Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 141

141. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.


Lokalizacja

1. Przejście dla pieszych na ul. Płockiej w Sierpcu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy skrzyżowaniu z ul. Wiosny Ludów - droga wojewódzka nr 560
2. Przejście dla pieszych na ul. Płockiej w Sierpcu przy Bibliotece Miejskiej przy skrzyżowaniu z ul. A. Mickiewicza (w stronę Bielska) – droga wojewódzka nr 560;
3. Przejście dla pieszych na ul. Płockiej w Sierpcu przy Kościele Szkolnym i drugiej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Prywatnej przy skrzyżowaniu z ul. A. Mickiewicza - droga wojewódzka nr 560;
4. Przejście dla pieszych w Sierpcu na ul. Płockiej przy zjeździe na ul. Tysiąclecia – droga wojewódzka nr 560;
5. Przejście dla pieszych w Sierpcu na ul. Płockiej przy wjeździe na ul. Paderewskiego – droga wojewódzka nr 560;
6. Nowe przejście dla pieszych na ul. Płockiej w Sierpcu między rondem a torami kolejowymi (przy skrzyżowaniu z ul. Przemysłową) – droga wojewódzka nr 560.
7. Przejście dla pieszych na ul. 11 Listopada w Sierpcu na wysokości Stacji Paliw LOTOS  - droga wojewódzka nr 541.
8. Przejście dla pieszych na ul. 11 Listopada w Sierpcu przy wyjeździe z ul. W. Reymonta w stronę stacji paliw LOTOS  - droga wojewódzka nr 541.
9. Przejście dla pieszych na ul. 11 Listopada w Sierpcu przy wyjeździe z ul. W. Reymonta w stronę ronda przy Drodze Krajowej nr 10  - droga wojewódzka nr 541.
10. Przejście dla pieszych w Ligowie (70 metrów od Kościoła) – droga wojewódzka nr 539;
11. Przejście dla pieszych w Mochowie (przy Kościele) – droga wojewódzka nr 541;
12. Przejście dla pieszych w Lelicach (przy Szkole Podstawowej) – droga wojewódzka nr 560;

Skrócony opis

1. Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły
2. Bezpieczny pieszy – bezpieczna rodzina
3. Zwolnij – pieszy to też uczestnik ruchu drogowego

