Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 82

82. Muzyczna scena Otwocka i Wołomina (WiO muzyko WiO)


Lokalizacja

- Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku 05- 400 Otwock ul. Michała Elwiro Andriollego 90
- Fundacja ODA  05-200 Wołomin ul. Armii Krajowej 43
- Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka 05-200 Wołomin, ul. Orwida 20

Skrócony opis

Projekt "Muzyczna scena Otwocka i Wołomina" ( WiO muzyko WiO) prezentuje dorobek polskiej kultury muzycznej połączony z prezentacją twórców i odtwórców muzyki z gatunku lirycznej poezji śpiewanej i ballad. Piosenek łatwych do zaśpiewania z  ciekawą treścią. Pragniemy rozpropagować śpiewanie piosenek przy różnych okazjach, aby można je było wspólnie zaśpiewać.  

Opis projektu

Projekt - "Muzyczna scena Otwocka i Wołomina" ( WiO muzyko WiO)  to projekt przewidziany do realizacji w 2022 roku. Jest projektem jednorocznym. Projekt jest działaniem mającym na celu prezentację dorobku polskiej kultury połączonej z działaniem edukacyjnym. Planowanych jest 16 koncertów- audycji muzycznych współczesnych twórców i odtwórców połączonych z promocją polskiej kultury. Koncerty będą odbywały się w Medycznej Szkole Policealnej w Otwocku i w obiektach Fundacji ODA i Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie. Koncerty będą odbywać się w dwóch cyklach - wiosennym ( luty- czerwiec 2022) 10 koncertów i jesiennym ( wrzesień- listopad 2022) 6 koncertów. Audycje muzyczne będą promowały polskich artystów w dwóch środowiskach podwarszawskich w celu pokazania innego rodzaju muzyki. w odróżnieniu od disco polo czy rapu lub techno. Każdy z uczestników audycji muzycznych pozostawi do dyspozycji organizatorów nagrania dwóch wykonywanych utworów. Elektroniczna wersja utworów będzie przekazana łącznie z prawami autorskimi organizatorom w celu wydania po zakończeniu cyklu płyt opisujących to wydarzenie - łącznie 32 utwory (16 utworów prezentowanych w Wołominie i 16 utworów prezentowanych w Otwocku). Każdy wykonawca przekaże prawa autorskie co do wersji piosenki wykonywanej w czasie koncertów na rzecz organizatora. Na potrzeby projektu zostanie uruchomiona witryna internetowa www.muzyka-otwock-wolomin.pl  na której zostaną umieszczone wszystkie teksty piosenek.  Z każdego spotkania zostanie przeprowadzona transmisja online za pośrednictwem witryny internetowej. Pozwoli to na propagowanie wydarzenia do bardzo szerokiej widowni. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim działaniom będziemy się uczyć śpiewać pieśni i piosenki zaproponowane przez artystów i staną się one repertuarem na  towarzyskich spotkaniach. Zapis koncertów- audycji będzie dostępny na stronie internetowej  projektu. Filmy z koncertów-audycji będą po odpowiedniej obróbce podstawą zmontowania jednolitego materiału opisującego wydarzenia. Wszystkie koncerty będą niebiletowane, co pozwoli na szeroki udział mieszkańców regionu w poszczególnych wydarzeniach. Koncerty nie będą imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125). Dodatkowym elementem projektu będzie integracja mieszkańców dwóch podwarszawskich powiatów o jakże odmiennym charakterze. Na swoje imprezy organizatorzy będą zapraszać mieszkańców powiatów zarówno do osobistego uczestnictwa jak i uczestnictwa on-line. Jesteśmy przekonani, że do projektu włączą się samorządy powiatowe, miejskie i gminne oraz ośrodki kultury z powiatów i gmin co zwiększy oddziaływanie projektu. Posługiwanie się terminem koncerty - audycje jest działaniem świadomym z uwagi, że poza słuchaniem będziemy widzom przybliżać określone gatunki i rodzaje muzyki rozwijając świadomość słuchacza i wzbogacając jego wiedzę. W przypadku przedłużającej się pandemii organizatorzy wszystkie koncerty- audycje muzyczne przeniosą do wirtualnej sceny muzycznej Otwocka i Wołomina (transmisje on-line).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Tworząc projekt wyszliśmy z założenia, że jako środowiska mieszkańców powiatu otwockiego i powiatu wołomińskiego słabo znamy współczesną polską muzykę i polskich wykonawców. Projekt ma popularyzować kulturę muzyczną, piosenki i pieśni śpiewane i tworzone przez polskich wykonawców, a będące dorobkiem naszej kultury. Popularyzowanie tego rodzaju muzyki proponowanej przez wykonawców jest próbą kształtowania gustu muzycznego i tworzenia nowych wartości kulturowych. Proponowane przez media i programy nauczania w szkołach, utwory muzyczne są częstokroć przez ludzi nieznane, a najbardziej popularną formą śpiewania jest murmurando, gdyż większość z nas nie zna tekstów. Projekt poprzez koncerty-audycje, swoje wydawnictwa i udostępnienie tekstów i linii melodycznej ma doprowadzić do powszechnego śpiewania. Mamy nadzieję,  że wpłynie to pozytywnie na rozwój ogólnego poziomu kultury społeczeństwa. Materiały powstałe w trakcie projektu staną się skarbnicą wiedzy o współczesnej muzyce popularnej i jej wykonawcach. Jesteśmy przekonani, że w czasie domowych czy środowiskowych imprez śpiewanie piosenek stanie się powszechne z uwagi na poznane teksty i melodie. Nie ma ludzi nie potrafiących śpiewać, są tylko tacy co nie znają tekstów ani melodii. Biorąc te elementy pod uwagę jesteśmy przekonani, że nauczymy mieszkańców  naszych powiatów słuchać, śpiewać i rozumieć proponowane gatunki muzyki.

