Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 145

145. Budowa chodnika w miejscowości Wielgolas na obszarze turystycznym


Lokalizacja

pas drogi wojewódzkiej W802 Mińsk Mazowiecki -Seroczyn
działka  699 obręb Wielgolas, gmina Latowicz
od skrzyżowania z droga gminną ul. Starowiejska w Wielgolesie do zjazdu a działkę 157 obręb Wielgolas

Skrócony opis

Projekt polega na budowie ok. 410 m chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej W802 Mińsk Mazowiecki-Seroczyn. Chodnik umożliwi mieszkańcom miejscowości Wielgolas mieszkających przy drodze wojewódzkiej bezpieczne przemieszczanie  w kierunku centrum miejscowości, gdzie mieści się przystanek autobusowy, obiekty użyteczności publicznej: sklepy, poczta, żłobek, kościół.

Opis projektu

Projekt polegał będzie na budowie ok. 410 m chodnika odsuniętego od jezdni. Gmina Latowicz zobowiązała się wobec Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w do opracowania i przekazania dokumentacji projektowej w 2021r. wraz z dokumentami uprawniającymi do realizacji. Z tego powodu budżet projektu nie uwzględnia wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Planowany do wybudowania chodnik będzie stanowił kontynuację już istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej W802 w miejscowości Wielgolas, wobec powyższego zachowany zostanie warunek spójności i ciągłości dla inwestycji drogowej polegającej na poprawie bezpieczeństwa. Planowany projekt nie jest sprzeczny z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego. Planuje się, że budowa chodnika zostanie zlokalizowana w całości w pasie drogowym w oparciu o zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę powyższe realizacja projektu możliwa jest w trakcie jednego roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

    Budowa chodnika jest też istna biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców miejscowości Wielgolas, mieszkających wzdłuż drogi wojewódzkiej przy wyjeździe z miejscowości. Osoby te w drodze do centrum miejscowości  i pobliskiego przystanku  poruszają się poboczem drogi o dużym natężeniu ruchu. W centrum miejscowości Wielgolas mieści się większość instytucji publicznych : szkoła, żłobek, urząd pocztowy , świetlica wiejska, kościół, sklepy , zakłady usługowe. Użytkownikami drogi są w szczególności dzieci zmierzające na pobliski przystanek autobusowy w drodze do szkoły. Odcinek drogi przy którym zaplanowano chodnik jest bardzo niebezpieczny ponieważ mieści się zaraz za łukiem drogi przy wyjeździe/wjeździe do miejscowości Wielgolas, przez co pojazdy w tym miejscu poruszają się z dużą prędkością. Biorąc pod uwagę powyższe zasadna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi wojewódzkiej W802 poprzez budowę chodnika na odcinku ok. 410m.
    Miejscowość Wielgolas ma potencjał turystyczny z uwagi na znajdujące się tu Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Kaplicą Zjawienia, w której znajduje się pień drzewa na którym objawiła się cudownie Matka Boża ludziom idącym do pracy na pobliskie pola. Kult pielgrzymkowy Maryi był szczególnie widoczny w latach powojennych. Nadal jednak miejsce to odwiedzają liczni pielgrzymi. W miejscowości znajdują się zespół pałacowy z 2 poł. XIX w.,wpisany do rejestru zabytków nr rej.: 190 z 20.11.1959. Miejscowość Wielgolas w 2019r. obchodziła pięćsetlecie założenia.
   Ponadto miejscowość Wielgolas otaczają liczne lasy stanowiące doskonałe zaplecze dla turystyki pieszej i rowerowej.  Odwiedzający miejscowość Wielgolas, korzystają z przystanków autobusowych do których dojście prowadzi poboczem bardzo uczęszczanej drogi wojewódzkiej W802.
    

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą mieszkańcy miejscowości Wielgolas.  Liczba mieszkańców miejscowości Wielgolas wg. stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi  872 wg. stanu na dzięń 31.12.2020r.
Adresatami projektu będą przedstawiciele wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli w wieku produkcyjnym, seniorzy.
Odbiorcami projektu będą również goście odwiedzający miejscowość Wielgolas w celach pielgrzymkowych, turystycznych.
Szacuje się liczbę odwiedzających to co najmniej 300 osób rocznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika (przekazany nieodpłatnie przez Gminę Latowicz)
2wybór wykonawcy i wykonaie robót budowlanch - budowa chodnika180 000 zł
Łącznie: 180 000 zł