Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 155

155. Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie


Lokalizacja

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ
Warszawa, Poznańska 22

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup nowoczesnej specjalistycznej karetki z wyposażeniem dla Wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie.

Opis projektu

Żyjemy w czasach, w których musimy zadbać o dobrą opiekę zdrowotną, jest ona dla Nas wszystkich na wagę złota. Wirus Covid 19 zaskoczył wszystkich i został na dłużej, niż każdy z nas zakładał. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby wpierać polskie szpitale oraz stacje ratunkowe - wychodzę do Państwa z propozycją zakupu karetki specjalistycznej dla Wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie. Karetek jest zbyt mało, dlatego często czas oczekiwania jest zbyt długi, aby zdążyć komuś pomóc. Dzięki temu projektowi możemy usprawnić naszą opiekę zdrowotną i pomóc dużej stacji pogotowia ratunkowego. Projekt zakłada zakup nowoczesnej karetki specjalistycznej dla Wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakup nowoczesnej karetki zapewnienia oraz zwiększa wygodę jak i bezpieczeństwo pacjentów w tym także personelu medycznego. Sama karetka wraz z wyposażeniem ma utrzymać świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego na najwyższym możliwym poziomie.

Warto dodatkowo podkreślić, że karetki codziennie są podatne na: działania atmosferyczne, potrafią przejechać setki kilometrów niezależnie od stanu nawierzchni dróg, co oznacza szybsze ich zużycie. Nowa karetka ma zapewnić przede wszystkim większe bezpieczeństwo oraz szybsze dotarcie do pacjenta w celu uratowania życia.Adresaci projektu

Pacjenci całego województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup karetki specjalistycznej500 000 zł
2Zakup wyposażenia do karetki 100 000 zł
Łącznie: 600 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).