Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 222

222. Drezyną do Rudki


zółto - zielona drezyna na tle bramy

Lokalizacja

Na terenie parku otaczającego Szpital im. T. Dunina w Rudce, gmina Mrozy powiat miński.

Skrócony opis

Rezerwat przyrody „Rudka -Sanatoryjna” leży na trasie szlaków rowerowych Ranczo i VeloMazovia oraz linii tramwaju konnego Mrozy-Rudka. W bieżącym roku wybudowana zostanie tężnia solna (realizacja BOM 2020). Planujemy doposażenie linii w drezyny, budowę mini-amfiteatru, urządzeń do rehabilitacji na świeżym powietrzu oraz leżaków wypoczynkowych.

Opis projektu

Powszechnie wiadome jest, iż las wywiera pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Przebywanie w atmosferze leśnej wpływa pozytywnie nie tylko na polepszenie naszego zdrowia psychicznego ale także fizycznego. Założeniem projektu „Drezyną do Rudki” jest stworzenie strefy rekreacyjnej w Parku Krajobrazowym w Rudce. W bieżącym roku wykonamy tężnię solną wybraną głosami mieszkańców naszego województwa w I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nowy projekt jest dopełnieniem możliwości korzystania z wyjątkowego mikroklimatu Parku Krajobrazowego i znajdującego się tuż obok Rezerwatu przyrody Rudka Sanatoryjna
Park Krajobrazowy położony jest na trasie dwóch szlaków rowerowych VeloMazovia i Śladami Planu filmowego serialu Ranczo a dodatkowo stanowi stację końcową trasy tramwaju konnego, która łączy Szpital w Rudce ze stacją kolejową Mrozy. Dzięki temu położeniu obszar ten jest ciekawym elementem łączącym wszystkie powyższe szlaki turystyczne, a więc stanowi również doskonałe miejsce do przerwy w podróży. Dzięki realizacji tego projektu do planowanej strefy będzie można również dotrzeć drezyną. Całą wizję planowanej przestrzeni pragniemy dopełnić o elementy małej architektury, które urozmaicą naszą strefę terapeutyczno-rekreacyjną zarówno w zakresie zdrowotnym jak również rekreacyjnym. Planujemy budowę mini amfiteatru wraz z ławeczkami, urządzeń do rehabilitacji na świeżym powietrzu, a także leżaków do odpoczynku. Sądzimy, iż dużą atrakcją dla mieszkańców naszego regionu będzie również sama przejażdżka drezynami. Mimo, iż pojazdy te napędzane są siłą mięśni, to ich konstrukcja pozwala na podróż, która nie będzie wyczerpująca, a ciekawa nawet dla 4-5 osobowej rodziny. Warto również zaznaczyć, że oprócz tego, iż planowana strefa znajduje się w Parku Krajobrazowym wśród zabytkowego kompleksu budynków szpitala, to dodatkowo wszystkie trasy prowadzą do niej przez urokliwy Rezerwat Przyrody Rudka-Sanatoryjna.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Chwila wytchnienia w tak pięknym otoczeniu pozwala na skorzystanie w pełni z darów, które oferuje nam otaczający park. Projekt nasz łączy i wykorzystuje dotychczasowe inwestycje znajdujące się w okolicy parku krajobrazowego w Rudce. Położony nieopodal rezerwat przyrody „Rudka -Sanatoryjna” znajduje się na trasie szlaków rowerowych Ranczo i VeloMazovia (projekt wybrany do realizacji w I edycji BOM) oraz linii tramwaju konnego Mrozy-Rudka.
W otoczeniu naszym brakuje jedynie „uzupełniaczy”. Planujemy doposażenie linii tramwajowej w drezyny, budowę mini-amfiteatru wraz z siedziskami i miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, montaż urządzeń do rehabilitacji na świeżym powietrzu oraz leżaków wypoczynkowych. Chcemy, by nasze działania kompleksowo obejmowały zarówno mieszkańca pełnosprawnego jak i ze szczególnymi potrzebami. Planujemy we współpracy z miejscowym ośrodkiem kultury upowszechnianie twórczości lokalnych artystów, co wpłynie korzystnie na całe otoczenie. Zapraszamy szczególnie mieszkańców dużych miast na chwilę relaksu i spokoju z możliwością zagłębienia się w kąpiel leśną.  

Adresaci projektu

Grupa docelową naszego projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, zwłaszcza Ci aktywnie wypoczywający (wycieczki rowerowe). Szczególnymi adresatami naszej propozycji są pacjenci z niepełnosprawnościami „ośrodka w Rudce”

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup drezyn oraz wykonanie niezbednej infrastruktury ( m.in. koła zwrotnicowe, ew. przedłużenie linii tramwaju konnego) budowa mini-amfiteatru wraz z zadaszeniem, siedziskami i miejcsami dla osób na wózkach inwalidzkich, modernizacja elewacji , stolarki okiennej i dzwiowej zaplecza amfiteatru (piwnice), leżaki ze stolikami, urzadzenia do rehabilitacji na swieżym powietrzu, wszelkie ściezki dojscia, urządzenie w zieleń terenu obejmującego projekt, uzupełnienie oswietlenia terenu, montaz monitoringu, niezbędna dokumentacja projektowa 650 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Drezyną do Rudki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).