projekt nr 76

76. Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków.


Kolaż zdjęć z komunikatami wyświetlanymi przez urządzenie

Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na obszarze 8 z 9 regionów województwa mazowieckiego w liniach rozgraniczających pasy drogowe następujących dróg wojewódzkich:  541, 560, 577, 579, 580, 618, 627, 632, 637, 696, 701, 705, 718, 719, 720, 721, 730, 731, 739, 801, 805 oraz 876.
Dokładne lokalizacje ustawienia radarowych wyświetlaczy prędkości zostały przedstawione w załączniku do projektu.

Skrócony opis

Projekt polega na ustawieniu w 31 miejscowościach 56 radarowych wyświetlaczy prędkości. Ten prewencyjny system zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie pokazywał kierowcy prędkość, z jaką się porusza i w zależności od sytuacji, generował stosowne komunikaty - w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości poinformuje o potencjalnej wysokości mandatu i liczbie punktów karnych.

Opis projektu

Zwolnij i jedź bezpiecznie – to pilotażowy projekt montażu 56 radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie wszystkich rejonów drogowych MZDW. Celem umieszczenia na drogach wojewódzkich radarowych wyświetlaczy prędkości, stanowiących prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie 8 z 9 regionów województwa mazowieckiego (tj. ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim, warszawskim zachodnim i żyrardowskim). Urządzenia te stanowią prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowany z powodzeniem na drogach krajowych, który w atrakcyjny sposób pokazuje kierowcy prędkość, z jaką się porusza jego pojazd i w zależności od sytuacji, generuje stosowne komunikaty. Urządzenie to m.in. poinformuje kierowcę o tym, jakiej wysokości mandat i ile punktów karnych otrzymałby za przekroczenie dozwolonej prędkości, którego się w danym momencie dopuścił.
Projekt zakłada ustawienie urządzeń w 31 miejscowościach (Biskupicach, Brankowie, Brwinowie, Budach Kupientyńskich, Domaniewie, Głowaczowie, Janinowie, Jasieńcu, Józefowie, Kaniach, Konarach, Kozłowie Biskupim, Michałowie Dolnym, Nadarzynie, Nowej Wsi k. Warki, Osiecku, Otrębusach, Pogorzeli, Płońsku, Pracach Małych, Pruszkowie, Sannikach, Sękocinie Starym, Sobienkach, Sokołowie Podlaskim, Sierpcu, Walendowie, Warce, Węgrowie, Wyszkowie i Żelazowej Woli) na terenie 20 miast i gmin, przy 22 drogach wojewódzkich. Warto zauważyć, że projektem zostaną objęte 22 drogi wojewódzkie ze 124 zlokalizowanych na ternie województwa mazowieckiego (co stanowi ok. 18% wszystkich dróg wojewódzkich na Mazowszu) tj. DW: 541, 560, 577, 579, 580, 618, 627, 632, 637, 696, 701, 705, 718, 719, 720, 721, 730, 731, 739, 801, 805 oraz 876. Radarowe wyświetlacze prędkości staną w newralgicznych miejscach:  tj. w miejscach o ograniczonej prędkości (w tym na terenach zabudowanych), na drogach o wzmożonym ruchu; prowadzących do centrum miast lub wyprowadzających z nich ruch; w pobliżu przejść dla pieszych; w miejscach wzmożonego ruchu pieszych w tym dzieci; w pobliżu miejsc użyteczności publicznej (szkół, OSP, zakładów pracy itp.); na nowo przebudowanych drogach  – a więc wszędzie tam, gdzie dochodziło do wypadków i kolizji lub występują zwiększone zagrożenia bezpieczeństwa związane z niezachowaniem odpowiedniej prędkości. Dokładną lokalizację postulowanych radarowych wyświetlaczy prędkości oraz opis potencjalnych zagrożeń drogowych, sąsiedztwo szkół, obiektów użyteczności publicznej itp. (w odniesieniu do każdej z lokalizacji na danej drodze wojewódzkiej) zawarto w załączniku do wniosku.
Pokazując kierowcom prędkość, z jaką się poruszają, oraz znak B-33, radar przypomni o obowiązujących ograniczeniach, m.in. o ograniczeniu prędkości panującym w terenie zabudowanym, o którym wielu kierowców przypomina sobie dopiero podczas kontroli drogowej policji skutkującej nałożeniem mandatu.
