Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 126

126. Bezpieczne i przyjazne drogi wojewódzkie w Nowym Dworze Mazowieckim


Lokalizacja

Chodnik - inwestycja w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 631 na terenie dz. nr 85/21 obręb 8-11 (0037) w gminie Nowy Dwór Mazowiecki
Aktywne przejścia dla pieszych:
- pierwsze przy ulicy Modlińskiej 1, przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego - obręb 8-07, działka nr 32/5
- drugie na ulicy Bohaterów Modlina (blisko skrzyżowania z ulicą Spacerową) - obręb 8-09, działka nr 7/6
- trzecie na ulicy Wojska Polskiego - przy wyjeździe z ulicy Witolda Pileckiego - obręb 10-01, działka nr 3; obręb 12-04, działka nr 1

Skrócony opis

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich nr 630 oraz 631 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zakłada utworzenie trzech aktywnych przejść dla pieszych oraz wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ulicy Okunin.

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu trzech aktywnych przejść dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim:
- ulica Modlińska, przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego
- ulica Bohaterów Modlina (rejon ulicy Spacerowej i parkingu miejskiego).
- ulica Wojska Polskiego (skrzyżowanie z ulicą Pileckiego)
Dodatkowo projekt zakłada wybudowanie brakującego odcinka chodnika po zachodniej stronie ulicy Okunin, od ulicy Leśnej do najbliższego przejścia dla pieszych przy ulicy Okunin 128A.
Aktywne przejścia dla pieszych to sygnalizatory świetlne i dźwiękowe umieszczone nad znakiem drogowym D-6, które uruchamiają się, gdy pieszy zbliża się do przejścia. Uruchomienie następuje za pomocą czujnika ruchu. Kluczowym elementem przejścia są: pulsacyjne żółte światło i delikatny sygnał dźwiękowy które ostrzegają użytkowników ruchu. Przejście takie nie działa w sposób ciągły lecz aktywuje się w potrzebnym momencie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Utworzenie aktywnych przejść dla pieszych poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedli i spowoduje zmniejszenie prędkości przejeżdżających pojazdów. Zwróci uwagę kierowców na zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść. Wpłynie na lepszą widoczność pieszych i ułatwi im przejście przez jezdnię. Wspomniane przejścia dla pieszych znajdują się w ścisłym centrum miasta i w pobliżu przystanków autobusowych. Są to miejsca często uczęszczane przez mieszkańców, szczególnie przez dzieci, młodzież i osoby starsze.
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika po zachodniej stronie ulicy Okunin to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i pracowników zakładów przemysłowych, które znajdują się w tej dzielnicy. Wybudowany kilka lat temu przez gminę na ulicy Leśnej chodnik urywa się przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. Chcąc dojść do najbliższego przejścia dla pieszych, piesi są zmuszeni pokonywać dalszy odcinek drogi po nieutwardzonym piaszczystym terenie. Wydeptana ścieżka jest tego dowodem.

Adresaci projektu

Drogi wojewódzkie nr 631 oraz 630 to istotne połączenia komunikacyjne powiatów legionowskiego i nowodworskiego.
Projekt adresowany jest do mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic, jak również wszystkich przejeżdżających przez miasto.
W dużym stopniu poprawi on bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, w szczególności dzieci, młodzieży oraz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Instalacja trzech systemów aktywnych przejść dla pieszych240 000 zł
2Projekt i wykonanie ciągu pieszego wraz z odwodnieniem200 000 zł
Łącznie: 440 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczne i przyjazne drogi wojewódzkie w Nowym Dworze Mazowieckim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).