Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 56

56. "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa


Lokalizacja

DW 615
1. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie 17 Stycznia/Gostkowska, dz. 1360/5 – 1 szt., obręb Podzamcze
2. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie 17 Stycznia/Narutowicza, dz. 1360/5 – 1 szt. obręb Podzamcze
3. Przejście dla pieszych – ul. 17 Stycznia/I Liceum Ogólnokształcące, dz. 1360/5 – 1 szt. obręb Podzamcze
4. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie 17 Stycznia/Świętochowskiego/Letnia, dz. 1360/5 – 2 szt. obręb Podzamcze
5. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza/Baczyńskiego, dz. 79/9 – 2 szt. obręb Podzamcze
6. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza/Wiosenna, dz. 79/9 – 2 szt. obręb Podzamcze
DW 617
1. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/Śląska, dz. 122/1 – 2 szt. obręb Śródmieście
2. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/Nadrzeczna, dz. 122/1 – 2 szt. obręb Śródmieście
3. Przejście dla pieszych –ul. Wojska Polskiego/Państwowa Uczelnia Zawodowa, dz. 122/1 – 2 szt. obręb Śródmieście
4. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/Kącka, dz. 4852/1– 2 szt. obręb Scalenie

Skrócony opis

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie miasta CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przy każdym przejściu dla pieszych zamontowane zostaną 1 lub 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.

Opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 terenie miasta  CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych 1 lub 2 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Typ oprawy LED-owej będzie dopasowany do warunków.

Termin realizacji

styczeń 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na wskazanych przejściach dla pieszych odnotowano najwięcej wypadków z udziałem pieszych. Ponadto wskazane przejścia dla pieszych są słabo oświetlone, przez co widoczność pieszych na tych przejściach jest mocno ograniczona, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Z punktu widzenia kierowców doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych (w szczególności dzieci) i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejścia.
W przypadku realizacji zadania najbliższy teren oraz same przejścia dla pieszych zostaną lepiej oświetlone, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa pieszych i komfortu jazdy dla kierowców.

Adresaci projektu

Projekt jest potrzebny dla mieszkańców miast i gminy, w szczególności osób starszych oraz dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
11 słup pięciometrowy z fundamentem + osadzenie słupa, 1 oprawa kierunkowa, projekt budowlany, materiały, robociznę i sprzęt144 500 zł
2Koszt szacunkowy roczny energii dla 17 szt. 2 000 zł
3Koszt szacunkowy roczny konserwacji dla 17 szt.500 zł
Łącznie: 147 000 zł

Postęp realizacji

W maju 2023 r. ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).