Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 73

73. Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)


Lokalizacja

1) DW 579 przejście dla pieszych w Roztoce nr działki drogowej 118 obręb Roztoka tuż obok działki nr 102/3 z adresem Roztoka 11
2) DW 579 przejście dla pieszych w Roztoce nr działki drogowej 399 obręb Kępiaste tuż obok działki nr 401 i parkingu w Roztoce
3) DW 579 przejście dla pieszych w Łubcu nr działki drogowej 181 obręb Łubiec tuż obok działki nr 54 z adresem Łubiec 16 i skrzyżowania z drogą 410401W
4) DW 579 przejście dla pieszych w Łubcu nr działki drogowej 181 obręb Łubiec tuż obok działki nr 180 i skrzyżowania z drogą 410401W
5) DW 579 przejście dla pieszych w Kępiastym nr działki drogowej 254 obręb Kępiaste tuż obok działek nr 225 i 255, pomiędzy skrzyżowaniami DW579 z 410411W i 401402W
6) DW 579 przejście dla pieszych w Julinku nr działki drogowej 4 obręb Julinek tuż obok działki nr 3 i hotelu w Julinku
7) DW 579 przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 249/1 obręb Leszno tuż obok działki nr 175/38 z adresem Wrzosowa 1 i skrzyżowaniem z ul. Wrzosową (410435W)
8) DW 579 przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 558/1 obręb Leszno tuż obok działki nr 550 z adresem Błońska 24
9) DW 579 przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 6 obręb Leszno PGR tuż obok działki nr 7/9 i drogi 410420W ul. Fabryczna
10) DW 579 przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 6 obręb Leszno PGR tuż obok działki nr 12/1 i drogi 410420W ul. Fabryczna
11) DW 580 przejście dla pieszych w Plewniaku nr działki drogowej 1 obręb Plewniak tuż obok działki nr 17/10 z adresem ul. Fryderyka Chopina 47 Plewniak
12) DW 580 przejście dla pieszych w Grądkach nr działki drogowej 1 obręb Grądki tuż obok działki nr 9/1 z adresem ul. Fryderyka Chopina 29 Grądki
13) DW 580 przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 408/5 obręb Leszno tuż obok działki nr 152/10 z adresem ul. Fryderyka Chopina 6 Grądy
14) DW 580 przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 408/5 obręb Leszno tuż obok działki nr 439 z adresem ul. Sochaczewska 61
15) DW 580 przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 408/5 obręb Leszno tuż obok działki nr 429/6 z adresem ul. Sochaczewska 47
16) DW 580 przejście dla pieszych w Zaborowie nr działki drogowej 425 obręb Zaborów  tuż obok działki nr 427/40
17) DW 580 przejście dla pieszych w Zaborowie nr działki drogowej 272 obręb Zaborów  tuż obok działki nr 274
18) DW 580 przejście dla pieszych w Zaborowie nr działki drogowej 272 obręb Zaborów  tuż obok działki nr 427/44
19) DW 580 przejście dla pieszych w Zaborowie nr działki drogowej 272 obręb Zaborów  tuż obok działki nr 432/4
20) DW 888 przejście dla pieszych w Zaborowie nr działki drogowej 431 obręb Zaborów  tuż obok działki nr 432/4
21) DW 888 przejście dla pieszych w Zaborowie nr działki drogowej 431 obręb Zaborów  tuż obok działki nr 434
22) DW 888 przejście dla pieszych w Wyględach nr działki drogowej 169 obręb Wyględy  tuż obok działki nr 188/1

