Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 237

237. Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie


Lokalizacja

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, działka nr 59, obręb: 262

Skrócony opis

Zakup ambulansu transportowego typu A1 wraz z wyposażeniem.

Opis projektu

Celem dokonania zakupu jest uzupełnienie floty transportowej dla pacjentów Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Obecnie Szpital posiada 2 karetki do przewozu pacjentów leżących (obie wyprodukowane w 2007 r.) nieposiadające odpowiedniego wyposażenia. Intensywna eksploatacja sprawiła, że ambulansy są awaryjne, w bardzo złym stanie technicznym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakup nowej karetki zapewni przede wszystkim lepszy komfort transportu, poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość szybszych, bezawaryjnych przejazdów.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców Województwa Mazowieckiego w szczególności do pacjentów Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, mieszkańców miasta Warszawa oraz gmin ościennych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup ambulansu transportowego typ A1277 886,79 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).