Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 119

119. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej na odcinku ulica Kolejowa-Zwoleńska w mieście Pionki


Lokalizacja

Województwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Miasto Pionki, ulica Kolejowa -działka nr 693, ulica Zwoleńska - działka nr 649/4, 649/6, 649/7 i 649/9, obręb Pionki

Skrócony opis

Projekt przewiduje doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych oraz wykonanie przed tymi przejściami linii akustycznych -dotyczy to jednego przejścia na ulicy Kolejowej i sześciu na ulicy Zwoleńskiej. Wykonanie proponowanych prac wpłynie zarówno na bezpieczeństwo pieszych jak i kierowców.

Opis projektu

Projekt przewiduje doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych oraz wykonanie przed tymi przejściami linii akustycznych -dotyczy to jednego przejścia na ulicy Kolejowej i sześciu na ulicy Zwoleńskiej. Wskazane przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze wojewódzkiej nr DW787. Natężenie ruchu na powyższej drodze jest bardzo duże w związku z tym doświetlenie tych przejść znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wskazane przejścia dla pieszych zlokalizowane na ulicach Kolejowej i Zwoleńskiej w Pionkach (droga wojewódzka nr DW787), są słabo oświetlone przez co widoczność pieszych na tych przejściach jest wysoce ograniczona, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Z punktu widzenia kierowców doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejść, a namalowane przed pasami linie akustyczne będą dodatkowo ostrzegać kierowców o zbliżeniu się do miejsca, w którym należy zachować szczególną ostrożność. To zadanie ujęte w projekcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach oraz zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców, pozwalających na dostrzeżenie pieszego w odległości, która umożliwia podjęcie właściwej reakcji. Jednym z najważniejszych warunków bezpiecznego przejścia dla pieszych jest jego właściwe oświetlenie w porze nocnej Z uwagi na to, że ulice Zwoleńska i Kolejowa stanowią część drogi wojewódzkiej nr DW787-prowadzącej z miejscowości Zwoleń przez Pionki gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr DW737-występuje na nich duże natężenie ruchu, a kierowcy często jadą z nadmierną prędkością dlatego doświetlenie przejść oraz namalowanie przed tymi przejściami linii akustycznych jest bardzo ważne i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, turystów i osób przejeżdżających lub spacerujących przez miasto Pionki  ulicami Kolejową i Zwoleńską.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1przygotowanie dokumentacji projektowej50 000 zł
2wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych-7 przejśc112 000 zł
3namalowanie linii akustycznych przed przejściem28 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej na odcinku ulica Kolejowa-Zwoleńska w mieście Pionki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).