Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 218

218. Sztuki lubiane, a zapomniane


Lokalizacja

Wszystkie zaplanowane działania odbędą się na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock

Skrócony opis

Cykl warsztatów artystycznych łączących rękodzieło i sztukę użytkową. Warsztaty m.in. krawieckie i tkackie przeznaczone są dla różnych grup społecznych w tym grup defaworyzowanych, o utrudnionym dostępie do kultury. Realizacja przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego poprzez nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Warsztaty zakończą się rozdaniem certyfikatów.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację 20 cyklicznych, bezpłatnych wydarzeń: warsztatów, wystawy, wydarzenia podsumowującego w okresie czerwiec - wrzesień. Warsztaty przeznaczone są dla różnych wiekowo grup społecznych uwzględniających potrzeby osób z grupy defaworyzowanej (kobiet w każdym wieku, dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów) z utrudnionym dostępem do kultury. Podczas tych działań uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie dawnych technik rękodzieła oraz technologicznych innowacji. Nasze działania wpisują się w tak zwane kształcenie ustawiczne i przyczynią się do wzmocnienie kapitału społecznego i kultywowania twórczości blisko swojej codzienności.  
Pragniemy aby warsztaty poprowadzili profesjonalni artyści, rzemieślnicy, ludzie z pasją. Łącznie odbędzie się ponad 100 godzin edukacyjno - artystycznych działań, które mają na celu zachęcić do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zajęcia ujęto w cztery bloki tematyczne:
1. Krawiectwo,
2. Tkactwo,
3. Garncarstwo
4. Kowalstwo artystyczne,

Ad. 1
Warsztaty krawieckie  dorośli (4 x 7h dla min. 12 osób):
-   instruktor
-    Materiały niezbędne do szycia np. bluzy, koszulki, sukienki, torebki (dzianina i ściągacze, bawełna, dresówka),
- nici, akcesoria, nożyczki, szpilki, dodatki
-    Przygotowanie szablonów dla uczestników warsztatów

Warsztaty krawieckie  dzieci (4 x 5h dla min. 12 osób):
-   instruktor
-    Materiały niezbędne do szycia np. bluzy, koszulki, sukienki, torebki (dzianina i ściągacze, bawełna, dresówka),
- nici, akcesoria, nożyczki, szpilki, dodatki
-    Przygotowanie szablonów dla uczestników warsztatów


Ad.2 Warsztaty tkackie dla dorosłych i dzieci (4 x 5/6h dla min. 15 osób):
- Instruktor prowadzący,
- omówienie teoretycznej i praktycznej wiedzy,
- budowanie i działanie tradycyjnego krosna tkackiego,
- projektowanie własnego dywanika,
- przygotowywanie i zakładanie osnowy na krosno,
- tkanie na krośnie (dywaniki, szmaciaki, podkładki stołowe)
- wszystkie potrzebne materiały.


Ad. 3 Warsztaty garncarskie dla dorosłych i dzieci (3 x 2h dla min. 15 osób)

- instruktor prowadzący
- nauka kręcenia na kole
- lepienie z plastra, wałeczków,
- nauka rzeźbienia

Ad. 4 Warsztaty kowalstwa artystycznego dla dorosłych (4 x 5h dla ok 15 osób)

- omówienie zasad BHP,
- omówienie metod i technik pracy kowala,
- instruktor prowadzący,
- mobilne kuźnie,
- zapewnienie potrzebnego materiału dla uczestników,
- wykonanie np. stojaka na parasole, nr na dom itd.