Adresaci projektu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego bez określonej grupy wiekowej. Szczególnie adresowany jest do mieszkańców dwóch powiatów, otwockiego i wołomińskiego. Oczywiście bliskość Warszawy powoduje, że jako uczestników projektu chętnie będziemy widzieć mieszkańców stolicy i powiatów ościennych.  Specyfika projektu wychodzi poza granice określonych miast czy województw z uwagi na umieszczenie efektów projektu w sieci Internet co zdecydowanie wpłynie na popularyzację wydarzenia i dlatego projekt stanie się dostępny dla mieszkańców całego województwa mazowieckiego. Umiejscowienie projektu we wspomnianych lokalizacjach w Otwocku i Wołominie nie jest przypadkowe. Zarówno Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku,  Fundacja ODA i Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie organizują imprezy muzyczne dla swoich środowisk popularyzując różne style i gatunki muzyki. Dlatego proponujemy tym środowiskom kolejne wydarzenia muzyczne licząc na duże zainteresowanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajem sceny - obsługa 2 koncertów plenerowych w Otwocku10 000 zł
2Bezpieczeństwo w trakcie koncertów plenerowych - wynajęcie ochrony8 000 zł
3Promocja projektu, banery reklamowe 10 000 zł
4Realizacja materiałów audio i wideo30 000 zł
5Transmisje on-line na kanale Yutube, FB lub innym kanale specjalnie do tego wydarzenia utworzonym4 000 zł
6Edycja płyt z muzyką 7 000 zł
7Stałe opracowywanie materiałów do umieszczenia na witrynie internetowej7 000 zł
8Materiały biurowe, wykup domeny, utworzenie i utrzymanie witryny internetowej, 3 000 zł
9Koszty księgowości ( 700 zł * 11 mc) 7 700 zł
10Wynagrodzenie dla artystów ( 16 koncertów średnio 6000 zł)96 000 zł
11Drobny Catering w trakcie koncertów dla artystów i widzów (500 zł na każdą audycję)9 000 zł
12Konferansjer (16 koncertów * 500 zł) 8 000 zł
Łącznie: 199 700 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Muzyczna scena Otwocka i Wołomina (WiO muzyko WiO)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).