Opis projektu

Celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich w Sierpcu oraz w gminach ościennych powiatu sierpeckiego. Drogi wojewódzkie obciążone są dużym natężeniem ruchu komunikacyjnego co niewątpliwie w sposób istotny wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Takimi uczestnikami ruchu drogowego są nie tylko kierujący pojazdami, lecz również piesi. I to piesi są w największym stopniu narażeni na niebezpieczeństwo związane z wypadkiem.
Statystyki potwierdzają, iż najwięcej wypadków z udziałem pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych. Z tego też powodu niezmiernie istotna jest poprawa infrastruktury drogowej, która w sposób istotny zmniejszy zagrożenie wspomnianych wypadków.
W Sierpcu i w gminach ościennych powiatu sierpeckiego przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich ulokowane są w punktach newralgicznych, tj. przy szkołach podstawowych, jednostkach kultury czy kościołach. Z tych przejść  w przeważającej mierze korzystają dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz seniorzy, a więc przedstawiciele tych grup wiekowych, które w największym stopniu są narażone na ryzyko wypadku.  Chcemy, poprzez nasz projekt, to ryzyko zmniejszyć.  Z tego też powodu wnioskujemy o poprawię bezpieczeństwa przejść dla pieszych zlokalizowanych w:
1) w Sierpcu na ul. Płockiej: przy Szkole Podstawowej nr 2, Miejskiej Bibliotece, Kościele Szkolnym, przy zjeździe przy ul. Tysiąclecia i przy ul. Paderewskiego;
2) w Sierpcu na ul. 11 Listopada przy stacji paliw LOTOS oraz przy wyjeździe z ul. Reymonta;
3) w Mochowie w pobliżu Kościoła;
4) w Lelicach przy Szkole Podstawowej;
5) w Ligowie w pobliżu Kościoła.
Chcielibyśmy każde z w/w przejść w sposób należyty oświetlić, wymalować trwalszą farbą, ustawić nowe znaki pionowe.
Ponadto, w wybranych lokalizacjach wnioskujemy o poprawę bezpieczeństwa poprzez stworzenie nowych przejść dla pieszych. Z tego względu aplikujemy o budowę przejścia dla pieszych w Sierpcu na ul. Płockiej przy skrzyżowaniu z ul. Przemysłową – od rogatek miasta Sierpca do ronda ze zjazdem na ul. Witosa i Świętokrzyską na odcinku ponad 2 km nie ma jakiegokolwiek przejścia dla pieszych;
Uważamy, że nasza inicjatywa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwo pieszych na droga wojewódzkich Sierpca i powiatu sierpeckiego czego skutkiem będzie zmniejszenie ryzyka wypadku z udziałem kogoś nam bliskiego.
Liczymy na Wasze głosy i poparcie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W ciągu roku szkolnego dzieci w naszym mieście i na wsiach przemierzają setki razy ww. drogi i ulice, które wiodą do ich szkół. Na ich trasie często znajdują się miejsca bardzo niebezpieczne. Teoretycznie wszyscy troszczą się najbardziej o najmłodszych np. organizując akcje edukacyjne, chętnie rozdaje się dzieciom reklamowe odblaski i poucza, jak mają poruszać się po drogach, a służby lubią się tym chwalić w mediach. Zapomina się jednak przy tym o seniorach, którzy często te dzieci odprowadzają do szkół, jak również w większym wymiarze odwiedzają kościoły. Czy podejmowane zatem działania są wystarczające, aby realnie poprawić ich bezpieczeństwo? Niestety same odblaski to zdecydowanie za mało, bo drogi wokół szkół, instytucji kultury czy kościołów to siatka pułapek, często źle oznakowane, słabo oświetlone, z niewidocznymi znakami pionowymi czy wytartymi znakami poziomymi.  Z przykrością musimy stwierdzić, iż te zaniedbania mają często bardzo dramatyczny wpływ na bezpieczeństwo.
Po za tymi brakami w infrastrukturze mamy niestety do czynienia na naszych drogach z najgorszym co może sobie wyobrazić rodzic dziecka wychodzącego rano do szkoły - z brawurą nieodpowiedzialnych kierowców, niestosowaniem się przez nich zarówno do znaków, ograniczeń prędkości czy innych zapisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Jak to wygląda na naszych ulicach mogą posłużyć statystyki Policyjne oraz coraz częstsze tragiczne doniesienia medialne. Najlepiej jednak to o czym piszemy obrazują badania. Z analiz przeprowadzonych na drogach w kraju przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że 50 – 70 proc. kierowców nie przestrzega ograniczeń prędkości na terenach zabudowanych. Nawet 55 proc. z tych kierowców przekracza dopuszczalną prędkość o ponad 20 km/h. A właśnie – jak podaje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – uderzenie w człowieka z prędkością przekraczającą 50 km/h w 90 proc. kończy się śmiercią przechodnia. Dlatego tak ważnym jest aby w miejscach szczególnie uczęszczanych przez pieszych zastosować fizyczne urządzenia uspokajania ruchu. Potrzebę zastosowania wyżej wymienionych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zauważają głównie rodzice dzieci, ale też osoby starsze. Zauważmy, że piesi to nie tylko ludzie młodzi, ale też osoby starsze często nie do końca sprawne ruchowo, niedowidzące, niedosłyszące dla których poruszanie się po mieście może stanowić problem, a wyjście z domu do sklepu czy do apteki jest olbrzymim wyzwaniem.
Wszystkie te elementy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego mają być zainstalowane:
- na dwóch ulicach przebiegających przez centrum miasta Sierpca, tj. 11 Listopada oraz ul. Płockiej w bezpośredniej odległości (oddziela jedynie chodnik) od Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, Kościoła, Miejskiej Biblioteki i prywatnej Szkoły Podstawowej. Ponadto, na ul. Płockiej w Sierpcu wnioskujemy o stworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta, którzy od jego rogatek do ronda przez ponad dwa kilometry nie mogę bezpiecznie przejść przez drogę wojewódzką na drugą stronę ulicy.
- na terenach wiejskich, tj. w Lelicach, Mochowie oraz Ligowie poprawa bezpieczeństwa nastąpi na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy kościołach i szkoła podstawowych.
Sugerowane zmiany zmniejszą liczbę wypadków i kolizji, wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, przede wszystkim tych niezmotoryzowanych, oraz poprawią jakość życia mieszkańców.

