Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 211

211. Festiwal Dobrego Życia


Lokalizacja

Pod planowane warsztaty- wynajem lokali w centrum miasta.
Joga na trawie- Park im. I.Garbolewskiego, ul. Piłsudskiego 30, 96-500 Sochaczew

Skrócony opis

Festiwal Dobrego Życia ma na celu holistyczne zatroszczenie się o mieszkańców Sochaczewa i okolic poprzez zadbanie o dusze i ciało. Dla wsparcia psychicznego proponujemy cykliczne warsztaty m.in. treningu uważności, relaksacji, porozumienia bez przemocy, wellness, radzenie sobie ze stresem, których idealnym dopełnieniem jest dostępna dla każdego praktyka jogi na trawie w weekendy.

Opis projektu

Festiwal Dobrego Życia- holistyczne zatroszczenie się o duszę ( poprzez warsztaty m.in. treningu uważności, relaksacji, porozumienia bez przemocy, wellness, radzenie sobie ze stresem) oraz ciało
( poprzez zajęcia jogi na trawie)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warto zainwestować w Festiwal Dobrego Życia z kilku powodów:
1. Popandemiczne wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców i okolic.
2. Bogata oferta ogólnodostępnych warsztatów psychologicznych i szkoleń (1 w miesiącu, warsztaty prowadzone przez minimum 2 osoby; czas trwania warsztatów – 8h) z możliwością uczestniczenia w różnych częściach zajęć.
3. Kontakt z przyrodą i podniesienie sprawności fizycznej podczas jogi na trawie ( maj- wrzesień, zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu, jedna sesja 60-90 min).
4. Zmotywowanie do regularnego wysiłku fizycznego.
5. Międzypokoleniowa integracja rodzin.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy miasta Sochaczewa i okolic w każdym wieku, dorosłych i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajem lokali pod warsztaty10 000 zł
2Wynagrodzenie dla trenerów40 000 zł
3Wynagrodzenie dla instruktorów jogi8 800 zł
4Koszty obsługi projektu, koszty administracyjne5 880 zł
Łącznie: 64 680 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal Dobrego Życia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).