Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 136

136. In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą


Lokalizacja

Województwo mazowieckie - kliniki wyłonione w konkursie

Skrócony opis

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie.

Opis projektu

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację aktualnie realizowanego Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, skorzystają z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w Programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie do 6 000 zł na jedną procedurę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Co roku niepłodność dotyka ponad 1,5 mln polskich par. Raport "Wspieramy płodność" przygotowany przez Koalicję Na Rzecz Kompleksowej Terapii Niepłodności nie pozostawia złudzeń. Nowe technologie i metody leczenia są potrzebne, ale to nie rozwiąże całego problemu. Równie istotna jest kondycja psychiczna i emocjonalna pacjentów. Dla wielu z nich jedyną nadzieją na posiadanie potomstwa jest zapłodnienie pozaustrojowe, czyli in vitro. Dzięki dostępowi do metod wspomaganego rozrodu niepłodne pary mogą spełnić swoje marzenie o dziecku.
Zapłodnienie in vitro jest obecnie najbardziej zaawansowaną technologicznie metodą leczenia niepłodności. Można je opisać jako proces doprowadzenia do połączenia żeńskiej komórki jajowej z komórką męską (plemnikiem) w warunkach laboratoryjnych. Poprzedzone jest ono kuracją hormonalną kobiety oraz pobraniem nasienia od mężczyzny. Następnie, po osiągnięciu odpowiedniej fazy rozwoju zarodki przenoszone są do macicy, by umożliwić im zagnieżdżenie.
Lekarze polecają zapłodnienie in vitro w przypadku wyczerpania innych metod leczenia niepłodności, np. inseminacji.
Wskazań do in vitro jest wiele, ale najczęściej są to: obniżone parametry nasienia, brak owulacji, niedrożność jajowodów lub ich brak, nieznana przyczyna niepłodności, endometrioza, a także nieudane próby innych metod rozrodu wspomaganego.

Adresaci projektu

Z projektu będą mogły skorzystać pary mieszkające na terenie województwa mazowieckiego dotknięte niepłodnością, które spełnią kryteria wejścia do programu i zostaną do niego zakwalifikowane zgodnie z kryteriami określonymi w Programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przeprowadzenie co najmniej 33 procedury zapłodnienia pozaustrojowego (max. dofinansowanie 6 000 zł)198 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).