Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 146

146. Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA


Lokalizacja

Ostrołęka, ul. Kościuszki 49

Skrócony opis

Zakup 2 ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na zakupie 2 nowych ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu. wyposażenie pogotowia w nowe ambulanse wpłynie korzystnie na sytuację finansową zakładu oraz pozwoli przekazać zaoszczędzone środki na zakup innego wyposażenia i sprzętu medycznego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakup 2 ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu. Ambulanse wykorzystywane obecnie przez ostrołęcki pogotowie ratunkowe z każdym dniem pokonują wiele kilometrów pomagając mieszkańcom naszego regiony, dla wielu medyków, szczególnie w obecnej sytuacji stają się drugim domem, dlatego tak ważne jest by mogli oni pełnić swą służbę na najnowocześniejszym i najlepszym dostępnym sprzęcie.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy oraz osoby przebywające na terenie działania ostrołęckiego pogotowia czyli na terenie sześciu powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego i miasta Ostrołęki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup ambulansów medycznych 2 szt.1 000 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).