Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 213

213. Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy


Lokalizacja

Realizacja projektu będzie miała miejsce w różnych miejscach na terenie miasta.

Skrócony opis

My jako mieszkańcy Przasnysza mamy wpływ, mamy wpływ na nasze życie. Pomimo ciężkiej sytuacji nie poddamy się bez walki o siebie i innych. Po izolacjach, zamknięciu w domu chcemy wrócić do normalności, chcemy wspólnie poszukać drogi do utraconej normalności. Wierzymy, że razem możemy więcej, że nasze dzieci i my sami nie będziemy zamknięci na innych i razem pójdziemy wszyscy razem na spacer.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyką uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.
Celem głównym projektu jest uświadomienie uczestnikom  jak bardzo ważna kwestią jest zdrowie fizyczne jak i psychiczne, jak ważny jest zdrowy tryb życia bez używania substancji psychoaktywnych, jak poważne skutki może mieć uzależnienie. Poprzez warsztaty kulinarne chcemy wskazać możliwości zastępowania tzw. "śmieciowego jedzenia", jedzeniem zdrowym. Będą to warsztaty rodzinne, by rodzina nauczyła się zasad zdrowego żywienia. Warsztaty z terapeutami, psychologiem będą szansą na zasięgnięcia opinii w ważnych dla  zainteresowanych kwestiach.  Cykl spotkań uwieńczy wydarzenie podczas którego będzie możliwość spotkania osób, które brały udział w projekcie.

Podczas trwania naszego projektu odbędzie się cykl spotkań:
-  warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem, przepracowywanie sytuacji konfliktowych, odbudowywania relacji ( szczególnie po izolacji), radzenie sobie z hejtem oraz cyberprzemocą
- warsztaty dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych
- wykłady dotyczące budowania odporności
- warsztaty kulinarne połączone ze spotkanie z dietetykiem
- ogólnodostępne treningi fitness na świeżym powietrzu

