projekt nr 146

146. Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA


Lokalizacja

Ostrołęka, ul. Kościuszki 49

Skrócony opis

Zakup 2 ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na zakupie 2 nowych ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu. wyposażenie pogotowia w nowe ambulanse wpłynie korzystnie na sytuację finansową zakładu oraz pozwoli przekazać zaoszczędzone środki na zakup innego wyposażenia i sprzętu medycznego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakup 2 ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu. Ambulanse wykorzystywane obecnie przez ostrołęcki pogotowie ratunkowe z każdym dniem pokonują wiele kilometrów pomagając mieszkańcom naszego regiony, dla wielu medyków, szczególnie w obecnej sytuacji stają się drugim domem, dlatego tak ważne jest by mogli oni pełnić swą służbę na najnowocześniejszym i najlepszym dostępnym sprzęcie.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy oraz osoby przebywające na terenie działania ostrołęckiego pogotowia czyli na terenie sześciu powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego i miasta Ostrołęki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup ambulansów medycznych 2 szt.1 000 000 zł