Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 185

185. Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.


Lokalizacja

Budynek F, w którym mieści się  Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, nr działki 7/3; 7/4, obręb ewidencyjny 4-08-15

Skrócony opis

Realizacja projektu -  wymiana windy w budynku Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii, zapewni możliwość przemieszczania się pacjentom z niepełnosprawnością ruchową po Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii. Nowe winda zmniejszy poziom  stresu związanego z możliwością zatrzaśnięcia się między piętrami i brakiem możliwości dotarcia na zabieg fizjoterapeutyczny.

Opis projektu

Projekt ma na celu wymianę urządzenia dźwigowego, które znajduje się w budynku Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Wymiana windy wiąże się  z myślą o pacjentach niepełnosprawnych, którzy korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych. Będą mogli bez problemów przemieszczać się między piętrami budynku. Bezawaryjna winda będzie wspaniałym prezentem dla pacjentów, którzy korzystają z rehabilitacji i poruszają się za pomocą zaopatrzenia ortopedycznego.  W sposób istotny zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych przez Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii.  Zakres prac obejmuje demontaż i utylizację starej windy, montaż nowego dźwigu osobowego, prace remontowo - adaptacyjne. Szczegółowy zakres prac zawiera oferta będąca załącznikiem do wniosku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Rehabilitacja to proces leczenia pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu, (po złamaniach, zwyrodnieniach), chorobach neurologicznych,  chorobach układu krążenia, chorobach układu oddechowego (Covid- 19). Większość pacjentów uczęszczających na zabiegi ma problem z poruszaniem się po schodach między piętrami. Obecna winda jest awaryjna, co skutkuje częstym zatrzymywaniem się między piętrami lub stałym zablokowaniem na piętrze. Pacjenci zmuszeni są czekać na serwis, co skutkuje ogromnym stresem związanym z brakiem możliwości dotarcia na czas na zabieg fizjoterapeutyczny. Wymiana  windy rozwiąże problem przemieszczanie się pacjentów, poprawi ich komfort psychiczny, obniży koszty eksploatacji i serwisu urządzenia. Dzięki zamontowaniu nowego dźwigu osobowego zostaną wyeliminowane bardzo uciążliwe dla pacjenta rehabilitowanego bariery architektoniczne.

Adresaci projektu

Pacjenci Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wymiana urządzenia dźwigowego wraz z jego realizacją oraz materiałami niezbędnymi do jego wykonania i funkcjonowania.492 000 zł