Skrócony opis

Projekt zakłada doświetlenie w Gminie Leszno 22 przejść dla pieszych na DW 579, 580 i 888 w miejscowościach Roztoka, Kępiaste, Łubiec, Julinek, Leszno, Plewniak, Grądki, Zaborów i Wyględy. Doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED zapewni lepszą widoczność pieszych na tych przejściach. 13 przejść dla pieszych powinno zostać wyposażonych dodatkowo w system pulsujących świateł led pionowych.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na zaprojektowaniu i wybudowaniu 22 doświetleń (rozmieszczone po obydwu stronach przejścia specjalnie dedykowane lampy LED o dostosowanej do warunków mocy oświetlenia) na istniejących w Gminie Leszno przejściach dla pieszych na DW 579, 580 i 888 w miejscowościach Roztoka, Kępiaste, Łubiec, Julinek, Leszno, Plewniak, Grądki, Zaborów i Wyględy. Dodatkowe doświetlenie  przejść dla pieszych lampami LED zapewni lepszą widoczność pieszych na tych przejściach. 13 z tych przejść dla pieszych powinno zostać wyposażonych dodatkowo w system pulsujących świateł led pionowych (lampa ostrzegawcza nad znakiem D6). System pulsujących świateł pionowych powinien znaleźć zastosowanie na przejściach dla pieszych w miejscowościach Roztoka (przejścia oznaczone nr 1 i 2 w danych lokalizacyjnych) , Łubiec  (przejścia oznaczone nr 3 i 4), Kępiaste (przejście oznaczone nr 5), Julinek (przejście oznaczone nr 6), Leszno (przejścia oznaczone nr 7, 9 i 10), Zaborów (przejścia oznaczone nr 16, 17 i 21) i Wyględy (przejścia oznaczone nr 22).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Doświetlenie lampami LED 22 przejść dla pieszych oraz wyposażenie 13 z nich w system pulsujących ostrzegawczych świateł led pionowych w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo na drodze wszystkich użytkowników ruchu, przede wszystkim pieszych, ale również kierowców. Na terenie gminy mamy ponad 30 przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich DW 579, 580 i 888 w tym tylko jedno z sygnalizacją świetlną. Ruch pojazdów na tych drogach jest dość duży, ponieważ DW 580 prowadzi z Warszawy do Sochaczewa (przez Żelazową Wolę). DW 579 stanowi najkrótszy dojazd dla mieszkańców i z usytułowanych w okolicach Błonia, Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego baz logistycznych do drogi ekspresowej S7 prowadzącej do Trójmiasta i na nadmorskie plaże. DW 888 natomiast prowadzi do Gminy Ożarów Mazowiecki, w której mieszkańcy naszej gminy i okolic pracują, ale również dojeżdżają na stację kolejową, do szkół i na basen. Wielu mieszkańców naszej gminy narzeka na dużą uciążliwość ruchu na drogach wojewódzkich i problemy związane z bezpieczeństwem pieszych i kierowców na przejściach dla pieszych, na których nie ma sygnalizacji świetlnej. Wiele z tych przejść dla pieszych znajduje się w bliskim sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej lub obiektów typu szkoła, poczta, ośrodek zdrowia, które generują duży ruch pieszych.
Doświetlenie przejść dla pieszych ma znacząco zwiększyć widoczność pieszych na przejściach przy niekorzystnej pogodzie oraz po zapadnięciu zmroku.
System pulsujących świateł pionowych (lampa ostrzegawcza nad znakiem D6) informuje kierowcę z dużej odległości o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku złej widoczności, np. podczas opadów deszczu, śniegu lub mgły, albo po zapadnięciu zmroku szczególnie na przejściach, które usytuowane są w dużej odległości od siebie wśród pól i lasów, gdzie często utrzymują się mgły. Takie pulsujące lampy ostrzegawcze umożliwiają kierowcy zauważenie ich z dużej odległości i dostosowanie prędkości auta tak aby pieszy na przejściu mógł bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do wszystkich użytkowników ruchu drogowego na drodze DW 579, 580 i 888, a głównie mieszkańców Gmin Leszno, Kampinos, Sochaczew, Błonie, Czosnów, Ożarów Mazowiecki i turystów, którzy odwiedzają naszą gminę i gminy ościenne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Prace projektowe obejmujące wykonanie projektów wykonawczych, geodezyjnych, organizacji ruchu trwałego i czasowego dla 22 przejść dla pieszych160 000 zł
2Prace budowlano-montażowe wraz z potrzebnymi urządzeniami i materiałami440 000 zł
Łącznie: 600 000 zł

Postęp realizacji

W ogłoszonym przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej br. nie została złożona żadna oferta, co skutkowało unieważnieniem przetargu. Z uwagi na czas potrzebny na przeprowadzenie kolejnego postępowania na wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego oraz opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na rok 2023.