Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 125

125. Bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Wola Rasztowska


Lokalizacja

Chodnik i istniejące przejścia dla pieszych zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Woli Rasztowskiej, w ciągu DW 636 Wola Rasztowska -Wólka Kozłowska -Jadów -Zawiszyn,

Skrócony opis

Naprawa nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż DW 636 w miejscowości Wola Rasztowska, polegająca na przełożeniu kostki brukowej  i modernizacji istniejących przejść dla pieszych poprawiająca bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

Opis projektu

Realizacja inwestycji polegająca na zdjęciu istniejącego chodnika (ok 2500mb) biegnącego wzdłuż DW 636, wykonaniu nowej podbudowy i ponowne ułożenie zdjętej kostki brukowej. W przypadku fragmentów mocno uszkodzonych częściowa wymiana materiałów. Modernizacja trzech przejść dla pieszych polegająca na lepszym oznakowaniu, poprawieniu widoczności i skłaniająca kierowców do zachowania szczególnej ostrożności, poprzez zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego np. znaki aktywne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wola Rasztowska to dynamicznie rozwijająca się miejscowość (1200 mieszkańców) położona w gminie Klembów, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S8 i DW 636. Każdego dnia przez tę miejscowość przejeżdża tysiące aut ludzi spieszących się do pracy. Słowo spieszących nie jest przypadkowe. Mimo ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, większość kierujących porusza się z prędkością znacznie przewyższającą 50 km/h. Stwarza to oczywiste zagrożenie dla osób poruszających się ciągiem pieszym jakim jest chodnik. W sytuacji konieczności przejścia przez jezdnię niejednokrotnie pieszy musi nie tylko zachować szczególną uwagę (co jest oczywiste) ale też podejmuje ryzyko, bo nie wie czy pojazd będący w oddali i poruszający się z nadmierną prędkością wystarczająco szybko dostrzeże pieszego i podejmie odpowiednią reakcję. Szczególne zagrożenie występuje po tzw. zmroku. Stąd oczywista potrzeba i konieczność zapewnia bezpieczeństwa na trzech znajdujących się w Woli Rasztowskiej przejściach dla pieszych. Chodnik w wzdłuż DW 636 wymaga kompleksowego remontu. Mieszkańcy od wielu lat sygnalizują potrzebę jego naprawy, polegającej na ponownym przełożeniu, wyrównaniu i uzupełnieniu braków. Chodnik jest ciągiem łączącym całą miejscowość. Korzystają z niego dzieci idące do szkoły, mieszkańcy idący do kościoła, parku, sklepów, przystanków autobusowych czy kompleksu boisk sportowych. Jego zły stan techniczny, pokazany na załączonych zdjęciach i filmie, połączony z wielkim natężeniem ruchu drogowego stanowi bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Ostatnim elementem uzasadniającym potrzebę realizacji projektu są względy estetyczne. W ciągu ostatnich pięciu lat miejscowość Wola Rasztowska zyskała zrewitalizowany Park i Pałac Łuszczewskich nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku&Budowa XXI w.”, a także kompleks boisk sportowych. Zarówno infrastruktura historyczna jak i sportowa, przyciąga do Woli Rasztowskiej wielu gości. Jest to znakomite miejsce do rekreacji, wypoczynku i uprawiania sportu. Niniejszy projekt przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ale wzmocni też walory estetyczne wioski, która za sprawą swego dziedzictwa jest jedną z pereł Mazowsza.    

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy miejscowości Wola Rasztowska w liczbie 1200 osób, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów idących do kościoła, przychodni lekarskiej, sklepów, przystanków komunikacji zbiorowej, dzieci uczęszczające do miejscowej szkoły i do kompleksu sportowego, gości odwiedzających zrewitalizowany Park i kompleks boisk sportowych, na którym odbywają się zorganizowane rozgrywki amatorskiej ligi piłkarskiej i zajęcia sportowe dla dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przełożenie i naprawa chodnika przy ul. Warszawskiej w Woli Rasztowskiej w ciągu DW 636400 000 zł
2Poprawa bezpieczeństwa na 3 przejściach dla pieszych na ul. Warszawskiej w Woli Rasztowskiej w ciągu DW 636100 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Wola Rasztowska

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).