Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 174

174. „Uczmy ratować – doposażenie pracowni pierwszej pomocy przedmedycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu”


Lokalizacja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu,
Pl. Stare Miasto 10 26-610 Radom, Nr działki 141/1, 56/2

Skrócony opis

Pierwsza pomoc może komuś uratować życie. Wiedzę, jak udzielić pierwszej pomocy powinien posiadać każdy. Szczególnie pracownicy branży medycznej, usługowej, opieki społecznej powinni umieć ratować drugiego człowieka. Doposażenie pracowni CKZiU w Radomiu w nowoczesny sprzęt szkoleniowy pozwoli na prowadzenie zajęć I pomocy przedmedycznej na najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu nowoczesnego sprzętu do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w CKZiU w Radomiu.
Doposażenie w nowoczesny sprzęt podniesie poziom kształcenia przyszłej kadry w zawodach: opiekunka dziecięca, technik masażysta, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, podolog, technik farmaceutyczny, opiekunka środowiskowa oraz umożliwi  słuchaczom uzyskać gruntowe przygotowanie w tak ważnym aspekcie jak niesienie pomocy przedmedycznej poszkodowanym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w szczególności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest kluczowym elementem niesienia pomocy i ratowania osób. W  Polsce istnieje obowiązek udzielania pierwszej pomocy każdemu  poszkodowanemu.
Kwestia pierwszej pomocy, to bardzo istotny temat w edukacji. Brak świadomości obowiązku udzielania pomocy w razie nieszczęśliwych wypadków i ignorancja związana z podstawowymi nawet zasadami niesienia ratunku drugiej osobie jest rzeczą niedopuszczalną. Dlatego każdy człowiek powinien poznać zasady udzielania pierwszej pomocy oraz potrafić wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Szczególnie ważne jest, aby przyszli pracownicy branży medycznej, usługowej, opieki społecznej potrafili bez zastanowienia przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy. Po zmianach w 2019r. w podstawie programowej wszystkich zawodów branżowych,  w CKZiU w Radomiu na każdym kierunku kształcenia odbywają się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Kształcenie odbywa się w zawodach: opiekunka dziecięca, technik masażysta, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, opiekunka środowiskowa (od września 2021 technik farmaceutyczny i podolog), jest to ok. 350-400 osób rocznie. Dodatkowo jako placówka kształcenia ustawicznego CKZiU prowadzi kursy doskonalące z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich chętnych mieszkańców Radomia i okolic. Planowane jest również uruchomienie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wszystkie te działania wymagają specjalistycznego sprzętu, na którym słuchacze lub kursanci mogliby doskonalić swoje umiejętności.  
Obecne pomoce dydaktyczne są przestarzałe i niewystarczające dla takiej ilości osób. Poza tym, nauka w szkole odbywa się w dwóch budynkach, w różnych rejonach miasta. Zdarza się, że sprzęt jest wykorzystywany w jednym budynku i nie można już zorganizować zajęć w drugim. Szkolnictwo zawodowe się rozwija. Z roku na rok jest coraz więcej chętnych słuchaczy, dlatego priorytetem jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni pierwszej pomocy przedmedycznej, aby nowa, wyszkolona kadra opuszczająca mury CKZiU posiadała umiejętności ratowania życia i zdrowia w każdej sytuacji oraz przekazywała tę wiedzę innym.