W ramach zadania planowany jest zakup maszyn do szycia (12 szt. w tym 6 dla dzieci), dzięki którym będzie możliwie poszerzenie oferty Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku o nowe zajęcia krawieckie. Po zakończeniu projektu powstanie objazdowy dom kultury z ofertą warsztatów krawieckich dla początkujących i zaawansowanych (dzieci,młodzież, dorośli), oraz  Klub Kreatywna Mama/babcia

- Wszystkie warsztaty będą miały charakter bezpłatny.
- Warsztaty zakończą się rozdaniem dyplomów/certyfikatów zaświadczających o podniesieniu kwalifikacji zawodowy, w dziedzinie rzemiosła artystycznego, i uprawniających do samodzielnego prowadzenia pracowni rękodzieła
- W ramach projektu na warsztaty będzie prowadzony nabór uczestników w przewidzianej ilości.
- Nabór będzie miał formułę otwartą, przy czym pierwszeństwo będą miały osoby o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (seniorzy, osoby ze środowisk zagrożonych patologiami). Zapisy osobiście w sekretariacie, telefonicznie lub mailowo.
- Warsztaty zostaną zorganizowane od czerwca do września 2022 r.
- Całe przedsięwzięcie znajdzie finał w postaci wernisażu, który pokaże efekty twórczości wszystkich uczestników biorących udział w projekcie.Zakładana ilość uczestników wydarzenia to min. 150 osób.
- Promocja wydarzenia odbędzie się przez umieszczenie plakatów i banerów w kluczowych miejscach na terenie gminy. Ponadto informacja pojawi się w mediach społecznościowy: facebook, strona internetowa oraz w gminnym informatorze.  
- Jeśli starczy funduszy to wydruk certyfikatów/dyplomów ukończenia dla uczestników min. 100 osób choć przewidujemy więcej uczestników.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Chcemy zrealizować cykl 20, bezpłatnych warsztatów artystycznych na terenie gminy wiejsko - miejskiej. Dzięki ciekawej i oryginalnej ofercie różnorodnych warsztatów pragniemy:

- zapoznać młode pokolenie z dawnymi technikami rękodzieła,
- przypomnieć osobom starszym podtrzymać tradycje dawnych technik artystycznych,
- zapewnić naukę przez zabawę i ciekawy sposób spędzania wolnego czasu,
- rozwijać umiejętności manualne
- kształtować poczucie, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego,
- zintegrować społeczność lokalną, poprzez wymianę doświadczeń między starszym a młodszym pokoleniem,
- aktywizację grupy dorosłych, seniorów należących do różnych grup społecznych, jak również zamieszkujących tereny wiejskie z niewielkim dostępem do wielu dziedzin kultury.

Ponadto realizacja powyższych działań pomoże:
- wyrównać dostęp do kultury na terenach ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną,
- zniwelować różnice w dostępie pomiędzy miastem a wsią, na terenie gminy,
- podnieść poziom kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych uczestników,

Oferta w ramach projektu jest odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę zdobywania kompetencji i umiejętności przez osoby w różnym wieku, a w szczególności osoby starsze i dorosłe.
Chęć powrotu do dawnej sztuki rękodzieła i poznawania nowych technologii i umiejętności w tym zakresie. Pozwoli  to w przyszłości na otwarcie własnych pracowni czy rozwinięcie własnej działalności w dziedzinie rękodzieła artystycznego.

Znikoma jest oferta warsztatów czy szkoleń dla dorosłych, co pokazała sytuacja pandemii, gdzie zauważyliśmy rosnącą potrzebę uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach tych grup społecznych.
Oferta projektu uzupełni tę lukę i na wiele miesięcy zapewni możliwość osobom dorosłym podnoszenia kompetencji w dziedzinach, w których do tej pory nie mieli możliwości rozwoju.

Realizowana operacja jest dostępna dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem społecznym, pogłębianiem więzi między miastem a wsią i wzmocnieniem pamięci o tradycji i kulturze.
Ma przekonać uczestników, że proces uczenia jest nie tylko pogłębianiem umiejętności i sprawności, każdego uczestnika, ale także jest atrakcyjny, różnorodny, przydatny, a często konieczny np. w gospodarstwie domowym.
-  Udowadnia, że ciągła edukacja jest potrzebna na każdym etapie życia i rozwoju człowieka i zawsze wydobywa potencjał kreatywności tak z dzieci jak i dorosłych w różnym wieku.
-  Stwarza też naturalną płaszczyznę wymiany doświadczeń między starszym, a młodszym pokoleniem.
-  Inspiruje wszystkich uczestników do nieszablonowych metod uczenia się i pracy przy użyciu często prostych i naturalnych materiałów.
-  Pokazuje, że w życiu nie jest za późno na zmiany i rozwijanie pasji oraz ukrytych talentów.

