projekt nr 55

55. Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji otoczenia "Fortów Bema" w Ostrołęce


Lokalizacja

Muzeum Kultury Kurpiowskiej - Muzeum Powstania Listopadowego, ul. Warszawska 2a, 07-410 Ostrołęka, działka nr 10319/12

Skrócony opis

Celem projektu jest rewitalizacja "Fortów Bema" w Ostrołęce oraz terenów przyległych. W ramach projektu zostanie wykonany projekt zagospodarowania ziemnej części "Fortów Bema" do celów spacerowych (wykonanie ścieżek, mostków), rekreacyjnych i sportowych (siłownia zewnętrzna), plac zabaw dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością (plus strefa mokra - wodny plac zabaw).  

Opis projektu

Wykonanie projektu rewitalizacji "Fortów Bema" w Ostrołęce oraz terenów przyległych. Celem projektu jest udostępnienie fortów ziemnych do celów spacerowych, rekreacyjnych i sportowych. W ramach projektu zostanie też wykonany plac zabaw dla dzieci, w tym dzieci z  niepełnosprawnością na terenie przyległym do fortów. W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt zagospodarowania ziemnej części "Fortów Bema" w Ostrołęce do celów spacerowych, rekreacyjnych i sportowych. II etap wykonanie projektu placu zabaw dla dzieci w tym dzieci z  niepełnosprawnością na terenie przyległym do muzeum. Plac zabaw będzie składał się z dwóch stref suchej oraz mokrej z wodnym placem zabaw. Ponadto na tym terenie wykonana zostanie strefa sportowa siłownia zewnętrzna w tym dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. W trzecim etapie zostaną wykonane ścieżki spacerowe (gruntowe lub w koronach drzew) w tym mosty między fosami oraz oczyszczenie, pogłębienie, nasadzenie roślin wodnych i zarybienie (karpie koi lub karasie ozdobne). Na całym terenie zostaną też wykonanie nowe ławki kosze na śmieci i kwietniki.

Termin realizacji

1. styczeń 2021 - zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę,
2. marzec 2021 - wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę,
3. kwiecień 2021 - wyłonienie wykonawcy inwestycji,
4. maj 2021 - przekazanie terenu wykonawcy,
5. wrzesień 2021 - zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W roku 2012 zostało uroczyście otwarte Pomnika - Muzeum Powstania Listopadowego usytuowane na "Fortach Bema". Forty znajdują się na uboczu, a teren wokół nich jest niezagospodarowany z tego też względu wymaga uatrakcyjnienia dla celów spacerowych, rekreacyjnych i sportowych. Rewitalizacja fosy oraz fortyfikacji ziemnych, wykonanie ścieżek spacerowych, ławek oraz placu zabaw dla dzieci w tym dzieci z  niepełnosprawnością. Działanie to zwiększy atrakcyjność turystyczną obiektu i przyciągnie zwiedzających. Turyści podróżując na mazury lub do krajów "bałtyckich" będą mogli wypocząć oraz zjeść posiłek. Inwestycja ta przyciągnie też okolicznych mieszkańców, zachęci do odwiedzenia z dziećmi mauzoleum oraz spędzenia czasu na pobliskim placu zabaw.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do odwiedzających Muzeum Kultury Kurpiowskiej - "Forty Bema" i mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęka prowadzone przez województwo mazowieckie. Projekt skierowany jest to turystów podróżujących na mazury, mieszkańców miasta Ostrołęki oraz okolicy. Z projektu będą korzystały rodziny z dziećmi, osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wykonanie projektu60 000 zł
2Wykonanie ścierzek spacerowych, ławek i pogłębienie fosy500 000 zł
3Wykonanie placu zabaw440 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Załączniki