Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 173

173. Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.


Lokalizacja

Oddział Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa , budynek E, działki nr 6; 7/3 obręb ewidencyjny 4-08-15

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie u każdego dziecka z nieprawidłowościami neurologicznymi przebywającego w Oddziale Neonatologii badania EEG, które następnie zostanie ocenione przez neurologa. Dzięki wczesnej interwencji znacznie skróci się czas oczekiwania dzieci na specjalistyczne badanie oraz konsultację neurologiczną i pozwoli na zaplanowanie dalszego postępowania, a także ocenę rokowania pacjentów.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę jakości opieki nad nowonarodzonymi noworodkami w zakresie zwiększenia wykrywalności problemów neurologicznych u noworodków poprzez zapewnienie sprzętu niezbędnego do oceny czynności bioelektrycznej ośrodkowego układu nerwowego. Program gwarantuje wykonanie badania elektroencefalicznego u każdego dziecka z nieprawidłowościami neurologicznymi przebywającego w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mózg człowieka jest najważniejszym elementem naszego ciała. Pełni najważniejsze, a zarazem bardzo odpowiedzialne funkcje. Już od poczęcia jest narażony na wiele czynników, które mogą zaburzać jego pracę. W ramach projektu planujemy wykonanie badania EEG u noworodków, które urodziły się z objawami niedotlenienia okołoporodowego, drgawkami, nieprawidłowościami stwierdzanymi w badaniu neurologicznym, ze zmianami w badaniach obrazowych ośrodkowego układu nerwowego. Badanie następnie zostanie ocenione przez neurologa, który zaplanuje dalszą diagnostykę u dziecka. Badanie wykonane w trakcie pobytu w szpitalu znacznie przyspieszy i skróci czas oczekiwania i diagnostyki u dzieci, które tego wymagają. Obecnie konsultacja neurologiczna i wykonanie specjalistycznych badań oceniających układ nerwowy jest utrudniona i trwa nawet pół roku.

Adresaci projektu

Urodzone przedwcześnie i o czasie noworodki oraz niemowlęta będące pacjentami Oddziału Neonatologii
z zaburzeniami neurologicznymi (urodzone w naszym szpitalu oraz przyjęte z innych ośrodków).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Aparat EEG z oprogramowaniem i wyposażeniem dedykowanym dla noworodków z modułem integracji oraz abonamentem na 5 lat105 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).