Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 179

179. "Pamiętaj o bohaterach- Mława"


Lokalizacja

Garaże Wspólnoty Mieszkaniwoej OKM 31 i 32, ulica Zachodnia 40, 06-500 Mława

Skrócony opis

Mural historyczny, promujący wartości patriotyczne wśród mieszkańców największego osiedla mieszkaniowego w Mławie.

Opis projektu

Projekt został zaakceptowany, przez zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej OKM 31 i 32.
Mural ma powstać na dobrze wyeksponowanej ścianie garażu w centrum największego osiedla mieszkaniowego miasta Mława.
Promować polską historię i wartości patriotyczne oraz jedność Mazowsza z Warszawą.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W otoczeniu muralu znajduje się droga przejazdowa przez tą dzielnicę oraz place zabaw.
Młodzi mieszkańcy osiedla przebywając w otoczeniu graffiti z młodym powstańcem warszawskim, zaczną interesować się historią i wartościami przyświecającymi bohaterom państwa podziemnego, poprzez przejrzysty, graficzny przekaz.
Jest to też symbol jedności innych części Mazowsza z centralą w Warszawie!

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedla Książąt Mazowieckich i ulicy Zachodniej w Mławie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Stworzenie muralu przez specjalistyczną firmę "Wypisz Wymaluj" (malowanie, materiały, dojazd)6 300 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Pamiętaj o bohaterach- Mława"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).