Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 225

225. Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym


Lokalizacja

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Rynek 11
26-600 Radom

Skrócony opis

Aby ułatwić poznawanie twórczości Malczewskiego w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu osobom niewidomym i niedowidzącym proponuję wykonanie tyflografik wraz z audiodeskrypcją, które będą narzędziem najbardziej wymownie udostępniającym malarstwo Malczewskiego oraz zakup wygrzewarki służąca do uwypuklania grafik z tzw. pęczniejącym papierem aby przeprowadzać warsztaty dla tej grupy.

Opis projektu

Projekt "Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym" zakłada rozbudowanie rozpoczętej już ścieżki zwiedzania w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w sali z dziełami patrona dla osób niewidomych i niedowidzących o kolejne tyflografiki z audiodeskrypcją. Tyflografika jest to graficzne odwzorowanie i przedstawienie rzeczywistości, przy zastosowaniu skali  i proporcji, w sposób dostępny dotykowo. ,,Oglądanie” obrazu dotykiem przez osobę niewidomą lub niedowidzącą musi być uzupełniane komentarzem z audiodeskrypcji, czyli dźwiękowego opisu, za pomocą którego opisuje się dzieła wizualne osobom niewidomym i słabowidzącym. Dzięki precyzyjnemu użyciu języka obraz zostaje przełożony na słowa, które pobudzając odpowiednie skojarzenia, prowadzą do jego rekonstrukcji. Aby dodatkowo rozszerzyć ofertę edukacyjną Muzeum im. Jacka Malczewskiego instytucja może wzbogacić się o wygrzewarkę służącą do uwypuklania grafik z tzw. pęczniejącym papierem. Pozwoli to na przeprowadzenie ciekawych warsztatów dla osób niewidomych i niedowidzących, zarówno dzieci jak i dorosłych, które samodzielnie będą mogły tworzyć małe tyflografiki i otrzymywać je na pamiątkę.

Stworzenie tyflografik daje także możliwość prowadzenia zajęć/szkoleń przez wykwalifikowane osoby dla pracowników instytucji kultury (nie tylko muzeum), w jaki sposób postępować z osobami niewidomymi i niedowidzącymi uzmysławiając im, w jaki sposób te osoby poznają świat i jak istotny jest dotyk/

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W Radomiu brakuje udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących, zwłaszcza w instytucjach kultury, przez co oferta dla tej grupy odbiorców staje się mocno ograniczona. Dzięki temu projektowi można przybliżyć tej grupie twórczość urodzonego w Radomiu Jacka Malczewskiego i zachęcić do poznawania obecnej w radomskim muzeum 4. w Polsce kolekcji dzieł Jacka Malczewskiego oraz w ogóle odwiedzania muzeum. Oferta kulturalna dla osób niewidomych i niedowidzących przyczyni się także do tego, że instytucję będą odwiedzać także osoby z innych części województwa czy szerzej - kraju, które poszukują nowych możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym. Dodatkowo tyflografiki są elementem, który edukuje innych zwiedzających, którzy często dopytują w jaki sposób obrazy oglądają osoby niewidome. To także przyczynek do prowadzenia zajęć/szkoleń przez wykwalifikowane osoby dla pracowników instytucji kultury, w jaki sposób postępować z osobami niewidomymi i niedowidzącymi uzmysławiając im, w jaki sposób te osoby poznają świat i jak istotny jest dotyk. Zakup wygrzewarki i papieru natomiast pozwoli na rozbudowanie oferty edukacyjno-warsztatowej dla osób niewidomych i niedowidzących bez względu na ograniczrnia wiekowe.

Adresaci projektu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego, osoby niewidome i niedowidzące (dzieci, osoby pełnoletnie, seniorzy), a także pracownicy muzeum, pracownicy innych instytucji kultury oraz pozostali odwiedzający Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, dla których to także cenna wiedza i nowe doświadczenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zamówienie 10 tyflografik obrazów Jacka Malczewskiego wraz z audiodeskrypcją 100 000 zł
2Montaż tyflografik15 000 zł
3Wygrzewarka do uwypuklania grafik z tzw. pęczniejącym papierem15 000 zł
Łącznie: 130 000 zł