Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 167

167. Nowe ławki dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie przy ul. L. Kondratowicza 8

Skrócony opis

Zakup 10 ławek zewnętrznych z betonu z oparciem oraz 10 koszy dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Opis projektu

Zakup 10 ławek zewnętrznych z betonu z oparciem oraz 10 koszy dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Zakup ten pozwoli wymienić dotychczasowe ławki i kosze na terenie zewnętrznym Szpitala. Zapewnią one lepszy komfort i estetykę, wygoda dla pacjentów i ich gości.  
Przykład takiej ławki https://www.meblobranie.pl/lawka-z-betonu-z-oparciem.html
Wymiary elementów zestawu: wysokość 80 cm szerokość 55 cm długość 195 cm waga ok. 210 kg
Kosze na śmieci betonowe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nowe ławki i kosze sprawią, że podniesie się standard Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Podniesie się komfort wizyty w tej jednostce.

Adresaci projektu

Pacjenci Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego z całego województwa oraz mieszkańcy m.st.Warszawy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup i montaż 10 ławek zewnętrznych 12 000 zł
2Akcja promocyjna projektu w tym oznaczenie logo BOM1 800 zł
3Zakup 10 sztuk koszy6 000 zł
Łącznie: 19 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nowe ławki dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).