Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 185

185. Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.


Lokalizacja

Budynek F, w którym mieści się  Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, nr działki 7/3; 7/4, obręb ewidencyjny 4-08-15

Skrócony opis

Realizacja projektu -  wymiana windy w budynku Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii, zapewni możliwość przemieszczania się pacjentom z niepełnosprawnością ruchową po Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii. Nowe winda zmniejszy poziom  stresu związanego z możliwością zatrzaśnięcia się między piętrami i brakiem możliwości dotarcia na zabieg fizjoterapeutyczny.

Opis projektu

Projekt ma na celu wymianę urządzenia dźwigowego, które znajduje się w budynku Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Wymiana windy wiąże się  z myślą o pacjentach niepełnosprawnych, którzy korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych. Będą mogli bez problemów przemieszczać się między piętrami budynku. Bezawaryjna winda będzie wspaniałym prezentem dla pacjentów, którzy korzystają z rehabilitacji i poruszają się za pomocą zaopatrzenia ortopedycznego.  W sposób istotny zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych przez Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii.  Zakres prac obejmuje demontaż i utylizację starej windy, montaż nowego dźwigu osobowego, prace remontowo - adaptacyjne. Szczegółowy zakres prac zawiera oferta będąca załącznikiem do wniosku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Rehabilitacja to proces leczenia pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu, (po złamaniach, zwyrodnieniach), chorobach neurologicznych,  chorobach układu krążenia, chorobach układu oddechowego (Covid- 19). Większość pacjentów uczęszczających na zabiegi ma problem z poruszaniem się po schodach między piętrami. Obecna winda jest awaryjna, co skutkuje częstym zatrzymywaniem się między piętrami lub stałym zablokowaniem na piętrze. Pacjenci zmuszeni są czekać na serwis, co skutkuje ogromnym stresem związanym z brakiem możliwości dotarcia na czas na zabieg fizjoterapeutyczny. Wymiana  windy rozwiąże problem przemieszczanie się pacjentów, poprawi ich komfort psychiczny, obniży koszty eksploatacji i serwisu urządzenia. Dzięki zamontowaniu nowego dźwigu osobowego zostaną wyeliminowane bardzo uciążliwe dla pacjenta rehabilitowanego bariery architektoniczne.

Adresaci projektu

Pacjenci Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wymiana urządzenia dźwigowego wraz z jego realizacją oraz materiałami niezbędnymi do jego wykonania i funkcjonowania.492 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).