Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 147

147. Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej.


Lokalizacja

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów.
Numer działki: 4306/28.

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa siłowni plenerowej, dzięki której powstanie możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pokryte zostaną także koszty związane z wymianą ogrodzenia oraz budową parkingu. W ramach projektu planujemy również zakupić ławki i kosze oraz dokonać nasadzeń kwiatów. Całość prac będzie wykonywana na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Opis projektu

Projekt przewiduje następujące etapy realizacji:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,
- budowa i przebudowa miejsc postojowych,
- wymiana starego ogrodzenia,
- nadzór inwestorski,
- budowa siłowni plenerowej,
- zakup ławek parkowych oraz koszy na śmieci,
- zakup i nasadzenia kwiatów.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza obejmują opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który zostanie przygotowany bezkosztowo przez pracowników Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Następnie na podstawie ogłoszonego przetargu, zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie miejsc postojowych wraz z likwidacją starego ogrodzenia i budową nowego. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym tj. Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie a Wykonawcą. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień będzie ciążyło na przyszłym Wykonawcy robót budowlanych. Kontrolę nad prowadzonymi pracami budowlanymi będzie sprawował nadzór inwestorski.

W ramach projektu zostanie również wybudowana nowoczesna siłownia plenerowa. Teren pod siłownią oraz ścieżki do niej prowadzące będą wyłożone kostką. Wokół siłowni zostaną również ustawione ławki parkowe oraz kosze na śmieci, które pomogą w utrzymaniu czystości na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Siłownia swoim zakresem będzie obejmowała także specjalistyczne urządzenia do ćwiczeń dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie nowo utworzonej siłowni planujemy ustawić takie urządzenia, jak: orbitrek, prasa nożna, biegacz, prasa ręczna, wahadło, wioślarz, rower, narciarz, stepper i wiele innych dzięki, którym każdy będzie mógł zadbać o zdrowie, kondycję oraz sprawność fizyczną. W ramach projektu zostanie przeprowadzona również rewitalizacja terenów zielonych poprzez zasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych - wieloletnich.

Wykonanie wszystkich wymienionych działań ma na celu poprawę zdrowia oraz kondycji fizycznej pracowników, pacjentów i gości szpitala oraz mieszkańców pobliskich osiedli poprzez zachęcenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ponadto dzięki wymianie ogrodzenia zostaną podniesione walory estetyczne. Nasadzenia kwiatów oraz montaż koszy na śmieci wpłyną na poprawienie stanu środowiska i terenów zielonych oraz pomogą utrzymać czystość na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Wszystkie nowo projektowane części zagospodarowania terenu będą ze sobą połączone funkcjonalnie i stanowić jedną całość. Realizacja projektu jest niezbędna do poprawy zagospodarowania przestrzennego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt budowy siłowni plenerowej, przebudowy parkingów, wymiany ogrodzenia oraz zakupu ławek parkowych i koszy na śmieci wraz z rewitalizacją terenów zielonych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie to inwestycja szczególnie ważna dla pracowników, pacjentów i gości szpitala oraz mieszkańców pobliskich osiedli.

Planowana do budowy siłownia plenerowa będzie ogólnodostępna. Starożytna zasada – „w zdrowym ciele, zdrowy duch” stała się inspiracją dla założenia siłowni umożliwiającej każdemu, komu stan zdrowia na to pozwala, korzystanie z uroków parku oraz ruchu na świeżym powietrzu. Warto podkreślić, że ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu są dla organizmu korzystniejsze niż trening w dusznej siłowni. Organizm jest wtedy lepiej dotleniony. Jest to również tani sposób na utrzymanie swojego ciała w dobrej kondycji. Trening na takiej siłowni przyczyni się m.in. do wzmocnienia wydajności fizycznej, redukcji stresu i wzmocnienia odporności organizmu. Siłownia będzie pełniła również funkcję regeneracji pacjenta po przebytej chorobie m.in. zarażeniu SARS-CoV-2. Pacjent po przebytej chorobie na COVID-19 będzie miał tam możliwość poprawy stanu zdrowia, w tym kondycji układu oddechowego.