Na zakończenie warsztatów razem z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zorganizujemy wystawę prac, co umożliwi zaprezentowanie ukrytych talentów, zwiększenie poczucia wartości i zainspirowanie do dalszej pracy.

Liczymy na to, że w efekcie naszych spotkań powstanie lokalne KRA czyli Koło Rzemieślników Amatorów.

Adresaci projektu

Działania zostaną tak zaprojektowane aby zaktywizować wszystkie grupy wiekowe i społeczne, a w szczególności grupy defaworyzowane w tym seniorów, kobiety w każdym wieku, dzieci z terenów wiejsko - miejskich.

Dzieci/młodzież i Dorośli - udział we wszystkich wydarzeniach.

Seniorzy - którzy ze względu na wiek nie chcą być postrzegani jako mało aktywna grupa społeczna i wciąż żywo pragnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym Serocka. Dla nich forma integracji i działań przeciwdepresyjnych.

Uczestnicy:
- nabędą praktyczne umiejętności szycia, tkania, tworzenia naczyń użytkowych z gliny, tworzenia narzędzi z metalu,
- doświadczą rożnych form, środków i technik artystycznych,
- rozwiną indywidualne zdolności i umiejętności manualne,
- rozwiną wyobraźnię, inwencję twórczą, wytrwałość,
- nabędą umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów,
- nabędą umiejętność planowania, kontrolowania, korygowania swojej pracy,
- podwyższą poczucie własnej wartości osób o rożnym statucie społecznym, często bez pracy z różnymi problemami i niepełnosprawności,
- nastąpi integracja społeczna uczestników.


Zwłaszcza młodzież w obecnych czasach głębokiego konsumpcjonizmu, nadmiaru informacji medialnej, często pragnie wyciszenia i zrelaksowania się przy prostych czynnościach, jaka zapewnią warsztaty artystyczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup maszyn do szycia (12 szt.) i overlock (1szt.)8 600 zł
2Organizacja warsztatów krawieckich z materiałami i akcesoriami - dorośli (4 x 7h dla min. 12 osób); dzieci (4 x 5h dla min. 12 osób); instruktor - Materiały niezbędne do szycia np. bluzy, koszulki, sukienki, torebki (dzianina i ściągacze, bawełna, dresówka), - nici, akcesoria, nożyczki, szpilki, dodatki - Przygotowanie szablonów dla uczestników warsztatów 11 070 zł
3Organizacja warsztatów tkackich - dla dorosłych i dzieci (4 x 5/6h dla min. 15 osób); potrzebne materiały w cenie. - Instruktor prowadzący, - omówienie teoretycznej i praktycznej wiedzy, - budowanie i działanie tradycyjnego krosna tkackiego, - projektowanie własnego dywanika, - przygotowywanie i zakładanie osnowy na krosno, - tkanie na krośnie (dywaniki, szmaciaki, podkładki stołowe).4 500 zł
4Organizacja warsztatów garncarskich dla dorosłych i dzieci (3 x 2h dla min. 15 osób); - instruktor prowadzący - nauka kręcenia na kole - lepienie z plastra, wałeczków, - nauka rzeźbienia2 250 zł
5Organizacja warsztatów kowalstwa artystycznego dla dorosłych (4 x 5h dla ok 15 osób); - omówienie zasad BHP, - omówienie metod i technik pracy kowala, - instruktor prowadzący, - mobilne kuźnie, - zapewnienie potrzebnego materiału dla uczestników, - wykonanie np. stojaka na parasole, nr na dom itd.6 000 zł
6Zapewnienie kawy, herbaty, słodkiego poczęstunku dla uczestników warsztatów700 zł
7Wernisaż prac z oprawą muzyczną lokalnego artysty/muzyka, prowadzący1 000 zł
8Przygotowowanie i wydruk materiałów promocyjnych (Wydruk 2 x banery – 380 x 80 cm oraz 30 plakatów A3 do promocji plus ok 100 cedryfikatów/dyplomów).300 zł
Łącznie: 34 420 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sztuki lubiane, a zapomniane

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).