Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 247

247. Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii


Lokalizacja

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
Oddział Neurologiczno-Rehabilitacyjny w Zagórzu, Zagórze 12, 05-462 Wiązowna
Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej – Hostel w Otwocku ul. Kochanowskiego 23,
Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku ul. Kochanowskiego 23

Skrócony opis

Multimedialne ogrody całoroczne to miejsce relaksu dla małych pacjentów z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu i Otwocku. Dzieci będą mogły tu odpocząć po trudnych i wyczerpujących treningach rehabilitacyjnych oraz terapii. Dla rodziców ogrody z dostępem do Internetu będą miejscem umożliwiającym kontynowanie aktywności zawodowej podczas rehabilitacji ich dzieci. (więcej w załączniku)

Opis projektu

Główną ideą projektu jest kontynuacja podjętych w 2021 roku inwestycji polegającej na budowie placów zabaw w kierunku stworzenia bezpiecznej i przyjaznej strefy dla pacjentów i ich rodzin w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Kolejny etap to stworzenie całorocznych multimedialnych ogrodów, jako miejsce spotkań i relaksu dla dzieci i młodzieży z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu i w Otwocku po całodziennej wyczerpującej rehabilitacji i terapii.  W ramach działań zaplanowano:

• w Zagórzu: budowę miejsca na wzór ogrodu zimowego wyposażonego w multimedialną tablicę dla dzieci typu bambino, zarówno dla celów edukacyjnych jak i rozrywkowych, zapewniającą rozrywkę m. in. w postaci gier sensorycznych. Dla rodziców miejsce z dostępem do internetu i możliwość obejrzenia filmów (rzutnik, ekran), kontynuacji aktywności zawodowej podczas rehabilitacji dzieci. Ogród zaplanowano w miejscu niezagospodarowanego obecnie tarasu o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Istotnym walorem nowej przestrzeni będzie możliwość jej wykorzystania bez względu na porę roku i panującą aurę.  Zakres prac niezbędnych do realizacji projektu obejmuje: osuszenie i ocieplenie podłoża, prace budowlane, instalację ogrzewania podłogowego oraz klimatyzacji, zakup i montaż konstrukcji szklanej umożliwiającej eksploatację przez cały rok oraz niezbędnego wyposażenia (np. pufy, kanapy, stoły itp.) multimediów i wifi w obiekcie.

• utwardzenie nawierzchni (np. wytyczenie chodników) pomiędzy obiektami, gdzie dzieci mają rehabilitację. Z uwagi na swoją niepełnosprawność, dzieci nie mają możliwości bezpiecznego przemieszczania się na wózkach bądź o kulach.

• w Otwocku: budowę dwóch całorocznych namiotów sferycznych dla młodzieży i ich rodzin wyposażonych w pełny węzeł multimedialny, który umożliwi młodzieży z jednej strony odwiedziny multimedialne z drugiej miejsca spotkań dla rodzin i opiekunów oraz indywidualnych spotkań z dziećmi po pandemii. To miejsce, gdzie pacjenci mogliby nawiązywać kontakty, wspólnie podejmować działania rozpoczęte w trakcie terapii, grać w gry, oglądać filmy. Namioty sferyczne idealnie wkomponują się w las, gdzie zlokalizowane są dwa oddziały: Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej – Hostel oraz Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy. Zakres prac niezbędnych do realizacji projektu obejmuje: osuszenie i wyrównanie podłoża, prace budowlane, instalację ogrzewania, klimatyzacji, zakup i montaż namiotów umożliwiającej eksploatację przez cały rok oraz niezbędnego wyposażenia (np. pufy, kanapy, stoły itp.) multimediów i wifi w obiekcie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom z dziecięcym porażeniem mózgowym przebywającym na Oddziale Neurologiczno-Rehabilitacyjnym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca odpoczynku oraz rozrywki po całodziennych treningach rehabilitacyjnych oraz miejsca, gdzie młodzież w trakcie kilku miesięcznych pobytów w oddziałach będzie mogła się integrować i spędzać czas poza terapią psychologiczną. Ogrody multimedialne to miejsca, gdzie będą mogli przebywać pacjenci, ich rodzice i opiekunowie. Spędzanie wolnego czasu aktywnie i w większym gronie wspiera rozwój ruchowy dzieci, wspiera rozwój psychospołeczny, wzmacnia poczucie własnej wartości a także daje możliwość kontaktu z innymi dziećmi. Pacjenci w szpitalu cierpią nie tylko z powodu choroby, odczuwają również lęk związany z pobytem w obcym miejscu. Stworzenie w szpitalu odpowiedniego miejsca umożliwiającego rodzicom i opiekunom kontakt z chorym dzieckiem promuje korzyści emocjonalne i wspieranie procesu leczenia wynikające z obecności bliskiej osoby przy dziecku w trakcie hospitalizacji. Daje również możliwość wymiany doświadczeń, integracji, rozmów i wspólnego spędzania czas.

Sytuacja pandemiczna w Polsce przyczyniła się do pogorszenia się stanu psychicznego dzieci i młodzieży spowodowanej zamknięciem szkół, izolacją, nasileniem się przemocy domowej.

Z uwagi za konieczność ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wstrzymana została możliwość odwiedzin, a także ograniczony został swobodny dostęp do specjalistycznej terapii ruchowej. Powyższe zjawiska objawią się w przeciągu najbliższych dwóch lat jako inna fala skutków pandemii SARS-Cov 2 i z tego powodu zasadnym jest tworzenie nowych przyjaznych miejsc spotkań pacjentów i ich rodzin.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. korzystających ze świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii i rehabilitacji leczniczej oraz ich rodziców i opiekunów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Budowa multimedialnego ogrodu w Zagórzu700 000 zł
2Utwardzenie nawierzchni (np. wytyczenie chodników) pomiędzy obiektami50 000 zł
3Budowa dwóch całorocznych namiotów sferycznych250 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).