projekt nr 69

69. "BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737


Lokalizacja

Przejścia dla pieszych są zlokalizowane w pobliżu słupków lokalizacyjnych ("8km,500m" , "9km,200m" , "10km,200m")  na DW737.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup i montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na DW737, przy przystankach autobusowych gdzie doszło do wielu wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych.

Opis projektu

Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przedsięwzięcie polega na polepszeniu widoczności na 3 przejściach dla pieszych w Rajcu Poduchownym, przejścia przy słupkach lokalizacyjnych ("8km,500m" , "9km,200m" , "10km,200m")  na DW737 . W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt budowlano - wykonawczy a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Typ oprawy LED-owej będzie dopasowany do warunków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zycie ludzkie jest bezcenne a na wskazanych przejściach dla pieszych odnotowano najwięcej potrąceń i wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Piesi na wskazanych przejściach są bardzo słabo widoczni, przez co widoczność pieszych jest mocno ograniczona a zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Oświetlenie na tych przejściach doprowadzi do prawidłowej oceny przez kierowców sytuacji wokół przejścia co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci, braci, sióstr i dziadków.

Adresaci projektu

Projekt jest potrzebny i jest adresowany do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości bez względu na wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja projektowa40 000 zł
2Zakup i wykonanie160 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Postęp realizacji

Umowa na projekt została podpisana 14 czerwca 2022 roku. Zakończenie umowy i odebranie dokumentacji planowane jest na grudzień. W 2022 roku nie ma możliwości uruchomienia przetargu nieograniczonego związanego z wyborem Wykonawcy robót, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w budżecie na 2023r.