Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 239

239. Budowa aktywnych przejść dla pieszych na DW 721 w Gminie Lesznowola


Lokalizacja

Planowane do realizacji aktywne przejścia dla pieszych zlokalizowane są w ciągu drogi wojewódzkiej DW 721, do której tytuł prawny posiada Województwo. Droga jest wymieniona w wykazie dróg Województwa Mazowieckiego.
Dokładne adresy:
1) ul.Słoneczna / ul.Graniczna - m. Magdalenka  
2) ul. Słoneczna / ul.Gąsek - m. Lesznowola
3) ul. Słoneczna - okolica Biedronki w m. Lesznowola
4) ul. Słoneczna / ul.Żytnia - m. Lesznowola
5) ul. Słoneczna / ul. Jedności - m. Lesznowola
6) ul. Słoneczna / ul. Kielecka - m. Stara Iwiczna
7) ul. Słoneczna / ul. Kolejowa - m. Stara Iwiczna
8) ul. Słoneczna / ul. Nowa - m. Stara Iwiczna
9) przejście w okolicy galerii handlowej na ul. Nowej w m. Stara Iwiczna

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie 9 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul.Słonecznej i ul.Nowej DW721 na terenie Gm. Lesznowola,które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno dla pieszych jak i kierowców.Przejścia zostaną odpowiednio doświetlone i wyposażone w znaki aktywne D6 "kroczący ludzik" z detektorami ruchu,dzięki którym po wykryciu obecności pieszego przy przejściu znak zacznie migać.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej DW721 w newralgicznych miejscach Gminy Lesznowola:
1) ul.Słoneczna / ul.Graniczna - m. Magdalenka  
2) ul. Słoneczna / ul.Gąsek - m. Lesznowola
3) ul. Słoneczna - okolica Biedronki w m. Lesznowola
4) ul. Słoneczna / ul.Żytnia - m. Lesznowola
5) ul. Słoneczna / ul. Jedności - m. Lesznowola
6) ul. Słoneczna / ul. Kielecka - m. Stara Iwiczna
7) ul. Słoneczna / ul. Kolejowa - m. Stara Iwiczna
8) ul. Słoneczna / ul. Nowa - m. Stara Iwiczna
9) przejście w okolicy galerii handlowej na ul. Nowej w m. Stara Iwiczna
Budowa aktywnych przejść dla pieszych polegać będzie na modernizacji i odpowiednim doświetleniu istniejących przejść dla pieszych poprzez montaż latarni umiejscowionych po obu stronach drogi. Na latarniach zamocowane będą specjalne oprawy, które zapewnią lepszą widoczność pieszego na przejściu. Oprawy będą oświetlać przejście wraz ze strefą oczekiwania, światło "padające" na pieszego poruszającego się wzdłuż przejścia (przechodzącego przez jezdnię po pasach), padać będzie nie tylko z góry na dół ale też od boku. Powoduje to lepszą widoczność pieszego z perspektywy kierowców poruszających się wzdłuż jezdni. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone również w znaki aktywne D6 "kroczący ludzik" znaki wyposażone będą  bądź połączone z detektorami ruchu (dualny czujnik ruchu), po wykryciu pieszego znak zacznie migać- to informacja dla kierowców o obecności pieszych w pobliżu przejścia. Znaki aktywne będą czynne całą dobę i skomunikowane ze sobą bezprzewodowo dzięki czemu sygnalizować będą obecność pieszych dla obu kierunków ruchu bez względu na to po której stronie ulicy będą piesi.
Aktywne przejścia dla pieszych informujące pulsacyjnie kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych a także zbliżającej się do strefy przejścia nie utrudniają płynnego ruchu. Wszystkie elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy. Dzięki temu kierowca odpowiednio wcześnie otrzymuje sygnał, że w rejonie pasów coś się dzieje.
Proponowane miejsca montażu przejść to newralgiczne miejsca gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji drogowych z udziałem pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu ma służyć poprawie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego. W wyniku realizacji projektu zwiększy się widoczność pieszego na przejściu - system pulsujących świateł informuje kierowcę o aktywności pieszego na przejściu gdy ten znajduje się w odległości 200 m od nadjeżdżającego auta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku złej widoczności, np. podczas opadów deszczu lub śniegu. To umożliwia kierowcy dostosowanie prędkości auta tak aby pieszy mógł bezpiecznie przejść  przez przejście. Koszt realizacji jest pięć razy tańszy niż montaż klasycznej sygnalizacji świetlnej. W porównaniu z klasyczną sygnalizacją świetlną nie każe czekać pieszemu na zmianę światła, co jednocześnie umożliwi utrzymanie płynnego ruchu samochodowego. Z roku na rok na DW 721 zwiększa się natężenie ruchu drogowego, co wymaga zastosowania dodatkowych elementów poprawiających bezpieczeństwo na istniejących przejściach dla pieszych.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, w szczególności mieszkańcy Gminy Lesznowola, którzy korzystają z drogi DW 721 mi.in. uczestnicy ruchu drogowego w ciągu ul. Słonecznej i ul. Nowej m.in. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, pacjenci przychodni, klienci galerii handlowej, pasażerowie komunikacji publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przygotowanie dokumentacji projektowej50 000 zł
2Aktywne przejścia dla pieszych - 9 szt.450 000 zł
Łącznie: 500 000 zł