Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 241

241. Doświetlenie 3 przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Stanisławów


Lokalizacja

województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Stanisławów miejscowość Stanisławów, ul. Warszawska, dz. nr ew. 2423 obręb 0021 Stanisławów, pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa - Stanisławów - Węgrów.

Skrócony opis

Projekt będzie polegał na doświetleniu poprzez zamontowanie dodatkowego doświetlenia oprawami LED na słupach po obu stronach 3 przejść dla pieszych w miejscowości Stanisławów na drodze wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Stanisławów - Węgrów. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na zamontowaniu dodatkowego doświetlenia oprawami LED na słupach po obu stronach 3 przejść dla pieszych w miejscowości Stanisławów:
- skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Wołomińską,
- skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Rynek oraz
- skrzyżowaniu ul. Siedleckiej z ul. Lubelską.
Wskazane przejścia dla pieszych znajdują się na drodze wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Stanisławów - Węgrów - na ul. Warszawskiej i ul. Siedleckiej (przedłużenie ul. Warszawskiej) tj. najbardziej ruchliwej ulicy w gminie Stanisławów. Przy wskazanych przejściach w bliskiej odległości znajdują się budynki użyteczności publicznej co generuje zwiększony ruch pieszych i stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Gmina Stanisławów liczy prawie 7 tys. mieszkańców, a miejscowości Stanisławów ponad 1,5 tys. mieszkańców. Ulica Warszawska (część DW 637) przebiega przez środek miejscowości Stanisławów i dzieli miejscowość na cześć północną i południową. Przy DW 637 usytuowane są ważne dla mieszkańców obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowo-usługowe i rekreacyjne takie jak Urząd Gminy Stanisławów, Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sklepy spożywcze, park, przystanek autobusowy, lecznica weterynaryjna co sprawia, że ruch pieszych jest dużo większy niż w innych miejscach miejscowości i gminy. Z uwagi na kategorie drogi i jej charakter (główny szlak komunikacyjny relacji Warszawa - Stanisławów - Węgrów) ruch na niej jest bardzo duży, zwłaszcza przed weekendami. Ponadto kierowcy bardzo często jeżdżą po niej z nadmierną prędkością, a po zmroku i nocą piesi na przejściach są bardzo słabo widoczni. Problem może zostać rozwiązany poprzez doświetlenie 3 najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych w miejscowości Stanisławów tj. przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Warszawskie z ul. Wołomińską, przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Rynek oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Siedleckiej (przedłużenie ul. Warszawskiej) z ul. Lubelską.W miejscach, w których planowane jest doświetlenie przejść dla pieszych droga jest jedno jezdniowa dwupasmowa. Do szczególnie niebezpiecznych  sytuacji dochodzi po zmroku, zwłaszcza gdy piesi nie posiadają elementów odblaskowych przez co są słabo widoczni. Stwarza to zagrożenie dla samych pieszych, dla kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu drogowego np. rowerzystów. W związku z powyższym doświetlenie 3 przejść dla pieszych w miejscowości Stanisławów jest zasadne i bardzo potrzebne mieszkańcom Stanisławowa, mieszkańcom całej gminy i przybyłym osobom spoza gminy.

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy Stanisławowa i całej gminy oraz osoby przybyłe spoza gminy. Adresatami będą również dzieci i młodzież uczęszczający do pobliskich szkół, piesi w drodze do sklepów, przystanku i kościoła, a także przejeżdżający tą drogą kierowcy. Doświetlenie przejść dla pieszych poprawi ruch i bezpieczeństwo na drodze dla mieszkańców całego Mazowsza, którzy przejeżdżają przez miejscowość Stanisławów z Warszawy do Węgrowa i innych miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1dokumentacja projektowa60 000 zł
2doświetlenie 3 przejść dla pieszych200 000 zł
Łącznie: 260 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Doświetlenie 3 przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Stanisławów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).