Adresaci projektu

Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Apteczka I pomocy - 4 szt.2 200 zł
2Apteczka samochodowa - 2 szt.500 zł
3Średni zestaw do pozoracji ran - 2 szt.5 480 zł
4Maty do ćwiczeń -12 szt.2 400 zł
5Defibrylator szkoleniowy Laerdal AED Trainer 2 - 2 szt.4 200 zł
6Elektrody Treningowe Laerdal LINK - 6 szt.960 zł
7Zestaw fantomów 3 w 1 Laerdal Little Family QCPR + defibrylator szkoleniowy XFT-120C+ - 2 szt.8 300 zł
8Fantomy do ćwiczeń os dorosła - 6 szt.6 000 zł
9Fantomy do ćwiczeń dziecko - 4 szt.4 800 zł
10Fantom do ćwiczeń niemowlę - 2 szt.1 900 zł
11Fantom osoby dorosłej z taśmami LED Brayden - 2 szt.4 000 zł
12Fantom AmbuMan Advanced IV (Wireless) „cała postać”, z ramieniem i.v. i nogą i.o. (zestaw i.o. w komplecie) - 1 szt.35 500 zł
13Laptop DELL Latitude 3510 i5-10210U 8GB 256GB SSD W10P - Moduł Zarządzania Manekinem Ambu - 1 szt.5 000 zł
14Zestaw tablic edukacyjnych I pomoc - 2 szt.1 220 zł
15Tablice anatomiczne - 20 szt.2 000 zł
16Deska ortopedyczna - 2 szt.1 880 zł
17Szyny Kramera zestaw - 2 szt.740 zł
18Szyna unieruchamiająca SPLINT 11x100cm - 2 szt.38 zł
19Szyna unieruchamiająca SPLINT 11x47cm - 2 szt.32 zł
20Szyna unieruchamiająca SPLINT 11x91cm - 2 szt.35 zł
21Resuscytator worek samorozprężalny dla dorosłych PVC - 4 szt.276 zł
22Resuscytator worek samorozprężalny dla dzieci PVC - 4 szt.276 zł
23Koc ratunkowy NRC - 20 szt.90 zł
24Pulsoksymetry - 10 szt.560 zł
25Glukometry + paski - 10 szt.1 000 zł
26Aparaty do mierzenia ciśnienia elektroniczne GESS - 10 szt.1 150 zł
27Termometry bezdotykowe - 10 szt.1 150 zł
28Kołnierz ortopedyczny dla dorosłego Stifneck Seleck Laerdal - 4 szt.144 zł
29Kołnierz ortopedyczny pediatryczny Laerdal - 4 szt.144 zł
30Kamizelka do nauki postępowania w zadławieniach - 4 szt.2 760 zł
31Kamizelka KUK pediatryczna - 2 szt.760 zł
32Nożyczki ratownicze ze stopką - 6 szt.45 zł
33Chusty trójkątne bawełniane - 10 szt.46 zł
34Okulary ochronne BHP - 12 szt.120 zł
35Zestaw na amputowane części ciała - 4 szt.44 zł
36Maseczka twarzowa CPR typu Pocket Mask dla dorosłego - 4 szt.72 zł
37Maseczka twarzowa CPR typu Pocket Mask dla dziecka - 4 szt.72 zł
38Wybijak do szyb z nożem - 4 szt.48 zł
39Zestaw do segregacji TRIAGE - rozszerzony - 2 szt.950 zł
40Zestaw opatrunków hydrożelowych w torbie - 2 szt.1 000 zł
41Tablica informacyjna AED - 2 szt.36 zł
42Aparat do płukania oka APO - 8 szt.136 zł
43Antykleszcz-przyrząd do usuwania kleszczy - 8 szt.168 zł
44Deska ortopedyczna pediatryczna - 2 szt.1 380 zł
45Cisnieniomierz zegarowy pediatryczny - 2 szt.130 zł
46Opatrunek hydrożelowy BURNTEC na twarz 25 x 25 c - 4 szt.200 zł
47Kamizelka Kendricka KORDURA - 2 szt.1 200 zł
48Nosze podbierakowe z tworzywa sztucznego - 2 szt.2 800 zł
49Staza taktyczna zaciskowa typu CAT EMER - 2 szt.210 zł
50AED LITTLE ANNE - manekin tors do nauki defibryl - 2 szt.3 900 zł
51Szyna SPLINT - rozmiar 100 x 11 cm - 6 szt.132 zł
52Pas do stabilizacji miednicy PELVIC SPLINT PRO400 - 2 szt.652 zł
53Symulator przepukliny krążka międzykręgowego - 1 szt.490 zł
54Model szkieletu Hugo - 1 szt.3 700 zł
55Elastyczny model kręgosłupa - 1 szt.420 zł
56Model torsu z otwartymi plecami - 1 szt.2 800 zł
57Kompletny zestaw ochronny - wirusy, Covid-19 - 20 szt.3 000 zł
Łącznie: 119 246 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Uczmy ratować – doposażenie pracowni pierwszej pomocy przedmedycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).