Ponadto urządzenia radarowe posiadają funkcje generowania statystyk o przekroczeniach i natężeniu ruchu, dzięki którym możliwe będzie efektywniejsze wprowadzanie usprawnień w organizacji ruchu oraz zbieranie informacji dot. ruchu drogowego. Dane te będą mogły być szybko i sprawnie pozyskane przez Administratora poprzez szyfrowany dostęp za pośrednictwem Internetu (za pomocą łącza GSM) lub poprzez łączność Wi-Fi/Bluetooth (przy użyciu komputera lub smartfona). Za pomocą ww. technologii oraz przy wykorzystaniu przyjaznego użytkownikowi interfejsu Administrator będzie mógł w łatwy sposób konfigurować urządzenie zdalnie, co umożliwi w krótkim czasie dostosowywanie komunikatów wyświetlających się na radarze do potrzeb i warunków panujących na drodze. Dzięki urządzeniu będzie można poznać średnie i maksymalne prędkości pojazdów w przedziałach godzinowych, liczbę jadących pojazdów, i dzięki temu monitorować zmiany zachowania kierowców. Urządzenia zachęcają do bezpiecznej jazdy, ale także i dzięki generowaniu danych statystycznych, dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości, będą mogły stanowić wskazówkę dla policji przy wyborze konkretnych lokalizacji i czasu kontroli, gdzie kierowcy nagminnie przekraczają dozwolone prędkości - w celu mandatowego wyegzekwowania stosowania obowiązujących przepisów.    
Radarowe wyświetlacze prędkości wykorzystujące technologię LED będą zasilane ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe), wobec czego nie muszą generować dodatkowych kosztów dla zarządcy drogi związanych z poborem energii elektrycznej. Ponadto urządzenia te mogą generować różne dodatkowe komunikaty w zależności od ustawień w tym np. „Uwaga ślisko”, „Dziękuję”, „Zwolnij”, „Szkoła”, „Dzieci” itp., co znacząco poszerzy zakres oddziaływania urządzenia i przestaje klasyfikować go tylko w granicach urządzenia służącego do pomiaru prędkości. Radarowe wyświetlacze prędkości docenią  kierowców jadących z poszanowaniem przepisów drogowych nagradzając ich komunikatem „Dziękuję” i np. wyświetleniem symbolu uśmiechniętej, zielonej buźki. System nagradzania kierowców zastosowany w radarach pełni funkcję motywującą do przestrzegania prawa o ruchu drogowym. Zastosowanie diod LED ochranianych przez filtr UV na wyświetlaczu zwiększa widoczność prezentowanych na urządzeniu komunikatów. Dodatkowo zastosowanie 4 zróżnicowanych kolorów do wyświetlania informacji zwiększy atrakcyjność i zwróci uwagę kierowców, co przyczyni się do skutecznej prewencji. Przykładowa specyfikacja techniczna dla radarowego wyświetlacza prędkości oraz wycena urządzeń oparta na pozyskanej w dniu 20.04.2021 r. ofercie, stanowią załączniki do wniosku. Oferta dostępna jest do wglądu u Wnioskodawcy lub może zostać przesłana na wskazany adres e-mail. Realizacja projektu wpisuje się w działania wskazane w art. 14 ustawy o samorządzie województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości kierowców oraz do większego respektowania ograniczeń prędkości na drogach, co wpłynie na obniżenie statystyk wypadkowych na Mazowszu. Z biegiem lat projekt będzie mógł być rozszerzany o dalsze urządzenia w kolejnych ważnych, newralgicznych na Mazowszu lokalizacjach.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W Polsce jedną z głównych  przyczyn wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (5708 w 2020 r.). Jak czytamy na stronach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potrącenia pieszych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości, charakteryzowały się tragicznymi skutkami – w prawie co szóstym wypadku zginął człowiek. W tym kontekście bardzo ważne jest przestrzeganie limitu prędkości, obniża to bowiem ryzyko utraty życia przez pieszego w wypadku. Drastyczne łamanie dopuszczalnych limitów prędkości to jedna z głównych przyczyn śmierci kierujących pojazdami i współpasażerów. W 2019 roku w ogólnej liczbie poszkodowanych w wypadkach największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (52,7%). Liczba wypadków drogowych w 2020 r. w województwie mazowieckim wyniosła 1774, co pod tym względem uplasowało Mazowsze na 4 miejscu wśród wszystkich województw.  Minister Infrastruktury podkreśla w swoich wypowiedziach, że zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów rządu i dlatego konieczne jest podejmowanie działań edukacyjnych, które pozwalają kształtować odpowiednie postawy Polaków. Realizacja niniejszego projektu jest wyjściem naprzeciw potrzebom w zakresie podejmowania działań prewencyjnych zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego potwierdzonych przez statystyki oraz doskonałym uzupełnieniem działań podejmowanych przez rząd.  