Parking, który został ujęty w projekcie będzie dostępny dla wszystkich pracowników, pacjentów i gości szpitala. Parkingi będą przewidywały również miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na chwilę obecną na terenie szpitala znajduje się 291 miejsc parkingowych. Po zrealizowaniu projektu liczba ta znacznie się zwiększy. Dodatkowy parking dla pracowników, pacjentów i gości szpitala ułatwi znalezienie miejsca parkingowego, ponieważ niejednokrotnie występują sytuacje, że obecnie istniejący parking trzeba objeżdżać kilka razy w celu znalezienia wolnego miejsca. Aktualnie teren, gdzie planujemy przebudowę i budowę parkingu jest wykorzystywany do postoju samochodów, jednakże miejsca te nie są odpowiednio przygotowane do tego celu. Realizacja projektu umożliwi pacjentom, gościom i pracownikom łatwiejsze znalezienie miejsca postojowego na czas leczenia, wizyty lub pracy w szpitalu.

Projekt obejmuje także wymianę ogrodzenia, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Stojące aktualnie ogrodzenie powstało w latach 80-tych. W wielu miejscach jest poprzewracane, a przez liczne dziury w siatce przedostają się dzikie zwierzęta. Niejednokrotnie na terenie parku szpitalnego można zauważyć zające, sarny, bażanty, czy też lisy. Problem jest również z bezpańskimi psami oraz kotami. Zwierzęta te mogą zagrażać bezpieczeństwu pracowników, pacjentów i gości szpitala nie tylko ze względu na agresywne zachowanie, ale również jako roznosiciele różnorakiego typu chorób.

W ramach projektu będą również zamontowane ławki parkowe i kosze na śmieci, przede wszystkim wokół nowo utworzonej siłowni plenerowej. Takie umiejscowienie ławek będzie miało za zadanie zachęcać do chwilowego zatrzymania się i odpoczynku na świeżym powietrzu. Dokładne lokalizacje będą wybierane przez szpital w taki sposób, aby ławki nie stanowiły dla nikogo przeszkody i były łatwo dostępne. Postawienie ławek parkowych da pacjentom i gościom szpitala możliwość wyjścia i odpoczynku na świeżym powietrzu. Niezbędne jest również zamontowanie dodatkowych koszy na śmieci. Montaż śmietników pozwoli zadbać o czystość i porządek środowiska. Zawarcie w projekcie montażu pojemników na odpady jest bardzo ważne i przyniesie trwały efekt w postaci poprawy czystości na terenie szpitala.

Uzupełnieniem projektu będzie przywrócenie walorów estetycznych poprzez zasadzenie wieloletnich roślin ozdobnych. Stworzenie punktów zieleni zarówno poprzez zasadzenie krzewów, jak i kwiatów pozwoli cieszyć się lepszą jakością powietrza. Nasady cebulek dadzą wieloletni wymiar tej zieleni, powtarzalny co roku, przez co projekt ma szanse utrzymać swoje efekty nawet w przypadku braku jego kontynuacji.  Ponadto projekt ma na celu podniesienie walorów krajobrazowych terenów należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz podniesienie komfortu pacjentów i odwiedzających ich gości.

Adresaci projektu

Pacjenci, pracownicy i goście Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz mieszkańcy pobliskich osiedli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie dokumentacji projektowej50 000 zł
2Budowa i przebudowa parkingów415 000 zł
3Wymiana ogrodzenia220 000 zł
4Nadzór inwestorski10 000 zł
5Budowa siłowni plenerowej105 000 zł
6Zakup ławek parkowych i koszy na śmieci15 000 zł
7Zakup i nasadzenia kwiatów10 000 zł
Łącznie: 825 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).