Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 55

55. Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji otoczenia "Fortów Bema" w Ostrołęce


Lokalizacja

Muzeum Kultury Kurpiowskiej - Muzeum Powstania Listopadowego, ul. Warszawska 2a, 07-410 Ostrołęka, działka nr 10319/12

Skrócony opis

Celem projektu jest rewitalizacja "Fortów Bema" w Ostrołęce oraz terenów przyległych. W ramach projektu zostanie wykonany projekt zagospodarowania ziemnej części "Fortów Bema" do celów spacerowych (wykonanie ścieżek, mostków), rekreacyjnych i sportowych (siłownia zewnętrzna), plac zabaw dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością (plus strefa mokra - wodny plac zabaw).  

Opis projektu

Wykonanie projektu rewitalizacji "Fortów Bema" w Ostrołęce oraz terenów przyległych. Celem projektu jest udostępnienie fortów ziemnych do celów spacerowych, rekreacyjnych i sportowych. W ramach projektu zostanie też wykonany plac zabaw dla dzieci, w tym dzieci z  niepełnosprawnością na terenie przyległym do fortów. W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt zagospodarowania ziemnej części "Fortów Bema" w Ostrołęce do celów spacerowych, rekreacyjnych i sportowych. II etap wykonanie projektu placu zabaw dla dzieci w tym dzieci z  niepełnosprawnością na terenie przyległym do muzeum. Plac zabaw będzie składał się z dwóch stref suchej oraz mokrej z wodnym placem zabaw. Ponadto na tym terenie wykonana zostanie strefa sportowa siłownia zewnętrzna w tym dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. W trzecim etapie zostaną wykonane ścieżki spacerowe (gruntowe lub w koronach drzew) w tym mosty między fosami oraz oczyszczenie, pogłębienie, nasadzenie roślin wodnych i zarybienie (karpie koi lub karasie ozdobne). Na całym terenie zostaną też wykonanie nowe ławki kosze na śmieci i kwietniki.

Termin realizacji

1. styczeń 2021 - zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę,
2. marzec 2021 - wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę,
3. kwiecień 2021 - wyłonienie wykonawcy inwestycji,
4. maj 2021 - przekazanie terenu wykonawcy,
5. wrzesień 2021 - zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W roku 2012 zostało uroczyście otwarte Pomnika - Muzeum Powstania Listopadowego usytuowane na "Fortach Bema". Forty znajdują się na uboczu, a teren wokół nich jest niezagospodarowany z tego też względu wymaga uatrakcyjnienia dla celów spacerowych, rekreacyjnych i sportowych. Rewitalizacja fosy oraz fortyfikacji ziemnych, wykonanie ścieżek spacerowych, ławek oraz placu zabaw dla dzieci w tym dzieci z  niepełnosprawnością. Działanie to zwiększy atrakcyjność turystyczną obiektu i przyciągnie zwiedzających. Turyści podróżując na mazury lub do krajów "bałtyckich" będą mogli wypocząć oraz zjeść posiłek. Inwestycja ta przyciągnie też okolicznych mieszkańców, zachęci do odwiedzenia z dziećmi mauzoleum oraz spędzenia czasu na pobliskim placu zabaw.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do odwiedzających Muzeum Kultury Kurpiowskiej - "Forty Bema" i mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęka prowadzone przez województwo mazowieckie. Projekt skierowany jest to turystów podróżujących na mazury, mieszkańców miasta Ostrołęki oraz okolicy. Z projektu będą korzystały rodziny z dziećmi, osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wykonanie projektu60 000 zł
2Wykonanie ścierzek spacerowych, ławek i pogłębienie fosy500 000 zł
3Wykonanie placu zabaw440 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji otoczenia "Fortów Bema" w Ostrołęce

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).