Zwolnij i jedź bezpiecznie – to pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich. Celem umieszczenia na drogach wojewódzkich radarowych wyświetlaczy prędkości, jako urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na terenie 8 z 9 regionów województwa mazowieckiego. Projektem zostanie objętych 22 drogi wojewódzkie ze 124 zlokalizowanych na ternie województwa mazowieckiego (ok. 18%).  Przy czym warto zauważyć, że w województwie mazowieckim statystycznie przypada ok. 0,9 pojazdu samochodowego na 1 mieszkańca, co pokazuje skalę ruchu w tym regionie.
Urządzenia zostaną ustawione w najbardziej newralgicznych miejscach tj. w miejscach o ograniczonej prędkości, (w tym na terenie zabudowanym); na drogach o wzmożonym ruchu; prowadzących do centrum miast lub wyprowadzających z nich ruch; w pobliżu przejść dla pieszych; w miejscach wzmożonego ruchu pieszych w tym dzieci; w pobliżu miejsc użyteczności publicznej (szkół, OSP, zakłady pracy itp.); na nowo przebudowanych drogach  – a więc wszędzie tam gdzie łatwo może dojść do wypadku w przypadku niezachowania odpowiedniej prędkości. Dokładną lokalizację postulowanych radarowych wyświetlaczy prędkości oraz opis potencjalnych zagrożeń drogowych, sąsiedztwo szkół, obiektów użyteczności publicznej itp. w odniesieniu do każdej z lokalizacji na danej drodze wojewódzkiej zawarto w załączniku do wniosku.  
Radarowe wyświetlacze prędkości są popularne w wielu krajach Europy, a doświadczenia w ich stosowaniu dowodzą, że efektywnie uspokajają ruch średnio o 15-20%, posiadają udowodnioną długotrwałą skuteczność, nawet gdy urządzenie jest zamontowane na stałe w jednym miejscu. Mają one bezpośredni wpływ na zmniejszenie prędkości pojazdów nadjeżdżających w stronę radaru, co zostało potwierdzone już w 2008 r. w badaniu "Effectiveness of Speed Indicator Devices on reducing vehicle speeds in London" przeprowadzonym przez Transport Research Laboratory dla London Road Safety Unit. Tłumaczy się ten fakt strachem kierowców przed potencjalną karą za wykroczenie oraz wzrostem świadomości kierowców o prędkości, z jaką faktycznie się poruszają. Radary prewencyjne stały się ciekawą alternatywą dla typowych fotoradarów. Ich prewencyjna a nie represyjna funkcja sprawia, że urządzenia te są pozytywnie odbierane przez kierowców.
Radarowe wyświetlacze prędkości to urządzenia coraz częściej stosowane w Polsce, najczęściej na drogach gminnych i powiatowych, ale również na drogach wyższych kategorii, np. na drogach krajowych. Przykładem może być GDDKiA Oddział w Gdańsku, który wydał nawet wytyczne do stosowania takich urządzeń na drogach Oddziału.
Pokazując kierowcom prędkość, z jaką się poruszają, oraz znak B-33, radar przypomina o obowiązujących ograniczeniach, m.in. przypomina o ograniczeniu prędkości obowiązującym na terenie zabudowanym oraz wprowadzonych znakami B-33, o którym wielu kierowców przypomina sobie dopiero podczas kontroli drogowej skutkującej nałożeniem mandatu. Ponadto radar posiada funkcje generowania statystyk o przekroczeniach i natężeniu ruchu, dzięki którym możliwe będzie efektywniejsze wprowadzanie usprawnień w organizacji ruchu. Dane te będą mogły być szybko i sprawnie pozyskane zdalnie przez Administratora. Za pomocą ww. technologii oraz przy wykorzystaniu przyjaznego użytkownikowi interfejsu Administrator będzie mógł w łatwy sposób konfigurować urządzenie zdalnie, co umożliwi w krótkim czasie dostosowywanie komunikatów wyświetlających się na radarze do potrzeb i warunków panujących na drodze. Dzięki urządzeniu będzie można poznać średnie i maksymalne prędkości pojazdów w danym przedziale godzinowym, liczbę jadących pojazdów, i dzięki temu monitorować