Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 229

229. Biblioteka przyszłości


Lokalizacja

Staszica 3, 26-500 Szydłowiec

Skrócony opis

Projekt ma na celu doposażenie i rozwój biblioteki aby pozwalała na kształtowanie nowych zainteresowań często nieosiągalnych dla wielu osób. Biblioteka stanie się miejscem które pozwoli rozwinąć swoje pasję i spędzić miło czas ucząc się lub wykonując jakiś projekt edukacyjny. Przewidziany jest zakup sprzętu m.in. do druku 3D, nowoczesny sprzęt komputerowy z tabletami graficznymi i inne.

Opis projektu

Projekt polega na doposażeniu biblioteki w nowoczesny sprzęt i nowe zbiory pozwalające na rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji m.in. zakupiony zostałby sprzęt do druku 3D, nowoczesne komputery z tabletami graficznymi aby można było się rozwijać w grafice komputerowej, tablety z rysikami i pufami aby można było wygodnie usiąść oddając się rozgrywce lub nauce. Dodatkowo przewidziano zakup programów komputerowych i nowoczesnych form przekazu wiedzy (audiobooki, ebooki). Wszystko to po to, abyśmy mogli rozwijać swoje pasję i zainteresowania które często są nieosiągalne dla nas lub miło spędzić czas.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Brakuje miejsca w którym można miło spędzić czas jednocześnie rozwijając swoje zdolności. Taka biblioteka przyszłości pozwoliłaby na rozwinięcie swoich zainteresowań, zdobycie nowych umiejętności i wykonanie projektu edukacyjnego np. do szkoły. Jest to bardzo cenne dla uczniów i osób młodych, które bardzo chętnie skorzystałyby z nowoczesnych technologii i rozwinęły się w tej dziedzinie - niestety, ale w Szydłowcu brakuje takiego miejsca a często budżety domowe nie pozwalają na zakup profesjonalnego sprzętu do druku 3D lub graficznego. Jednocześnie seniorzy, którzy chcieliby czegoś się dowiedzieć na temat komputerów mogliby przyjść i poćwiczyć w praktyce bez żmudnego oszczędzania na swój często pierwszy komputer. Sprzęt komputerowy znajdujący się w bibliotece jest bardzo przestarzały i będąc szczerym niewystarczający do kształcenia się a co dopiero mówiąc o rozwijaniu swoich pasji. Chciałbym aby zakupić nowy sprzęt który z założenia rozwiązałby problem osób które nie mają możliwości korzystania z technologii dodatkowo dodając urozmaicenia które bardzo pozytywnie wpłyną nie tylko na młode osoby - rozwinie to ich sposób myślenia, zachęci do nauki i eksperymentowania oraz kształci ich co przyda im się do końca ich życia. Takie doświadczenie potrafi zmienić życie człowieka - potrafi wyznaczyć cel życiowy lub ścieżkę w której młode osoby chcą się kształcić, dlatego uważam, że gwarantowanie wszystkim obywatelom równego dostępu do nowoczesnych technologii jak m.in. 3D jest bardzo potrzebne i pożądane.

Adresaci projektu

Uczniowie szkół, studenci, czytelnicy, interesanci biblioteki, dzieci, osoby wykluczone pod względem dostępu do nowoczesnej technologii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Długopisy 3D (4 sztuki)1 100 zł
2Drukarka 3D (1 sztuka)11 000 zł
3Nowoczesne komputery (3 sztuki)10 000 zł
4Sprzęt dodatkowy do komputerów (klawiatura, mysz, słuchawki z mikrofonem)1 500 zł
5Tablety graficzne (3 sztuki)6 000 zł
6Pufy (6 sztuk)1 200 zł
7Tablety z rysikami (4 sztuki)8 000 zł
8Aplikację i programy5 000 zł
9Uzupełnienie zbiorów o książki i czasopisma rozwijające zainteresowania, naukowe6 000 zł
10Gry planszowe 2 000 zł
11Audiobooki i ebooki4 000 zł
Łącznie: 55 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Biblioteka przyszłości

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).