Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 238

238. Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - "Rock na Zamku"


festiwal zespołów rockowych

Lokalizacja

Zamek w Szydłowcu ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

Skrócony opis

"Rock na Zamku" to przegląd młodzieżowych zespołów rockowych z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia płaszczyzny kulturowej integracji pokoleniowej dzieci i młodzieży z seniorami poprzez wydarzenie muzyczne zwłaszcza podczas zderzenia dawnych przebojów Azyl P. granych w czasach wielkiej cenzury z dzisiejszym wolnym światem.

Opis projektu

W ramach Wojewódzkiego Festiwalu im. Andrzeja Siewierskiego „Rock na Zamku” odbędzie się przegląd dla młodzieżowych zespołów rockowych z terenu województwa mazowieckiego. Zespoły oceniać będzie jury w skład, którego wejdą muzycy z zespołu Azyl P przyjaciele A. Siewierskiego. Zadaniem każdego wykonawcy będzie zaprezentować 3 utwory, w tym cover jednej z wielu (wybranej przez wykonawcę) piosenek zespołu aZYL P.. Najciekawsza i najlepiej zaaranżowana lub odmieniona wersja piosenki Azylu P. zwycięży i otrzyma główną nagrodę Festiwalu. Festiwal będzie trwał jeden dzień. Po części konkursowej przewidziany jest występ laureatów festiwalu, a także gwiazd wieczoru: Zespołu Azyl P. oraz gościa specjalnego. Gościem specjalnym będzie zespół, który początki swojej działalności miał podobnie jak Azyl P. w latach 80 -tych (np. Lady Pank, Perfect, Bajm itp.)   Organizacja festiwalu będzie okazją do międzypokoleniowej integracji bez barier, która połączy społeczeństwo kulturowo i muzycznie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia płaszczyzny kulturowej integracji pokoleniowej dzieci i młodzieży z seniorami poprzez wydarzenie muzyczne zwłaszcza podczas zderzenia dawnych przebojów Azyl P.  granych w czasach wielkiej cenzury z dzisiejszym wolnym światem. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na więzi międzypokoleniowe, uwrażliwi na odmienne potrzeby, uświadomi jak ważne jest porozumienie między pokoleniami. Całości zadania w dużym stopniu przyczyni się do promocji nie tylko Mazowsza ale także miasta Szydłowca. Szydłowiec to niewielka miejscowość wysunięta najdalej na południe województwa mazowieckiego na granicy z województwem świętokrzyskim. Dla większości mieszkańców Szydłowca takie wydarzenie będzie okazją do bliższego obcowania z kulturą  na takim poziomie. Ponadto mamy do czynienia z coraz większą izolacją pomiędzy młodym a starszym pokoleniem. Projekt pokazuje obszar, gdzie jest możliwe porozumienie, akceptacja wspólnych wartości pomiędzy pokoleniem 20 a 50+. Projekt realizuje potrzebę wykorzystania jednego z atutów miasta (zespół Azyl P, zamek jako zabytek historii) do promocji miasta w regionie i samego regionu w całym kraju. Planowany projekt nie będzie imprezą masową.

Adresaci projektu

Konkurs: młodzieżowe zespoły rockowe
Festiwal: młodzież, dorośli zwłaszcza z przedziału 50+, z terenu województwa mazowieckiego oraz całej Polski.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia 30 000 zł
2nagrody dla uczestników konkursu15 000 zł
3honoraria jury (3 osoby)7 000 zł
4honorarium gościa specjalnego (np. Lady Pank, Perfect, Bajm itp)70 000 zł
5wyżywienie (40 uczestników, 15 gości)3 600 zł
6plakaty, dyplomy, identyfikatory 1 000 zł
7reklama w mediach społecznościowych 1 000 zł
8wynajem toytoy (ok. 6 sztuk)1 200 zł
9wynajem telebimu10 000 zł
10sprzątanie terenów zielonych 1 000 zł
11ochrona 2 500 zł
12nocleg dla uczestników i zespołu 3 100 zł
Łącznie: 145 400 zł

Załączniki