projekt nr 193

193. Bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich w Gostyninie


Lokalizacja

Proponowane miejsca realizacji projektu:

1. DW 573 (II odcinek)
- ul. 18 Stycznia – 7 przejść
- ul. Legionów Polskich – 2 przejścia

2. DW 573 (I odcinek)
- ul. Bierzewicka – 5 przejść

3. DW 265
- al. Mikołajczyka – 2 przejścia
- ul. Zamkowa - 1 przejście
- ul.Kowalska – 1 przejście

4. DW 581
- ul. Szkolna – 2 przejścia
- ul. Krośniewicka 1 przejście

Skrócony opis

Projekt polega na wykonaniu doświetlonych przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich na terenie miasta Gostynin.
Realizacja zadania polegać będzie na zainstalowaniu latarni ulicznych, które doświetlą przejścia oraz lamp ostrzegawczych zamontowanych wraz ze znakiem D-6.

Opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 21 przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich w Gostyninie poprzez wyposażenie przejść
dla pieszych w dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe, zaprojektowane tak, aby oświetlały pieszego na przejściu. Oprawy tych latarni wyposażone są w żarówki LED, które pozwalają uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu prądu. Dodatkowo każde przejście dla pieszych zostanie wyposażone w lampę ostrzegawczą zamontowaną wraz ze znakiem D-6.

Proponowane miejsca realizacji projektu:

1. DW 573 (II odcinek)
- ul. 18 Stycznia – 7 przejść
- ul. Legionów Polskich – 2 przejścia

2. DW 573 (I odcinek)
- ul. Bierzewicka – 5 przejść

3. DW 265
- al. Mikołajczyka – 2 przejścia
- ul. Zamkowa - 1 przejście
- ul.Kowalska – 1 przejście

4. DW 581
- ul. Szkolna – 2 przejścia
- ul. Krośniewicka 1 przejście

Przybliżone terminy realizacji projektu:

Styczeń/luty – przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i zbuduj
Marzec – ogłoszenie przetargu
Kwiecień – wybór wykonawcy i podpisanie umowy
Czerwiec/lipiec – przygotowanie projektu inwestycji i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji
Lipiec/sierpień – realizacja inwestycji
Wrzesień – odbiór techniczny inwestycji

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Według badań Polska jest na czołowych miejscach statystyk dotyczących śmiertelności pieszych na pasach. Wskazane przejścia dla pieszych są słabo oświetlone, przez co widoczność pieszych na tych przejściach jest mocno ograniczona, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Z punktu widzenia kierowców doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych (w szczególności dzieci) i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejścia.
W przypadku realizacji zadania najbliższy teren oraz same przejścia dla pieszych zostaną lepiej oświetlone, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa pieszych i komfortu jazdy dla kierowców. Proponowane do oświetlenia przejścia dla pieszych znajdują się w miejscach szczególnie uczęszczanych przez pieszych – szkołach, przedszkolach, sklepach, przystankach autobusowych oraz w pobliżu osiedli mieszkaniowych.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, w szczególności mieszkańcy Gostynina oraz okolicznych miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja projektowa76 230 zł
2Usługi geodezyjne6 930 zł
3Wykonanie doświetlenia 21 przejść dla pieszych wraz z wybudowaniem instalacji elektrycznej (ewentualnie panelami fotowoltaicznymi i turbiną wiatrową z magazynowaniem energii)526 680 zł
4Odbiory techniczne, dokumentacja i badania powykonawcze 48 510 zł
5Nadzór inwestorski3 465 zł
Łącznie: 661 815 zł