projekt nr 119

119. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej na odcinku ulica Kolejowa-Zwoleńska w mieście Pionki


Lokalizacja

Województwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Miasto Pionki, ulica Kolejowa -działka nr 693, ulica Zwoleńska - działka nr 649/4, 649/6, 649/7 i 649/9, obręb Pionki

Skrócony opis

Projekt przewiduje doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych oraz wykonanie przed tymi przejściami linii akustycznych -dotyczy to jednego przejścia na ulicy Kolejowej i sześciu na ulicy Zwoleńskiej. Wykonanie proponowanych prac wpłynie zarówno na bezpieczeństwo pieszych jak i kierowców.

Opis projektu

Projekt przewiduje doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych oraz wykonanie przed tymi przejściami linii akustycznych -dotyczy to jednego przejścia na ulicy Kolejowej i sześciu na ulicy Zwoleńskiej. Wskazane przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze wojewódzkiej nr DW787. Natężenie ruchu na powyższej drodze jest bardzo duże w związku z tym doświetlenie tych przejść znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wskazane przejścia dla pieszych zlokalizowane na ulicach Kolejowej i Zwoleńskiej w Pionkach (droga wojewódzka nr DW787), są słabo oświetlone przez co widoczność pieszych na tych przejściach jest wysoce ograniczona, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Z punktu widzenia kierowców doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejść, a namalowane przed pasami linie akustyczne będą dodatkowo ostrzegać kierowców o zbliżeniu się do miejsca, w którym należy zachować szczególną ostrożność. To zadanie ujęte w projekcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach oraz zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców, pozwalających na dostrzeżenie pieszego w odległości, która umożliwia podjęcie właściwej reakcji. Jednym z najważniejszych warunków bezpiecznego przejścia dla pieszych jest jego właściwe oświetlenie w porze nocnej Z uwagi na to, że ulice Zwoleńska i Kolejowa stanowią część drogi wojewódzkiej nr DW787-prowadzącej z miejscowości Zwoleń przez Pionki gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr DW737-występuje na nich duże natężenie ruchu, a kierowcy często jadą z nadmierną prędkością dlatego doświetlenie przejść oraz namalowanie przed tymi przejściami linii akustycznych jest bardzo ważne i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, turystów i osób przejeżdżających lub spacerujących przez miasto Pionki  ulicami Kolejową i Zwoleńską.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1przygotowanie dokumentacji projektowej50 000 zł
2wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych-7 przejśc112 000 zł
3namalowanie linii akustycznych przed przejściem28 000 zł
Łącznie: 190 000 zł