Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 201

201. Zakup karetki dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic


Lokalizacja

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4
05-800 Pruszków

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup nowej karetki transportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, która będzie służyć pacjentom Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4.

Opis projektu

Celem projektu jest zakup nowej karetki transportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, która będzie służyć pacjentom Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4.

Mazowieckie Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4 to jeden z mazowieckich szpitali, który wymaga wsparcia finansowego i technicznego.
Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa pacjentów placówki medycznej oraz komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników tego szpitala proponuje się zakup nowej karetki transportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, aby poprawić bazę samochodową tej placówki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakup nowej karetki transportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów placówki medycznej oraz komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników tego szpitala poprzez unowocześnienie bazy samochodowej, co wpłynie na komfort pracy oraz poprawi jakość wykonywanych usług.

Adresaci projektu

Pacjenci Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup karetki wraz z wyposażeniem350 000 zł