zmiany zachowania kierowców. Urządzenia zachęcają do bezpiecznej jazdy, ale także i dzięki generowaniu danych statystycznych dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości mogą stanowić wskazówkę dla policji dotyczącą potrzeby częstszych wizyt w tych miejscach w celu mandatowego wyegzekwowania stosowania obowiązujących przepisów. Radarowe wyświetlacze prędkości wykorzystujące technologię LED są zasilane także ze źródeł odnawialnych, wobec czego nie muszą generować dodatkowych kosztów dla zarządcy drogi związanych z poborem energii elektrycznej. Ponadto urządzenia te mogą generować różne dodatkowe komunikaty w zależności od ustawień w tym np. „Uwaga ślisko”, „Dziękuję”, „Zwolnij”, „Szkoła”, „Dzieci” itp., co znacząco poszerza zakres oddziaływania urządzenia i przestaje klasyfikować go tylko w granicach urządzenia służącego do pomiaru prędkości. Radarowe wyświetlacze prędkości docenią  kierowców jadących z poszanowaniem przepisów drogowych nagradzając ich komunikatem „Dziękuję” i np. wyświetleniem symbolu uśmiechniętej, zielonej buźki. System nagradzania kierowców zastosowany w radarach pełni funkcję motywującą do przestrzegania prawa o ruchu drogowym. Zastosowanie diod LED ochranianych przez filtr UV zwiększa widoczność prezentowanych na urządzeniu komunikatów. Dodatkowo zastosowanie 4 różnych kolorów do wyświetlania informacji zwiększy atrakcyjność i zwróci uwagę kierowców, co przyczyni się do skuteczności prewencji. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości kierowców oraz do większego respektowania ograniczeń prędkości na drogach, co wpłynie na obniżenie statystyk wypadkowych na Mazowszu. Pilotażowy charakter projektu sprawia, że z biegiem lat będzie mógł być on rozszerzany o dalsze urządzenia w kolejnych ważnych, newralgicznych na Mazowszu lokalizacjach.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy 8 z 9 regionów województwa mazowieckiego (tj. ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego, siedleckiego, warszawskiego wschodniego, warszawskiego zachodniego oraz żyrardowskiego) tj. 3.634.452 osoby, co stanowi prawie 67% wszystkich osób zamieszkujących Mazowsze. Bezpośrednimi adresatami projektu są także użytkownicy następujących dróg wojewódzkich zlokalizowanych na Mazowszu:  nr 541, 560, 577, 579, 580, 618, 627, 632, 637, 696, 701, 705, 718, 719, 720, 721, 730, 731, 739, 801, 805 oraz 876. Przy czym warto zauważyć, że w województwie mazowieckim statystycznie przypada ok. 0,9 pojazdu samochodowego na 1 mieszkańca. Do bezpośrednich adresatów projektu zaliczyć należy w szczególności mieszkańców następujących gmin i miast, w których będą ustawione radarowe wyświetlacze prędkości: Brwinowa, Głowaczowa, Grodziska Mazowieckiego, Jasieńca, Józefowa, Nadarzyna, Nowej Suchej, Osiecka, Miasta Płońsk, Pruszkowa, Raszyna, Sannik, Sierpca, Sochaczewa, Sokołowa Podlaskiego, Miasta Sokołów Podlaski, Tarczyna, Warki, Węgrowa i Wyszkówa, a w szczególności mieszkańców następujących miejscowości: Biskupic, Brankowa, Brwinowa, Bud Kupientyńskich, Domaniewa, Głowaczowa, Janinowa, Jasieńca, Józefowa, Kań, Konar, Kozłowa Biskupiego, Michałowa Dolnego, Nadarzyna, Nowej Wsi k. Warki, Osiecka, Otrębusów, Pogorzeli, Płońska, Prac Małych, Pruszkowa, Sannik, Sękocina Starego, Sobieniek, Sokołowa Podlaskiego, Sierpca, Walendowa, Warki, Węgrowa, Wyszkowa oraz Żelazowej Woli.
Warto pamiętać, że uczestnikami ruchu drogowego są nie tylko kierowcy i ich pasażerowie, ale także piesi, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze. Projekt jest skierowany do tych wszystkich grup społecznych i wiekowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Radarowy wyświetlacz prędkości (56 szt.)564 816 zł
2Zasilanie solarne (56 szt.)130 872 zł
3Słup wsporczy (56 szt.)41 328 zł
4Montaż, kalibracja, uruchomienie34 440 zł
5Subskrypcja GSM - 24 miesiące (utrzymanie serwera + usługi) - dla 56 szt. radarowych wyświetlaczy predkości 48 216 zł
6Projekt czasowej organizacji ruchu (56 szt.)75 768 zł
7Projekt stałej organizacji ruchu (56 szt.)75 768 zł
Łącznie: 971 208 zł

