Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 37

37. Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w rembertowskiej bibliotece


Lokalizacja

ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa.
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Na projekt składają się wydarzenia dla dzieci i młodszej młodzieży (spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty edukacyjne i przedstawienia teatralne) i dla dorosłych i starszej młodzieży (spotkania z ludźmi kultury, mediów i podróżnikami, koncerty).

Opis projektu

Celem projektu jest organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Gawędziarzy 8.
Wydarzenia organizowane będą w okresie od lutego do listopada 2021 r. Szczegółowy plan imprez sporządzi Biblioteka dostosowując harmonogram ich realizacji do planu działalności kulturalnej biblioteki.
Na projekt składa się:
- organizacja wydarzeń dla dzieci i młodszej młodzieży (spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty edukacyjne i przedstawienia teatralne)
- organizacja wydarzeń dla dorosłych i starszej młodzieży (spotkania z ludźmi kultury, mediów i podróżnikami, koncerty wykonawców różnych gatunków muzycznych).

Termin realizacji

Ze względu na różnorodny charakter projektu szczegółowy harmonogram jego realizacji zostanie sporządzony przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wydarzenia kulturalne i edukacyjne odbywać się będą w okresie od lutego do listopada 2021 r. Szczegółowy harmonogram wydarzeń i ich rodzaj zostanie ustalony przez pracowników biblioteki.
Ramy programu przewidują w roku organizację minimum:
- trzech spotkań autorskich dla dzieci
- czterech przedstawień teatralnych dla dzieci
- trzech warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
- czterech spotkań z ludźmi kultury, mediów lub podróżnikami dla dorosłych i młodzieży
- czterech koncertów

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu podniesienie poziomu dostępu do bezpłatnych działań kulturalnych i edukacyjnych na terenie Województwa Mazowieckiego oraz wzmocnienie funkcji Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jako lokalnego centrum wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Długoterminowym efektem projektu ma być zwiększenie rozpoznawalności rembertowskiej biblioteki i zachęcenie jak największej liczby osób nie tylko do korzystania ze zbiorów placówek bibliotecznych ale też uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.  Biblioteka powinna być platformą kultury i integracji społecznej – miejscem, do którego zawsze warto przyjść i spędzić miło czas. Oferować dostęp do szeroko pojętej kultury i stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, niezależne od ich wieku, statusu społecznego i materialnego. Pozyskane środki pozwolą urzeczywistnić tę wizję.
Biblioteka przy ul. Gawędziarzy 8 dysponuje salą widowiskową zdolną pomieścić 180 – 200 osobową widownię.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy Województwa Mazowieckiego a w szczególności mieszkańcy m.st. Warszawy i okolicznych miejscowości. Osoby w każdym wieku, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci13 000 zł
2orgainzacja spotkań autorskich dla dzieci7 000 zł
3warsztaty edukacyjne dla dzieci lub młodzieży5 000 zł
4spotkania z ludźmi kultury dla dorosłych i młodzieży15 000 zł
5koncerty dla dorosłych i młodzieży30 000 zł
6zakup materiałów plastycznych (kleje, bloki techniczne), wydruk plakatów promocyjnych (tusz do drukarki, papier)3 000 zł
Łącznie: 73 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w rembertowskiej bibliotece

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).