Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 239

239. Budowa aktywnych przejść dla pieszych na DW 721 w Gminie Lesznowola


Lokalizacja

Planowane do realizacji aktywne przejścia dla pieszych zlokalizowane są w ciągu drogi wojewódzkiej DW 721, do której tytuł prawny posiada Województwo. Droga jest wymieniona w wykazie dróg Województwa Mazowieckiego.
Dokładne adresy:
1) ul.Słoneczna / ul.Graniczna - m. Magdalenka  
2) ul. Słoneczna / ul.Gąsek - m. Lesznowola
3) ul. Słoneczna - okolica Biedronki w m. Lesznowola
4) ul. Słoneczna / ul.Żytnia - m. Lesznowola
5) ul. Słoneczna / ul. Jedności - m. Lesznowola
6) ul. Słoneczna / ul. Kielecka - m. Stara Iwiczna
7) ul. Słoneczna / ul. Kolejowa - m. Stara Iwiczna
8) ul. Słoneczna / ul. Nowa - m. Stara Iwiczna
9) przejście w okolicy galerii handlowej na ul. Nowej w m. Stara Iwiczna

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie 9 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul.Słonecznej i ul.Nowej DW721 na terenie Gm. Lesznowola,które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno dla pieszych jak i kierowców.Przejścia zostaną odpowiednio doświetlone i wyposażone w znaki aktywne D6 "kroczący ludzik" z detektorami ruchu,dzięki którym po wykryciu obecności pieszego przy przejściu znak zacznie migać.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej DW721 w newralgicznych miejscach Gminy Lesznowola:
1) ul.Słoneczna / ul.Graniczna - m. Magdalenka  
2) ul. Słoneczna / ul.Gąsek - m. Lesznowola
3) ul. Słoneczna - okolica Biedronki w m. Lesznowola
4) ul. Słoneczna / ul.Żytnia - m. Lesznowola
5) ul. Słoneczna / ul. Jedności - m. Lesznowola
6) ul. Słoneczna / ul. Kielecka - m. Stara Iwiczna
7) ul. Słoneczna / ul. Kolejowa - m. Stara Iwiczna
8) ul. Słoneczna / ul. Nowa - m. Stara Iwiczna
9) przejście w okolicy galerii handlowej na ul. Nowej w m. Stara Iwiczna
Budowa aktywnych przejść dla pieszych polegać będzie na modernizacji i odpowiednim doświetleniu istniejących przejść dla pieszych poprzez montaż latarni umiejscowionych po obu stronach drogi. Na latarniach zamocowane będą specjalne oprawy, które zapewnią lepszą widoczność pieszego na przejściu. Oprawy będą oświetlać przejście wraz ze strefą oczekiwania, światło "padające" na pieszego poruszającego się wzdłuż przejścia (przechodzącego przez jezdnię po pasach), padać będzie nie tylko z góry na dół ale też od boku. Powoduje to lepszą widoczność pieszego z perspektywy kierowców poruszających się wzdłuż jezdni. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone również w znaki aktywne D6 "kroczący ludzik" znaki wyposażone będą  bądź połączone z detektorami ruchu (dualny czujnik ruchu), po wykryciu pieszego znak zacznie migać- to informacja dla kierowców o obecności pieszych w pobliżu przejścia. Znaki aktywne będą czynne całą dobę i skomunikowane ze sobą bezprzewodowo dzięki czemu sygnalizować będą obecność pieszych dla obu kierunków ruchu bez względu na to po której stronie ulicy będą piesi.
Aktywne przejścia dla pieszych informujące pulsacyjnie kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych a także zbliżającej się do strefy przejścia nie utrudniają płynnego ruchu. Wszystkie elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy. Dzięki temu kierowca odpowiednio wcześnie otrzymuje sygnał, że w rejonie pasów coś się dzieje.
Proponowane miejsca montażu przejść to newralgiczne miejsca gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji drogowych z udziałem pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu ma służyć poprawie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego. W wyniku realizacji projektu zwiększy się widoczność pieszego na przejściu - system pulsujących świateł informuje kierowcę o aktywności pieszego na przejściu gdy ten znajduje się w odległości 200 m od nadjeżdżającego auta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku złej widoczności, np. podczas opadów deszczu lub śniegu. To umożliwia kierowcy dostosowanie prędkości auta tak aby pieszy mógł bezpiecznie przejść  przez przejście. Koszt realizacji jest pięć razy tańszy niż montaż klasycznej sygnalizacji świetlnej. W porównaniu z klasyczną sygnalizacją świetlną nie każe czekać pieszemu na zmianę światła, co jednocześnie umożliwi utrzymanie płynnego ruchu samochodowego. Z roku na rok na DW 721 zwiększa się natężenie ruchu drogowego, co wymaga zastosowania dodatkowych elementów poprawiających bezpieczeństwo na istniejących przejściach dla pieszych.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, w szczególności mieszkańcy Gminy Lesznowola, którzy korzystają z drogi DW 721 mi.in. uczestnicy ruchu drogowego w ciągu ul. Słonecznej i ul. Nowej m.in. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, pacjenci przychodni, klienci galerii handlowej, pasażerowie komunikacji publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przygotowanie dokumentacji projektowej50 000 zł
2Aktywne przejścia dla pieszych - 9 szt.450 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa aktywnych przejść dla pieszych na DW 721 w Gminie Lesznowola

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).