Uchwała nr 1364/252/21Zarządu
Województwa Mazowieckiegoz dnia 7
września 2021 r.  w
sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Zwolnij i jedź
bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na
drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki,
Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków,
Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski,
Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków” do głosowania
w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

 Na podstawie art. 41 ust.
1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z
2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz § 25 i § 26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2021 r. poz. 3882) - uchwala się, co następuje: § 1.1.  
W
wyniku rozpatrzenia odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Zwolnij i
jedź bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości
na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk
Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk,
Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów
Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków” do głosowania w ramach budżetu
obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, uchyla się negatywny wynik oceny
projektu, przyznaje się projektowi pozytywną ocenę i dopuszcza się projekt do
głosowania.2.  
Informacja
o wyniku rozpatrzenia odwołania podlega przekazaniu projektodawcy, który złożył
odwołanie. § 2.Wykonanie uchwały powierza się
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. MarszałekWojewództwa
Mazowieckiego  Adam
Struzik    UZASADNIENIE 17
sierpnia 2021 r. na podstawie § 22 uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego
Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882) autor projektu
„Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy
prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk
Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk,
Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów
Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków” złożył do Zarządu Województwa
Mazowieckiego odwołanie od oceny o niedopuszczeniu projektu do głosowania.Zgodnie z
treścią ww. uchwały wszystkie projekty złożone do budżetu obywatelskiego
Województwa Mazowieckiego podlegały ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z
prawem oraz ocenie w zakresie wykonalności technicznej. Projekt, o którym mowa
powyżej, uzyskał negatywny wynik oceny co do zgodności z prawem oraz
w zakresie wykonalności technicznej. Uzasadnienie tej oceny brzmi następująco:
„Niezgodność z § 9 pkt 6 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Brak jest potwierdzonej
efektywności stosowania radarowych wyświetlaczy prędkości. Wytyczne oznakowania
zalecane przez krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie wymieniają
radaru wyświetlającego prędkość kierowców jako urządzenia wpływającego na
bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu. Nie jest też potwierdzona
niezależnymi badaniami skuteczności wpływu tego rodzaju urządzeń na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego na drogach wojewódzkich województwa
mazowieckiego nie stosuje się tego typu rozwiązań. Montaż wyświetlaczy
prędkości z radarem jest niewskazane, z uwagi na odwracanie uwagi kierowców od
drogi i jej uczestników. Ponadto zarówno znaki i sygnały drogowe, jak i
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny odpowiadać warunkom
technicznym określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach.”


 W
odwołaniu projektodawca nie zgadza się z negatywną oceną projektu: „Odnosząc
się do powyższych zarzutów, na wstępie pragnę zauważyć, że w uzasadnieniu
negatywnej oceny merytorycznej błędnie przywołano § 9 pkt 6 uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa
Mazowieckiego (§ 9 pkt. 6 stanowi, iż wydatkowanie środków w ramach projektu
będzie dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, podczas gdy w dalszej części
treści uzasadnienia), podczas gdy w dalszej części uzasadnienia przywołano
argumenty, zgodnie z którymi oceniający uznali, iż zgłoszony przez mnie projekt
jakoby naruszył § 9 pkt. 8 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (§ 9 pkt. 8 stanowi, iż
projekt nie może naruszać naruszają norm, standardów oraz przepisów
technicznych). Dlatego też, chciałbym przedstawić argumenty świadczące, iż
projekt spełnia wszystkie warunki określone w § 9 uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w tym
również zawarte w pkt. 6 i 8, bowiem przedmiotowe radarowe wyświetlacze
prędkości są zalecane w wytycznych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(dalej: KRBRD) oraz zostały uwzględnione w przepisach rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
a ich skuteczność została potwierdzona wynikami niezależnych badań wpływu na
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. (…)” w dalszej części odwołania
projektodawca powołuje się na „Wytyczne oznakowania” zalecane przez Krajową
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podając także przykłady zastosowania
wyświetlaczy na drogach krajowych i wojewódzkich. W wyniku
analizy treści odwołania uznano argumenty przedstawiane przez autora, podjęto
decyzję o uchyleniu negatywnego wyniku oceny prawnej i wykonalności
technicznej, przyznaniu projektowi pozytywnej oceny i tym samym poddaniu
projektu pod głosowanie mieszkańców.