Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 188

188. DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie


Lokalizacja

Lokalizacja przejść dla pieszych objętych projektem:
1. ul. Nadwiślańska (DW801) przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Malinowskiego, przy której znajduje się Kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbego będący kościołem parafialnym również dla mieszkańców zachodniej strony ul. Nadwiślańskiej
2. ul. Nadwiślańska (DW801)  przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną, przy której zlokalizowana jest m.in. Szkoła Podstawowa nr 2 w Józefowie
3. ul. Nadwiślańska (DW801)przy ośrodku szkoleniowo konferencyjnym Revita Hotel
4. ul. Nadwiślańska (DW801) przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
5. ul. Nadwiślańska (DW801) przy przystanku autobusowym „Polna”
6. ul. Nadwiślańska (DW801) przy przystanku autobusowym „Nowa Wieś”
7. ul. Nadwiślańska (DW801) przy przystanku autobusowym „Wyszyńskiego”
8. ul. Nadwiślańska (DW801) przy skrzyżowaniu z ul. Górczewską
9. ul. Wyszyńskiego (DW721) przy skrzyżowaniu z ul. Ejsmonda
10. ul. Wawerska (DW721)  przy Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie
11. ul. Wawerska (DW721) przy skrzyżowaniu z ul. Rodziewiczówny (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefów)
12. ul. Wawerska (DW721) przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Warszawy w pobliżu niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi
13. ul. Wiązowska (DW721) przy skrzyżowaniu z ul. Żabią (w pobliżu Miejskiego Klubu Sportowego Józefovia)

Skrócony opis

Projekt obejmuje doświetlenie 13 istniejących przejść w ciągach DW801 i DW721 w Józefowie (Al. Nadwiślańska, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Wawerska, ul. Wiązowska) poprzez zamontowanie przy każdym z nich dwóch dodatkowych słupów z oprawami LED dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych.  Zwiększenie widoczności pieszych znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Opis projektu

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez doświetlenie 13 istniejących przejść dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich nr 801 i 721 w Józefowie.

Jak pokazuje doświadczenie, do wypadków drogowych z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych, w których ze względu na wcześniej zapadający zmierzch znacznie ograniczona jest ich widoczność. Zainstalowanie dodatkowych źródeł światła bezpośrednio przy przejściach znacząco wpłynie na większą zauważalność pieszych przez kierowców, skracając ewentualny czas reakcji w niebezpiecznej sytuacji.

W ciągu prawie 13 km dróg wojewódzkich zlokalizowanych w Józefowie obecnie istnieje 29 przejść dla pieszych, z których jedynie 4 wyposażone są w dedykowane im oświetlenie. Na pozostałych przejściach  jedynym źródłem oświetlenia jest system ulicznych latarni, które zainstalowane są jedynie po jednej stronie drogi. W takim przypadku widoczność osób przechodzących na drugą stronę ulicy jest znacznie ograniczona, co stanowi bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko pieszych, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zarówno droga wojewódzka nr 801 (Al. Nadwiślańska) jaki i nr 721 (ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Wawerska, ul. Jarosławska, ul. Wiązowska) są drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu. Na odcinkach ww. dróg zlokalizowanych na terenie Józefowa dochodzi do licznych wypadków i kolizji drogowych.

W ramach niniejszego projektu planowane jest doświetlenie przejść, które z uwagi na swą lokalizację są pokonywane każdego dnia przez wielu mieszkańców nie tylko Józefowa, ale również sąsiednich gmin.
Projekt obejmuje doświetlenie 8 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 oraz 5 przejść zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej nr 721.
Jako szczególnie wymagające doświetlenia na DW801 oraz DW 721 wybrano:
1. przejścia szczególnie często pokonywane przez uczniów szkół podstawowych i ich opiekunów:
- przejście przy skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Graniczną, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2,
- przejście na ul. Nadwiślańskiej przy ul. Górczewskiej, z którego korzystają dzieci z rejonu Górek uczęszczające do szkół w Otwocku,
- przejście przy skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Rodziewiczówny w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3,
- przejście przy skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Powstańców Warszawy w pobliżu niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi

2. przejścia zlokalizowane w pobliżu przystanków autobusowych, z których korzystają mieszkańcy dojeżdżający do pracy, szkoły, kościoła (przejścia na ul. Nadwiślańskiej przy przystanku autobusowym "Ks. Malinowskiego", „Polna”, „Nowa Wieś”, „Wyszyńskiego”)

3. przejścia zlokalizowane przy obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz obiektach usługowych
- przejście przy skrzyżowaniu ul. Wiązowskiej z ul. Żabią w pobliżu Miejskiego Klubu Sportowego Józefovia,
- przejście w ciągu ul. Wawerskiej przy Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie, w którym znajduje się jedyny w powiecie otwockim basen,  
- przejście przy ul. Nadwiślańskiej przy ośrodku szkoleniowo konferencyjnym Revita Hotel)

4. przejścia zlokalizowane w pobliżu szczególnie niebezpiecznych łuków w ciągu dróg wojewódzkich
- przejście przy skrzyżowaniu ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Ejsmonda na którym często dochodzi do kolizji i wypadków,
- przejście na ul. Nadwiślańskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przejścia dla pieszych zlokalizowane w ciągu dróg wojewódzkich nr 801 i nr 721 na terenie Józefowa nie są wyposażone w sygnalizację świetlną. Dodatkowo ww. drogi wojewódzkie posiadają jedynie jednostronne oświetlenie uliczne, które w niedostateczny sposób oświetla przejścia dla pieszych.
Przejścia objęte projektem pokonywane są wielokrotnie każdego dnia przez mieszkańców intensywnie rozwijających się terenów Józefowa zlokalizowanych na zachód od drogi wojewódzkiej nr 801 oraz na południe od drogi wojewódzkiej nr 721 w drodze do szkoły, pracy, przychodni, urzędu, sklepu czy kościoła znajdujących się w centralnej części Miasta. Z kolei mieszkańcy posesji zlokalizowanych w centrum w weekendy i dni wolne od pracy chętnie spacerują w miejsca mniej zurbanizowane położone po drugiej stronie dróg wojewódzkich w Józefowie (jezioro Łacha, tereny nad Wisłą, nad Świdrem).    
Z uwagi na wzmożone natężenie ruchu o dużej prędkości, często przekraczającej dopuszczalną, są one szczególnie niebezpieczne dla pieszych uczestników ruchu. Jak pokazuje doświadczenie, do wypadków drogowych z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych, w których ze względu na wcześniej zapadający zmierzch znacznie ograniczona jest ich widoczność. Zainstalowanie dodatkowych źródeł światła bezpośrednio przy przejściach znacząco wpłynie na większą zauważalność pieszych przez kierowców, skracając ewentualny czas reakcji w niebezpiecznej sytuacji.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, w szczególności mieszkańcy Józefowa i gmin sąsiednich, korzystający na co dzień z przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich w Józefowie podczas drogi do pracy, szkoły czy na zajęcia sportowe, tj. uczniowie józefowskich szkół podstawowych, osoby korzystające z kompleksu sportowego Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji (w tym jedynego w powiecie otwockim basenu), członkowie klubu sportowego Józefovia, osoby korzystające z komunikacji miejskiej dojeżdżający do miejsc pracy i nauki w Warszawie i Otwocku. Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko pieszych uczestników ruchu drogowego, ale również wszystkich kierowców jedynie przejeżdżających przez drogi wojewódzkie w Józefowie m.in. w drodze do pracy, szkoły, czy miejsce wypoczynku i rekreacji.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1 Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami (za 13 przejść x 5000 zł)65 000 zł
2Zakup słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz montaż w terenie (13 przejść x 20 000zł )260 000 zł
Łącznie: 325 000 zł

Postęp realizacji

Umowa na projekt podpisana 14.06.2022 r.