Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 163

163. Psychoedukacja studentów Warszawy


Lokalizacja

Poradnie psychologiczne na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Skrócony opis

Darmowe wizyty psychoedukacyjne dla studentów Uczelni Warszawskich.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawienie kondycji psychicznej Studentów Uczelni Warszawskich. Wizyty psychoedukacyjne przybliżą studentom możliwe rozwiązania narastających problemów. Promocja wydarzenia w formie kampanii wesprze profilaktykę przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym.

Informacja o projekcie pozwoli nie tylko pomóc poprzez same wizyty wyłącznie pośrednim osobom, ale też przez zwrócenie uwagi na problem. Promocja i nagłośnienie projektu pozwoli przybliżyć problem wszystkim mieszkańcom.

Pomoc ma być zrealizowana poprzez serię indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych. Jednym z ważniejszych czynników ma być zapewnienie anonimowości, która podniesienie komfort, a tym samym zainteresowanie.


Najważniejszymi zadaniami projektu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat problemów psychicznych oraz ogólna promocja dbania o zdrowie psychiczne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Kondycja psychiczna Studentów Uczelni Warszawskich po ponad roku nauczania zdalnego znacznie się pogorszyła. Projekt ma na celu wskazanie problemu i zachęcenie studentów do profilaktycznych wizyt u psychologa.

Temat pomocy psychologicznej dla wieku jest trudny i intymny, poprzez nie poruszanie tego problemu wciąż się pogłębia. Realizacja projektu na szerokim stopniu pozwoli otworzyć się wielu osobom i pokazać, że nie są w tym same.

Adresaci projektu

Studenci Uczelni Warszawskich

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Indywidualne spotkania psychoedukcyjne x1200180 000 zł
2Artykuły promujące psychoedukację wśród studentów(m.in. wydruk plakatów, projekt grafik promocyjnych)10 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Psychoedukacja studentów Warszawy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).