projekt nr 148

148. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki


Lokalizacja

Województwo mazowieckie, powiat radomski, miasto Pionki, ulica Mickiewicza, działka nr ew.386, (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 787)

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych znajdującym się na ulicy Mickiewicza w Pionkach. Realizacja powyższego projektu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz zmniejszenie wypadków drogowych z ich udziałem.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych znajdującym się na ulicy Mickiewicza w Pionkach na wysokości przychodni "ZDROWIE" . Powstanie przejścia wyposażonego w sygnalizację świetlną znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej ulicy, w tym bezpieczeństwa osób pieszych przechodzących przez drogę wojewódzką nr 787. Zaletą budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych jest zmniejszenie ilości wypadków z udziałem pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pionki są miastem liczącym ok. 15 tyś mieszkańców. W Pionkach tak jak i w całym kraju, wypadki drogowe z udziałem pieszych , w tym również na przejściach dla pieszych są dość powszechnym zjawiskiem. Na ulicy Mickiewicza również dochodzi do wypadków i zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych. Sytuację może poprawić budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych na ulicy Mickiewicza. Ulica ta stanowi główną drogę w mieście. Jest to ulica tranzytowa dla osób podróżujących z Radomia do Kozienic i do Zwolenia oraz w kierunkach odwrotnych. Występuje na niej duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego, a jej ukształtowanie i parametry techniczne powodują, że kierowcy często jeżdżą po tej ulicy z nadmierną prędkością. Na tym odcinku ul. Mickiewicza jest drogą o przekroju 2x2 (dwujezdniowa, dwupasmowa). Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi w sytuacji, gdy samochód zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, żeby przepuścić pieszych oczekujących na przejście przez jezdnię, a inne samochody chcą go ominąć bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Sytuacja ta pogłębia się po zmroku, kiedy zbliżający się do przejścia piesi są bardzo słabo widoczni. Powstanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną wzbudzaną wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Przejście to poprawi bezpieczeństwo pieszych, w tym przede wszystkim seniorów, dzieci i młodzieży.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są uczestnicy ruchu drogowego, w tym przede wszystkim seniorzy korzystający z pobliskiej przychodni i szpitala rejonowego, dzieci i młodzież w drodze do pobliskich szkół oraz mieszkańcy Pionek korzystający z przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w drodze do urzędów, sklepów i kościoła oraz przejeżdżający tą drogą kierowcy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1dokumentacja projektowa30 000 zł
2budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej200 000 zł
Łącznie: 230 000 zł