projekt nr 103

103. Wsparcie dla rodziców w czasie pandemii — warsztaty z psychologiem


Lokalizacja

Mazowsze

Skrócony opis

W okresie pandemii wiele dzieci przechodzi trudny okres izolacji co negatywnie wpływa na ich rozwój. Warsztaty w formie online z psychologiem docelowo mają przekazać rodzicom wiedzę jak odpowiednio wspierać dziecko w tym trudnym okresie oraz jak uzyskać pomoc psychiatry bądź psychologa.

Opis projektu

Organizacja serii spotkań online dla rodziców osób małoletnich z terenu województwa Mazowieckiego
Spotkania miałby na celu umożliwić rodzicom rozmowę z psychologiem, który wytłumaczy rodzicom na co narażone są ich dzieci w trakcie przedłużającego się lockdownu. Przedłużająca się izolacja zostawi trwałe ślady na psychice ludności. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież, które ciągle przechodzą etap rozwoju psychofizycznego. Gwałtowane oddzielnie od innych ludzi, zdaniem ekspertów, może skutkować rozwojem fobii społecznej, depresji, uzależnień i problemów z socjalizacją młodych ludzi. Młodzież na co dzień mierzą się z wieloma wyzwaniami pochodzącymi z oczekiwań wobec nich, z hejtu jakiego doświadczają, a w obecnej sytuacji obciąża ich również edukacja zdalna. Rodzice powinni mieć wiedzę jak udzielić wsparcia swoim dzieciom zanim dojdzie do tragedii. Spotkania mają pokazać rodzicom kiedy powinni zacząć się niepokoić i podjąć interwencję. Spotkania byłby jednorazowe, by objąć swoim zasięgiem działania jak największą ilość rodziców i pomóc im w trudach wychowania dzieci w dobie pandemii.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nauczyciele nie mający kontaktu na żywo z uczniem nie są w stanie podjąć interwencji u rodziców ucznia i zapewnić opieki psychologa lub pedagoga szkolnego. Rodzice często zapracowani i zmęczeni sytuacją tak samo jak ich dzieci nie są w stanie dostrzec wczesnych etapów depresji, fobii społecznej, zrzucając to na lenistwo dziecka. Kolejki do specjalisty są bardzo długie, a koszt prywatnej wizyty bardzo wysoki co skutecznie opóźnia pomoc dla dzieci. Gdyby rodzice mogli wcześniej dostrzec niepokojące objawy u dziecka mogliby wcześniej interweniować, by dziecko otrzymało pomoc. W roku 2020 według policyjnych raportów 107 nastolatków podjęło skuteczną próbę samobójczą. Dane są prawdopodobnie zaniżone. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadząca telefon zaufania dla dzieci i młodzieży informuje, że średnio dwa razy dziennie wysyłała policję i karetkę do młodzież podejmującej próbę samobójczą. O wielu próbach nigdy się nie dowiadujemy. NIK informuje o tragicznym stanie opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci oraz młodzieży. Lata fundamentalnych zaniedbań doprowadzają do obecnie do ludzkich tragedii. Dlatego rodzice powinni mieć dostęp do darmowej wiedzy na temat tego jak wspierać swoje dziecko, na jakie zachowania zwrócić uwagę, jak pomóc, gdzie szukać pomocy. Ważne jest to zwłaszcza teraz, gdy młodzież jest w szczególnym niebezpieczeństwie, gdy dostęp do opieki i profesjonalnej pomocy jest utrudniony. Rodzice muszą wiedzieć na co zwrócić uwagę, jakie są zagrożenia i mieć wiedzę jak pomóc, by zapobiegać tragediom.  

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do rodziców osób małoletnich oraz uczących się w okresie pandemii, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy na temat tego jakie procesy psychologiczne zachodzą u dzieci oraz nastolatków w trakcie izolacji. W szczególności projekt koncentruje się na rodzicach, którzy nigdy nie korzystali z pomocy psychologa lub psychiatry i nie wiedzą jak ją uzyskać. Projekt kierowany jest też do rodziców tych dzieci, które w trakcie pandemii korzystają ze wsparcia psychologicznego.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przygotowanie koncepcji warsztatów oraz zakup licencji na platformę, za pomocą której odbędzie się spotkanie 3 000 zł
2Przeprowadzenie 15 spotkań z psychologiem trwających 2 godziny 12 150 zł
3Promocja wydarzenia online 1 000 zł
4Koszty obsługi projektu, koszty administracyjne1 500 zł
Łącznie: 17 650 zł