Adresaci projektu

1. Przejście dla pieszych na ul. Płockiej w Sierpcu (droga wojew. nr 560) przy Szkole Podst. nr 2 – dzieci w wieku szkolnym od I do IV oraz rodzice i seniorzy odprowadzający dzieci do szkół;
2. Przejście dla pieszych na ul. Płockiej w Sierpcu (droga wojew. nr 560) przy Bibliotece Miejskiej – dzieci, młodzież i seniorzy korzystający z zasobów Biblioteki;
3. Przejście dla pieszych na ul. Płockiej w Sierpcu przy Kościele Szkolnym i drugiej siedzibie Szkoły Podst. nr 2 oraz prywatnej Szkoły Podst. (droga wojew. nr 560) – seniorzy i dzieci w wieku szkolnym od IV do VIII klasy;
4. Dwa przejście dla pieszych w Sierpcu na ul. Płockiej przy zjeździe na ul. Tysiąclecia, przy zjeździe na ul. Paderewskiego (droga wojew. nr 560) - mieszkańcy osiedla wielorodzinnego i jednorodzinnego;
5. Nowe przejście dla pieszych na ul. Płockiej w Sierpcu między rondem a torami kolejowymi – droga wojew. nr 560. – mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy na odległości 2 km od rogatek miasta do ronda ze zjazdem w ul. Świętokrzyską nie mogą przejść na drugą stronę ulicy.
6. Trzy przejście dla pieszych na ul. 11 Listopada w Sierpcu na wysokości: Stacji Paliw LOTOS, przy wyjeździe z ul. W. Reymonta w stronę stacji paliw LOTOS i w stronę ronda przy DK nr 10,  (droga wojew. nr 541) – mieszkańcy okolicznych gospodarstw domowych.
7. Przejście dla pieszych w Ligowie na drodze wojew. nr 539 (zlokalizowane 70 m. od Kościoła) – seniorzy i dzieci;
8. Przejście dla pieszych w Mochowie (droga wojew. nr 541) – zlokalizowane przy Kościele – dzieci i seniorzy;
9. Przejście dla pieszych w Lelicach (droga wojew. nr 560) – uczniowie Szkoły Podstawowej, rodzicie i seniorzy odprowadzający dzieci do szkoły;

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Audyt 11 istniejących przejść dla pieszych i sugerowanej 1 lokalizacji nowego przejścia dla pieszych65 559 zł
2Projekt organizacji ruchu (11 przejść dla pieszych, 1 nowego przejścia dla przejść dla pieszych)63 160,50 zł
3Malowanie pasów farbą chemoutwardzalną (11 przejść dla pieszych istniejących i 1 nowego przejścia) 102 336 zł
4Demontaż złamanej latarni na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2 i zamontowanie nowej 5 227,50 zł
5Montaż oświetlenia LED przy przejściu dla pieszych na drodze wojew. 560 (przy Szkole Podstawowej nr 2, przy Miejskiej Bibliotece, przy Kościele Szkolnym, przy zjeżdzie na ul. Tysiaclecia, na nowym przejściu między rondem a torami), na drodze wojew. 541 (przy stacji paliw LOTOS, przy wyjeździe z ul. Reymonta w stronę stacji paliw LOTOS)250 920 zł
6Montaż znaków pionowych na tle fluoroscencyjnym (11 przejść dla pieszych istniejących i 1 nowego przejścia) ;51 168 zł
7Montaż powierzchniowych, aktywnych punktowych elementów odblaskowych PEO (11 przejść dla pieszych istniejących i 1 nowego przejścia);89 544 zł
Łącznie: 627 915 zł

Postęp realizacji

W maju 2023 roku zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).