Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 69

69. "BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737


Lokalizacja

Przejścia dla pieszych są zlokalizowane w pobliżu słupków lokalizacyjnych ("8km,500m" , "9km,200m" , "10km,200m")  na DW737.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup i montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na DW737, przy przystankach autobusowych gdzie doszło do wielu wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych.

Opis projektu

Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przedsięwzięcie polega na polepszeniu widoczności na 3 przejściach dla pieszych w Rajcu Poduchownym, przejścia przy słupkach lokalizacyjnych ("8km,500m" , "9km,200m" , "10km,200m")  na DW737 . W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt budowlano - wykonawczy a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Typ oprawy LED-owej będzie dopasowany do warunków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zycie ludzkie jest bezcenne a na wskazanych przejściach dla pieszych odnotowano najwięcej potrąceń i wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Piesi na wskazanych przejściach są bardzo słabo widoczni, przez co widoczność pieszych jest mocno ograniczona a zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Oświetlenie na tych przejściach doprowadzi do prawidłowej oceny przez kierowców sytuacji wokół przejścia co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci, braci, sióstr i dziadków.

Adresaci projektu

Projekt jest potrzebny i jest adresowany do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości bez względu na wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja projektowa40 000 zł
2Zakup i wykonanie160 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Postęp realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).