Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 175

175. Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.


ogród

Lokalizacja

Teren bezpośrednio położony przy budynku E, w którym mieści się Oddział Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. od ulicy Chodeckiej.
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, działki nr 6; 7/3, obręb ewidencyjny 4-08-15

Skrócony opis

W ramach projektu powstanie ogród przy budynku mieszczącym Oddział Neonatologii, co zapewni możliwość odbywania spacerów pacjentom pod opieką rodziców i personelu Oddziału Neonatologii. Bliskość natury i przepięknej roślinności zmniejszy poziom  stresu i pozwoli na chwilę wytchnienia rodzicom naszych pacjentów, którzy czasem przez wiele tygodni drżą o każdy oddech swojego dziecka.

Opis projektu

Projekt ma na celu utworzenie ogrodu przy budynku , w którym jest umiejscowiony Oddział Neonatologii. Ogród powstanie z myślą o pacjentach przebywających czasem wiele miesięcy w szpitalu. Będą mogli odbyć swój pierwszy spacer w przepięknym ogrodzie pod nadzorem mamy i taty oraz wyspecjalizowanej kadry Oddziału Neonatologii. Utworzenie ogrodu, w którym będzie możliwy pierwszy spacer z rodzicami dodatkowo będzie dla nich wspaniałym prezentem i pozwoli zmniejszyć napięcie związane z tym ważnym wydarzeniem w życiu małego człowieka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Narodziny dziecka są jednym z najważniejszych chwil w życiu każdego rodzica. Nie zawsze jednak dziecko może bezpośrednio po urodzeniu wrócić do domu z rodzicami. Czasem choroba, albo zbyt wczesne przyjście na świat powoduje, że pobyt w szpitalu się przedłuża. Niektóre dzieci zanim wrócą do domu wymagają specjalistycznego leczenia i pozostają pod opieką medyczną przez wiele tygodni, a nawet  miesięcy. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w trakcie tego pobytu wymaga czasem zastosowania wielu inwazyjnych nieprzyjemnych procedur z użyciem aparatury medycznej. Nasz ogród byłby miejscem relaksu, miejscem odprężenia, w którym rodzice i ich małe pociechy mogliby znaleźć siłę do dalszej walki z chorobą. Dla rodziców naszych dzieci pierwszy spacer zawsze wiąże się z ogromnym stresem związanym z obawą o zdrowie ich pociechy, która tak wiele wycierpiała po narodzinach.

Adresaci projektu

Urodzone przedwcześnie i o czasie noworodki oraz niemowlęta będące pacjentami Oddziału Neonatologii oraz ich rodzice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt ogrodu wraz z jego realizacją oraz materiałami niezbędnymi do jego wykonania (meble ogrodowe, roślinność, podest odpowiedni dla wózków, zadaszenie, inne materiały ogrodnicze, wózki dla dzieci)150 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).