Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 135

135. Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodym


Lokalizacja

Wybrane placówki edukacyjne z terenu powiatów: nowodworskiego, grodziskiego i mińskiego, które zgłoszą chęć udziału w projekcie.

Skrócony opis

Program ma na celu wesprzeć młodych ludzi w radzeniu sobie z problemami wieku dojrzewania w czasach epidemii.
Przybliży młodym ludziom istotę problemów zaburzeń emocjonalnych, opowie o możliwości zapobiegania im oraz nauczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Opis projektu

Wielu młodych ludzi nie radzi sobie z trudnym czasem dojrzewania. Długo utrzymujący się stres i brak umiejętności rozwiązywania codziennych problemów pojawiających się w rodzinie, czy w szkole mają wpływ na kondycję psychiczną.
Nierzadko prowadzi to do sięgania po używki tj. papierosy, alkohol i narkotyki albo prowadzi do problemów psychicznych (depresja, nerwice).
Dlatego ważne jest, aby pomóc dzieciom i młodzieży zapobiec ewentualnym problemom lub nauczyć, jak je przezwyciężać, jeśli już się pojawiły.
Celem programu jest zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Plan działań :
1. Wyłonienie w drodze konkursu ofert i powierzenie przez Urząd Marszałkowski realizacji zadania (fundacja lub stowarzyszenie, które ma doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży dotyczących profilaktyki zaburzeń)
2. Rekrutacja uczestników -  wysłanie do szkół podstawowych i średnich z terenu powiatów informacji (pismo, plakaty, ulotki) o organizowaniu warsztatów, zebranie zainteresowanych uczniów (zgody rodziców) i wybranie lokalizacji realizowania warsztatów
3. Pierwsze spotkanie - wprowadzenie do tematu - problemy wieku dojrzewania, relacje rówieśnicze, uczucie osamotnienia, zaburzenia nastroju, stany depresyjne
4. Drugie spotkanie - blok edukacyjny (warsztaty) -  nauka umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie ze stresem, przekazanie informacji uczestnikom projektu o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy i leczenia

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W związku z przedłużającym się czasem epidemii, kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest wystawiona na szereg różnych niekorzystnych czynników.
Brak kontaktów z rówieśnikami, nauka zdalna, życie w odosobnieniu, brak możliwości wyjścia do kina, teatru, na basen - to główne przyczyny ich pogarszającego się złego samopoczucia.
Pojawiają się stany depresyjne, a często nieświadomi powagi problemu, ani rodzice, ani młodzi nie próbują szukać pomocy.
Głównym celem programu jest udzielenie wskazówek młodym osobom, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w życiu codziennym, z problemami wieku dojrzewania.
Warto ich również poinformować, że stany depresyjne trzeba diagnozować i leczyć, bo współczesna nauka radzi sobie z nimi doskonale.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 13 - 17 lat, zamieszkałych na terenie powiatów: nowodworskiego, mińskiego i grodziskiego.
Są to w większości uczniowie szkół z terenu w/w powiatów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja, obsługa i działania promocyjne dotyczące projektu - ulotki, plakaty, wysyłanie informacji do szkół 24 800 zł
2Koszt udziału w warsztatach 500 uczniów * 60 zł brutto na osobę30 000 zł
3Koszt usługi cateringu 500 uczniów * 30 zł brutto na osobę15 000 zł
Łącznie: 69 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).