projekt nr 108

108. Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego


Lokalizacja

Obszary wiejskie województwa mazowieckiego

Skrócony opis

Głównym celem projektu jest ratowanie życia, zapobieganie bezdomności oraz ogólna poprawa dobrostanu zwierząt z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. W osiągnięciu tego celu pomoże powszechne kastrowanie oraz czipowanie kotów i psów.

Opis projektu

Bezdomność zwierząt jest poważnym problemem wystepującym na całym świecie.
Spowodowana jest dwoma głównymi czynnikami:
1. Nadpopulacją wynikającą z niekontrolowanego rozmnażania
2. Utrudnioną identyfikacją wynikającą z braku oznakowania zwierząt
Kotki i suczki na przestrzeni całego swojego życia, mogą urodzić do kilkudziesięciu kociąt oraz szczeniąt. Prawdopodobnie część z nich zostanie uśpiona, część zginie tragicznie a jeszcze inne trafią do schroniska, w którym mogą już nie doczekać nowego domu.
Kontrolę populacji a tym samym ograniczenie niekontrolowanego rozrodu, można osiągnąć poprzez kastrację kotów i psów. Szacuje się, że systematyczne przeprowadzanie zabiegów jest w stanie zmniejszyć liczbę bezdomnych zwierząt aż o połowę w ciągu najbliższych 5-10 lat.
Zwierzęta, zwłaszcza te zamieszkujące tereny wiejskie, bardzo często się gubią opuszczając teren swojego domu. Zdecydowanej większości z nich nigdy nie udaje się wrocić. Zaczipowanie i właściwa rejestracja zwierząt mogłaby temu zapobiec.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Każdego dnia w sieci pojawia się kilkaset ogłoszeń dotyczących przepełnionych schronisk, błakających się lub ulegających wypadkom zwierząt. Gminy starają się zapobiegać tego typu problemom, poprzez zachęcanie właścicieli zwierząt do kastracji oraz czipowania czworonogów. Środki przeznaczane na te cele zazwyczaj są niewystarczające i bardzo szybko są wyczerpywne, co powoduje, że nie każdy właściciel kota czy psa, jest w stanie załapać się na program. Ponadto zdecydowana większość osób, która korzysta z tego typu inicjatw, to osoby zamieszkujące tereny miejskie. Potrzebne jest podniesienie świadomości osób zamieszkujących obszary wiejskie, na jakie zagrożenia narażone są koty i psy, zamieszkujące ich gospodarstwa.
Należy zwrócić uwagę, że zwierzęta kastrowane żyją przeciętnie dwa razy dłużej niż ich niekastrowani rówieśnicy. Wynika to między innymi z tego, że zabiegi te chronią przed wystąpieniem wielu chorób. Kastracja kotów i psów to najbardziej pospolity zabieg wykonywany w gabinetach weterynaryjnych. Dzięki niemu, możemy spowodować, że:
- Koty: będą spokojniejsze, nie będą znaczyć terenu, nie będą uciekać;
- Kotki: nie będą rodzić niechcianych kociąt, nie będą się męczyć i głośno miauczeć podczas rui, nie będą przyciągać kotów;
- Psy: nie będą uciekać i się włóczyć, będą mniej agresywne, nie będą walczyć z innymi psami;
- Suczki: nie będą rodzić niechcianych szczeniąt, nie będą mieć cieczki, będą trzymać się swojego terenu.
Te wszystkie pozytywne skutki przeprowadzonego zabiegu kastracji miałyby zauważalny wpływ na spadek bezdomności zwierząt.
Dodatkowo dzięki czipowaniu, można uratować zaginione zwierzęta. Elektroniczny czip jest wielkości ziarenka ryżu - i wbrew obawom - nie przeszkadza zwierzęciu. Za pomocą specjalnego czytnika, można odczytać numer czipa, a następnie po zweryfikowaniu danych w elektronicznej bazie, odszukać właściciela.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do właścicieli zwierząt z terenów wiejskich województwa mazowieckiego. Statystyki wyraźnie pokazują, że przeważający odsetek wykastrowanych oraz zaczipowanych kotów i psów, znajduje się na obszarach dużych miast. Wynika to z faktu, że dostępność do lekarza weterynarii i zabiegów oraz świadomość właścicieli czworonogów w zakresie opieki nad zwierzętami jest zdecydowanie większa. Dzięki projektowi, również gospodarstwa wiejskie mogłyby znacznie ograniczyć bezdomność zwierząt na ich terenach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1kastracja kotów i/lub psów, uwzgledniająca również ewentualne koszty dojazdu do punktu weterynaryjnego, badanie i kontrolę weterynaryjną, leki, ewentualny pobyt w punkcie weterynaryjnym i inne (w tym koszty administracyjne organizacji, która podejmie się tego zadania) - nie mniej niż 430 zwierząt150 000 zł
2czipowanie kotów i/lub psów, uwzględniające również koszty administracyjne organizacji, która podejmie się tego zadania - nie mniej niż 1400 zwierząt50 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Postęp realizacji

Zgodnie z projektem wykonano 189 szt. zabiegów kastracji psów w gminach oraz zaczipowano 560 zwierząt.