projekt nr 173

173. Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.


Lokalizacja

Oddział Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa , budynek E, działki nr 6; 7/3 obręb ewidencyjny 4-08-15

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie u każdego dziecka z nieprawidłowościami neurologicznymi przebywającego w Oddziale Neonatologii badania EEG, które następnie zostanie ocenione przez neurologa. Dzięki wczesnej interwencji znacznie skróci się czas oczekiwania dzieci na specjalistyczne badanie oraz konsultację neurologiczną i pozwoli na zaplanowanie dalszego postępowania, a także ocenę rokowania pacjentów.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę jakości opieki nad nowonarodzonymi noworodkami w zakresie zwiększenia wykrywalności problemów neurologicznych u noworodków poprzez zapewnienie sprzętu niezbędnego do oceny czynności bioelektrycznej ośrodkowego układu nerwowego. Program gwarantuje wykonanie badania elektroencefalicznego u każdego dziecka z nieprawidłowościami neurologicznymi przebywającego w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mózg człowieka jest najważniejszym elementem naszego ciała. Pełni najważniejsze, a zarazem bardzo odpowiedzialne funkcje. Już od poczęcia jest narażony na wiele czynników, które mogą zaburzać jego pracę. W ramach projektu planujemy wykonanie badania EEG u noworodków, które urodziły się z objawami niedotlenienia okołoporodowego, drgawkami, nieprawidłowościami stwierdzanymi w badaniu neurologicznym, ze zmianami w badaniach obrazowych ośrodkowego układu nerwowego. Badanie następnie zostanie ocenione przez neurologa, który zaplanuje dalszą diagnostykę u dziecka. Badanie wykonane w trakcie pobytu w szpitalu znacznie przyspieszy i skróci czas oczekiwania i diagnostyki u dzieci, które tego wymagają. Obecnie konsultacja neurologiczna i wykonanie specjalistycznych badań oceniających układ nerwowy jest utrudniona i trwa nawet pół roku.

Adresaci projektu

Urodzone przedwcześnie i o czasie noworodki oraz niemowlęta będące pacjentami Oddziału Neonatologii
z zaburzeniami neurologicznymi (urodzone w naszym szpitalu oraz przyjęte z innych ośrodków).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Aparat EEG z oprogramowaniem i wyposażeniem dedykowanym dla noworodków z modułem integracji oraz abonamentem na 5 lat105 000 zł

Postęp realizacji

Do ZD Spółka przekazała kserokopię umowy na zakup aparatu do EEG dla noworodków