Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 195

195. Widoczni = bezpieczni. Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 876 na terenie Gminy Tarczyn


Lokalizacja

droga wojewódzka nr 876W:
1) Tarczyn, ul. 1 Maja (dz. nr 540/3) w rejon skrzyżowania z ul. Dolną
2) Tarczyn, ul. 1 Maja (dz. nr 540/3) w rejonie cmentarza i stacji paliw,
3) Tarczyn, ul. Komornicka (dz. nr 321/8) przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej,
4) Praca Małe, ul. Piaseczyńska (dz. nr 29) w okolicach szkoły podstawowej

Skrócony opis

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 876 na terenie Gminy Tarczyn, tj. przejść w Tarczynie: na ul. 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Dolną, na ul. 1 Maja w rejonie cmentarza, na ul. Komornickiej  oraz przejścia w Pracach Małych na ul. Piaseczyńskiej w okolicach szkoły podstawowej

Opis projektu

Do projektu wybrane zostały trzy przejścia dla pieszych, położone na terenie Gminy Tarczyn:
1) przejście dla pieszych w Tarczynie na ul. 1 Maja w  rejonie skrzyżowania z ul. Dolną, prowadzącą do kompleksu sportowo-rekreacyjnego – miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców Tarczyna i okolicznych miejscowości, także spoza terenu Gminy Tarczyn,
2) przejście dla pieszych w Tarczynie na ul. 1 Maja w rejonie cmentarza, największego na terenie Gminy, oraz położonej niedaleko stacji paliw,
3) przejście dla pieszych na ul. Komornickiej w Tarczynie w rejonie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, popularnych obiektów handlowo-usługowych, niedaleko skrzyżowania z drogą krajową nr 7,
4) przejścia dla pieszych w Pracach Małych na ul. Piaseczyńskiej w okolicach szkoły podstawowej, do której uczęszczają dzieci z okolicznych miejscowości.
W ramach projektu opracowana zostanie dokumentacja (projekt budowlano-wykonawczy, w razie potrzeby projekt organizacji ruchu) oraz zamontowane zostaną po 2 słupy z lampami LED dedykowanymi do doświetlania przejść dla pieszych. W miarę możliwości przy przejściu dla pieszych na ul. Komornickiej zostanie przebudowany słup energetyczny, który obecnie utrudnia widoczność.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wybrane przejścia dla pieszych usytuowane są w okolicach popularnych obiektów użyteczności publicznej lub obiektów handlowo-usługowych.
Na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego, do którego prowadzi ul. Dolna znajdują się place zabaw,  boisko, skatepark, streetworkout, siłownie, tężnia i teren zielony.  Jest to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji nie tylko mieszkańców Gminy Tarczyn, ale i mieszkańców okolicznych gmin.
Cmentarz położony przy ul. 1 Maja w Tarczynie jest największym tego typu obiektem na terenie Gminy.  Groby są zatem odwiedzane przez dużą liczbę osób, nie tylko w okresie świąt.
Przejście dla pieszych na ul. Komornickiej położone jest pomiędzy ciągiem obiektów handlowo-usługowych, w sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Ul. Komornicka jest drogą wjazdową do Tarczyna, krzyżuje się z drogą krajową nr 7, w związku z czym jest na niej duże natężenie ruchu.
Szkoła Podstawowa w Pracach Małych jest miejscem nauki dzieci z okolicznych miejscowości. Przy szkole położony jest tez ogólnodostępny plac zabaw, boisko a w budynku – Pracownia ORANGE.
Położenie przejść przy wymienionych obiektach powoduje, że są one często uczęszczane a w rezultacie istnieje potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Obecnie piesi są słabo widoczni, szczególnie w okresie jesienno-zimowych, w godzinach wieczornych i nocnych. Doświetlenie tych przejść spowoduje, że kierowcom łatwiej będzie dostrzec osobę przechodzącą przez ulicę, skrócić czas reakcji a tym samym uniknąć potrącenia lub przejechania pieszego. W szczególności zwiększone będzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkoły lub spędzających czas na placach zabaw, boisku czy skateparku.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy woj. mazowieckiego, w szczególności osoby korzystające z obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów handlowo-usługowych, położonych w okolicach wskazanych przejść dla pieszych, kierowcy korzystający z drogi wojewódzkiej nr 876W

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1opracowanie dokumentacji projektowej60 000 zł
2montaż słupów i lamp (+ew. przebudowa słupa energetycznego przy ul. Komornickiej)160 000 zł
Łącznie: 220 000 zł