W trakcie trwania projektu lub na jego podsumowanie odbędzie się wydarzenie pro-zdrowotne na świeżym powietrzu pn. "Aktywny Przasnysz" podczas którego będzie można wziąć udział w treningach przeprowadzonych przez zaproszonych trenerów spoza Przasnysza oraz przez nasze lokalne grupy. Trenerzy ze sceny prowadzić będą różnego rodzaju treningi. Będzie można wziąć udział w zabawach prowadzonych przez animatorów, spróbować dietetycznych potraw, dzieci będą mogły skorzystać z rożnych dmuchanych zabawek i świetnie się bawić. Dla uczestników projektu zaplanowane są drobne upominki. Zakładamy, że w wydarzeniu weźmie udział około 400 osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Najważniejszą kluczową potrzebą realizacji projektu odbudowanie pewności siebie ludzi, pokazanie, że nie są sami. Ostatni czas pokazał nam, że wiele rzeczy, które kiedyś były dla nas normą, niestety stają się nieosiągalne. Zdalna nauka dla wielu dzieci będzie miała poważne skutki. Samotność, wyalienowanie może przynieść im wiele problemów w kontaktach międzyludzkich. Konflikty domowe, agresja, uzależnienia, ogromny stres o najbliższy dzień, o zdrowie. Zamknięcie w domach, statystyki umieralności z powodu wirusa przyniosły wiele strat w psychice ludzi w każdym wieku.  W celu doraźnego radzenia sobie z pogorszeniem stanu psychicznego ludzie uciekają w alkohol i inne substancje psychoaktywne. W dłuższym okresie może to prowadzić do zwiększenia częstości rozwoju uzależnień, zwłaszcza uzależnienia od alkoholu. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest także zwiększenie ryzyka występowania przemocy domowej w okresie przymusowej izolacji, której w obecnym warunkach trudniej jest przeciwdziałać. Naszymi działaniami chcemy wyjść naprzeciw problemom, o których często już się mówi cicho. Niestety w zaistniałej sytuacji, izolacji od ludzi, przewlekły stres wystąpić może znaczący wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne. Z koniecznością pozostawania w domach wiąże się nie tylko ograniczona możliwość utrzymywania kontaktów międzyludzkich, ale także znacznie mniejsze możliwości podejmowania aktywności ruchowej i kontaktu z przyrodą, co stanowi kolejny niekorzystny czynnik, mający wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Szereg spotkań, ze specjalistami będzie wyciągnięciem ręki do osób, które może nawet myślą, że są same ze swoimi problemami. Będziemy starać się wyjść do ludzi z aktualnymi tematami. Aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, praca z samym ze sobą - to wszystko może pomóc komuś kto już nie widzi dla siebie szans. Naszym działaniem chcemy zaszczepić chęć zmiany oraz pokazać różne formy, możliwości spędzania wolnego czasu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Miasta Przasnysz oraz powiatu przasnyskiego. Cykl spotkań ze specjalistami będzie otwarty na całe rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Warsztaty pomogą zgłębić uczestnikom wiedzę która w znaczny sposób pomoże im w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz w prowadzeniu zdrowego trybu życia, który przede wszystkim w dzisiejszych czasach jest bardzo istotny. Zajęcia ruchowe dostosowane będą do możliwości osób trenujących. Podczas każdych warsztatów, spotkań, treningów będziemy zachęcać do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących. Tak, aby jak najwięcej osób wzięło udział w wydarzeniu "Aktywny Przasnysz".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przeprowadzenie 5 spotkań warsztatowych - kulinarnych, które będą miały na celu nauczenie rodzin sposobów na smaczne i zdrowe dania, którymi możemy zastąpić tzw. "śmieciowe jedzenie". 5 spotkań po około 20 osób. Czas trwania jednego warsztatu to 60 - 90 minut. 1300 zł za jeden warsztat6 500 zł
2Przeprowadzenie 5 warsztatów z psychologiem - dla dorosłych. Warsztaty będą dotyczyły takich zagadnień jak: radzenie sobie ze stresem, hejtem, odbudowywanie pewności siebie, panowanie nad emocjami, rozwiązywanie konfliktów - 5 spotkań po około 20 osób, czas trwania jednego warsztatu - 120 min, koszt 810 zł za jeden warsztat4 050 zł
3Przeprowadzenie 5 spotkań warsztatowych dotyczących uzależnień - 5 spotkań po około 20 osób, czas trwania jednego warsztatu - 120 min. 810 za jeden warsztat4 050 zł
4Zakup oraz dystrybucja niezbędnych środków ochrony osobistej wśród uczestników warsztatów, zajęć oraz głównego wydarzenia "Aktywny Przasnysz".10 000 zł
5Przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, w Internecie i na Facebook, dystrybucja plakatów ulotek na tablicach ogłoszeniowych Miasta, w tym opracowanie plakatów w wersji elektronicznej i papierowej8 000 zł
6Opracowanie spotu reklamującego działanie zachęcające do udziału w wydarzeniach i promowanie tym samym zdrowego stylu życia. 10 000 zł
7Wynajem sceny oraz nagłośnienia wraz z obsługa techniczną.30 000 zł
8Przeprowadzenie 5 warsztatów z psychologiem - dla dzieci. Warsztaty będą dotyczyły takich zagadnień jak: radzenie sobie ze stresem, hejtem, odbudowywanie pewności siebie, panowanie nad emocjami, rozwiązywanie konfliktów. 5 spotkań po 20 osób, czas trwania jednego warsztatu 120 min. 810 zł za jeden warsztat4 050 zł
9Przeprowadzenie 10 treningów na świeżym powietrzu - w ramach przygotowań do głównego wydarzenia. 10 treningów po 20 osób. Czas trwania jednego treningu 60-90 minut. Koszt jednego treningu - 150 zł.1 500 zł
10Upominki dla uczestników warsztatów, treningów oraz wydarzenia "Aktywny Przasnysz" 10 000 zł
11Przeprowadzenie 3 wykładów dotyczących budowania odporności, czas trwania - 120 min, 810 zł za jeden warsztat2 430 zł
12Wynajem firmy eventowej do poprowadzenia animacji i zabaw dla dzieci. 10 000 zł
13Koszt obsługi administracyjnej 5 000 zł
Łącznie: 105 580 zł

Postęp realizacji

Ze względu na brak złożonych ofert projekt pozostaje niezrealizowany. Projekt zostanie zrealizowany w 2023 r. w ramach zadania własnego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).