Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 171

171. Kino pod gostynińską chmurką


Lokalizacja

Kino plenerowe może zostać zrealizowane na gostynińskim rynku  bądź terenie przy Liceum Ogólnokształcącym im. T.Kościuszki w Gostyninie.

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie w okresie wakacyjnym kina pod gołym  niebem, dla mieszkańców Gostynina i turystów odwiedzających miasto i okolice.
Kino plenerowe odbywać się będzie w każdy weekend wakacji. Zaplanowano 10 seansów filmowych pod chmurką.

Opis projektu

Kino "pod gostynińską chmurką" to projekt kulturalny skierowany do wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających Gostynin i okolice Gostynina.
Pomysł zakłada stworzenie w okresie wakacyjnym cotygodniowego kina plenerowego, kina pod gołym niebem.
Pasjonaci dobrego kina będą mogli oglądać popularne filmy przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w Gostyninie, w wybranym przez realizatorów miejscu, korzystając z profesjonalnego sprzętu i leżaków. Zamysłem autorów jest także aby przed każdym seansem, widownia obejrzała filmik promujący Mazowsze i jego uroki, a także materiał filmowy podsumowujący wspólne działania gostynińskiego stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina, w którym działa liderka projektu i Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W związku z tym, że w ostatnim czasie mieszkańcy Gostynina nie mieli dostępu do rozrwyki w postaci kina,takie projekty wydają sie być jak najbradziej zasadne.
W ramach projektu odbędzie się  w okresie wakacyjnym 10 projekcji, poczynając od 25 czerwca 2022  (weekend-piątek lub sobota).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem zadania jest pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców Miasta Gostynina, po okresie stagnacji wymuszonej pandemią Covid-19 oraz uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta w okresie wakacyjnym.
Wartością dodaną zadania będzie zniwelowanie różnic w dostępie do kultury pomiędzy wielkimi a małymi ośrodkami kultury działającymi w regionie.
Projekt może przyczynić się także do zwiększenia zainteresowania ofertą kulturalną.

Adresaci projektu

Projekt jest otwarty i skierowany do mieszkańców Województwa Mazowieckiego, w szczególności Miasta Gostynina i okolic, którzy pasjonują się kinem, a dodatkowo lubią oglądać filmy "pod chmurką".
Projekt może przyczynić się także do zwiększenia zainteresowania ofertą kulturalną proponowaną przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Kino plenerowe (m.in.obsługa techniczna,transport, koszty audio video, licencje,leżaki, środki do dezynfekcji, plakaty, popcorn )40 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kino pod gostynińską chmurką

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).