Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 164

164. Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu


Lokalizacja

Na terenie wszystkich powiatów Podregionu Radomskiego

Skrócony opis

Głosując na nasz projekt zapewniasz profesjonalną naukę wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w domu. Radość małego mieszkańca Naszego Regionu i jego rodziców będzie w gratisie :)

Opis projektu

Zadbajmy razem o przyszłość Naszego Regionu!
Sprawmy, by jego najmłodsi mieszkańcy rośli zdrowo i komfortowo. Bliskość z rodzicem, i to zarówno z mamą, jak i z tatą, jest niezwykle istotna w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i fizycznym najmłodszych dzieci. Dzięki bliskiemu kontaktowi z opiekunem dziecko czuje się bezpiecznie, co ma bezpośredni wpływ na tempo jego rozwoju i jego późniejsze osiągnięcia. Niestety często opiekunowie nie mogą poświęcić dziecku tyle czasu, ile ono oczekuje. Rozwiązaniem tego problemu jest noszenie dziecka w specjalnie do tego przystosowanych chustach. Dzięki nim rodzic może wykonywać bardzo wiele codziennych czynności, a nawet pracować, mając jednocześnie dziecko ciągle przy sobie.
Postawmy razem na bliskość, aby dać naszym najmłodszym mieszkańcom lepszy start w przyszłość. Niech dzięki temu Nasz Region rośnie w siłę! A jeśli dzięki chustowaniu uczestnicy warsztatów wrócą dodatkowo do aktywności zawodowej? Było by fantastycznie!

Głosując na nasz projekt zapewniasz profesjonalną naukę wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego podczas ponad siedemdziesięciu 1,5 godzinnych warsztatów dla 6-8 osób każdy wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w domu. Radość małego mieszkańca Naszego Regionu i jego rodziców będzie w gratisie :)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki realizacji niniejszego projektu setki rodziców małych dzieci mieszkających w Podregionie Radomskim uzyska praktyczne umiejętności opieki nad swoimi dziećmi, zapewniające dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny, ułatwiające rodzicom opiekę nad dziećmi i dające im możliwość powrotu do aktywności zawodowej.

Adresaci projektu

Rodzice noworodków i niemowląt mieszkający na obszarze Podregionu Radomskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Warsztaty dla rodziców70 000 zł
2Wypożyczenie chusty30 000 zł
3Promocja chustonoszenia wśród rodziców5 000 zł
4Obsługa projektu5 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).