projekt nr 163

163. Psychoedukacja studentów Warszawy


Lokalizacja

Poradnie psychologiczne na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Skrócony opis

Darmowe wizyty psychoedukacyjne dla studentów Uczelni Warszawskich.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawienie kondycji psychicznej Studentów Uczelni Warszawskich. Wizyty psychoedukacyjne przybliżą studentom możliwe rozwiązania narastających problemów. Promocja wydarzenia w formie kampanii wesprze profilaktykę przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym.

Informacja o projekcie pozwoli nie tylko pomóc poprzez same wizyty wyłącznie pośrednim osobom, ale też przez zwrócenie uwagi na problem. Promocja i nagłośnienie projektu pozwoli przybliżyć problem wszystkim mieszkańcom.

Pomoc ma być zrealizowana poprzez serię indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych. Jednym z ważniejszych czynników ma być zapewnienie anonimowości, która podniesienie komfort, a tym samym zainteresowanie.


Najważniejszymi zadaniami projektu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat problemów psychicznych oraz ogólna promocja dbania o zdrowie psychiczne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Kondycja psychiczna Studentów Uczelni Warszawskich po ponad roku nauczania zdalnego znacznie się pogorszyła. Projekt ma na celu wskazanie problemu i zachęcenie studentów do profilaktycznych wizyt u psychologa.

Temat pomocy psychologicznej dla wieku jest trudny i intymny, poprzez nie poruszanie tego problemu wciąż się pogłębia. Realizacja projektu na szerokim stopniu pozwoli otworzyć się wielu osobom i pokazać, że nie są w tym same.

Adresaci projektu

Studenci Uczelni Warszawskich

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Indywidualne spotkania psychoedukcyjne x1200180 000 zł
2Artykuły promujące psychoedukację wśród studentów(m.in. wydruk plakatów, projekt grafik promocyjnych)10 000 zł
Łącznie: 190 000 zł