Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 152

152. Szkolenie kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy


Lokalizacja

Powiat pruszkowski

Skrócony opis

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 300 kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy i poznawania zasad działania aktywnych systemów wspomagania kierowcy montowanych we współczesnych samochodach.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 300 kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie poślizgowej, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Szkolenie powinno obejmować:
- część teoretyczną (min 3 godz) w zakresie specyfiki ruchu drogowego w Polsce, czynników wpływających na bezpieczeństwo w tym substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm kierowcy.
- część praktyczną (min 3 godz) w zakresie ćwiczeń z awaryjnego hamowania na różnych nawierzchniach przy różnych prędkościach, postrzegania czynników zagrożenia na drodze oraz z praktycznego zastosowania systemów wspomagających w samochodzie takich jak system antypoślizgowy i system kontroli trakcji.

Zapewnienie materiałów dydaktycznych i pojazdów szkoleniowych będzie leżało po stronie ODTJ (Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy) lub innego podmiotu wyłonionego w przetargu.

Projekt nie przewiduje transportu chętnych na miejsce szkolenia. Rezygnując z tego kosztu projekt ma potencjał przeszkolenia większej ilości chętnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego wśród kierujących pojazdami. Ze statystyk Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że najwięcej zdarzeń drogowych powodują kierowcy samochodów osobowych a główną przyczyną tych zdarzeń jest nadmierna prędkość. Szkolenia pozwolą w bezpiecznym środowisku przekonać się jak prędkość wpływa na drogę hamowania oraz jak wykorzystać systemy wspomagania kierowcy występujące w nowoczesnych samochodach osobowych.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, z powiatu pruszkowskiego, posiadający prawo jazdy kategorii B, którzy chcą poprawić swoje umiejętności za kierownicą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Szkolenie teoretyczno-praktyczne dla 300 kierowców195 000 zł
2Ubezpieczenie NNW2 000 zł
3Pozostałe koszty (promocja, organizacja)2 000 zł
Łącznie: 199 000 zł