt szacunkowy roczny energii dla 17 szt. 2 000 zł
3Koszt szacunkowy roczny konserwacji dla 17 szt.500 zł
Łącznie: 147 000 zł

Postęp realizacji

Do końca kwietnia powstanie dokumentacja. Realizacja projektu do końca 2022r.