Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 152

152. Szkolenie kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy


Lokalizacja

Powiat pruszkowski

Skrócony opis

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 300 kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy i poznawania zasad działania aktywnych systemów wspomagania kierowcy montowanych we współczesnych samochodach.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 300 kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie poślizgowej, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Szkolenie powinno obejmować:
- część teoretyczną (min 3 godz) w zakresie specyfiki ruchu drogowego w Polsce, czynników wpływających na bezpieczeństwo w tym substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm kierowcy.
- część praktyczną (min 3 godz) w zakresie ćwiczeń z awaryjnego hamowania na różnych nawierzchniach przy różnych prędkościach, postrzegania czynników zagrożenia na drodze oraz z praktycznego zastosowania systemów wspomagających w samochodzie takich jak system antypoślizgowy i system kontroli trakcji.

Zapewnienie materiałów dydaktycznych i pojazdów szkoleniowych będzie leżało po stronie ODTJ (Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy) lub innego podmiotu wyłonionego w przetargu.

Projekt nie przewiduje transportu chętnych na miejsce szkolenia. Rezygnując z tego kosztu projekt ma potencjał przeszkolenia większej ilości chętnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego wśród kierujących pojazdami. Ze statystyk Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że najwięcej zdarzeń drogowych powodują kierowcy samochodów osobowych a główną przyczyną tych zdarzeń jest nadmierna prędkość. Szkolenia pozwolą w bezpiecznym środowisku przekonać się jak prędkość wpływa na drogę hamowania oraz jak wykorzystać systemy wspomagania kierowcy występujące w nowoczesnych samochodach osobowych.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, z powiatu pruszkowskiego, posiadający prawo jazdy kategorii B, którzy chcą poprawić swoje umiejętności za kierownicą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Szkolenie teoretyczno-praktyczne dla 300 kierowców195 000 zł
2Ubezpieczenie NNW2 000 zł
3Pozostałe koszty (promocja, organizacja)2 000 zł
Łącznie: 199 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Szkolenie kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).